Articles

Ramverk för vision till värde | Vision till värde

Vad är ramverket för vision till värde?

Det finns inget framgångsrecept för att bygga ett bra teknikföretag. Men vissa företag lyckas säkert snabbare och lättare än andra. Luis Gomes de Abreu, medgrundare av Nmbrs, tillskriver en del av denna framgång till den tekniska verksamheten. Han ser verksamheten som en möjliggörare, som funktionellt ställer en organisation och dess team i stånd att leverera fantastiska produkter till kunderna.

Dina högt motiverade team levererar kontinuerligt en innovativ produkt som kunderna älskar, i tid, inom budget och regler.

Luis Gomes de Abreu

Vision to Value Framework optimerar detta koncept genom att dela upprepbara komponenter som är nödvändiga för en stark och hållbar verksamhet. Detta ramverk utformades och optimerades under 10 år, då Luis använde det i sin egen organisation, Nmbrs. Det är utformat för att hjälpa vem som helst att skapa strukturen för att skala, leverera kvalitet och leverera snabbhet.

De fem pelarna

 • Vision och strategi – Strategin är hjärtat i din verksamhet. Den definierar inte bara vad du gör utan också varför du gör det. På så sätt kan du anpassa din organisation till tydliga mål och strategier på hög nivå.
 • Arbetsledning – Arbetsledning är en avgörande aspekt av verksamheten. Den påverkar både den dagliga verksamheten och den långsiktiga strategin. Här måste du definiera aktiviteter som bidrar till att leverera värde för kunden och till att förverkliga företagets vision.
 • Processhantering – Processhantering innebär att man definierar hur man vill utföra arbetet. Det handlar om att skapa konkreta roller, ansvarsområden och processer. Det innebär också att man definierar interaktioner, samarbete och verktyg.
 • Människor och struktur – Den här pelaren i verksamhetsmodellen – människor och struktur – handlar om teamledning. En bra teamledning kräver att du har ett definierat syfte, en definierad räckvidd och en strategi för dina team.
 • Data- och informationshantering – Data- och informationshantering är det bildliga limmet som håller ihop din verksamhetsmodell. Den fungerar för att koppla samman och främja kommunikation och kvalitetshantering mellan alla andra pelare i ramverket.

De 7 kvaliteterna

Att förstå vad du siktar på är en avgörande aspekt för att optimera verksamheten. Var och en av de sju kvaliteterna beskriver ett resultat och ett mål. Du bör använda dem när du utformar verksamheten och när du bedömer dina framsteg.

 • Produktkvalitet – Organisationen producerar en produkt som kunderna gillar, som löser deras behov och som är lätt att sälja. Produkten är av hög kvalitet (få fel), har fungerande funktioner, fungerar bra och är lätt att använda.
 • Tjänstekvalitet – Organisationen använder verktyg som intern eskalering, övervakning, snabba svarstider och SLA:s för att producera en tjänst som kunderna är nöjda med.
 • Utvecklingshastighet – Produkten utvecklas i en takt som uppfyller kundernas, intressenternas och marknadens förväntningar.
 • Teamets motivation – Teamet är nöjt, har befogenheter och tar initiativ.
 • Innovation – Det finns utrymme för att prova nya saker och nya experiment lyckas ofta göra produkten bättre så att den fortsätter att anpassas.
 • Kostnadseffektivitet – Alla utvecklings- och driftskostnader, inklusive all personal, ryms inom organisationens budget.
 • Överensstämmande – Lösningarna uppfyller lokala bestämmelser som GDPR och efterlevnadsstandarder som ISO och ISAE

Lär dig mer om Vision to Value Framework

.