Articles

Vision to Value Framework | Visie op waarde

Wat is het Vision to Value Framework?

Er is geen recept voor succes voor het bouwen van een geweldig tech bedrijf. Maar sommige bedrijven slagen zeker sneller en gemakkelijker dan andere. Luis Gomes de Abreu, mede-oprichter van Nmbrs, schrijft een deel van dat succes toe aan technische operaties. Zijn visie ziet operations als een enabler, die een organisatie en haar teams functioneel in staat stelt om geweldige producten aan klanten te leveren.

Je zeer gemotiveerde teams leveren voortdurend een innovatief product waar klanten dol op zijn, op tijd, binnen het budget en volgens de voorschriften.

Luis Gomes de Abreu

Het Vision to Value Framework optimaliseert dit concept, door herhaalbare componenten te delen die nodig zijn voor sterke en duurzame operaties. Dit raamwerk is in 10 jaar tijd ontworpen en geoptimaliseerd, doordat Luis het in zijn eigen organisatie, Nmbrs, heeft gebruikt. Het is ontworpen om iedereen te helpen de structuur te creëren om te schalen, kwaliteit te leveren en snelheid te leveren.

De 5 pijlers

 • Visie en strategie – Strategie is het hart van uw bedrijf. Ze bepaalt niet alleen wat u doet, maar ook waarom u dat doet. Zo kunt u uw organisatie afstemmen op duidelijke doelen en strategieën op hoog niveau.
 • Werkbeheer – Werkbeheer is een cruciaal aspect van de bedrijfsvoering. Het beïnvloedt zowel de dagelijkse activiteiten als de langetermijnstrategie. Hier moet u de activiteiten definiëren die bijdragen aan het leveren van waarde voor de klant en aan het realiseren van de bedrijfsvisie.
 • Procesbeheer – Procesbeheer omvat het definiëren van de wijze waarop u het werk wilt uitvoeren. Dit impliceert het creëren van concrete rollen, verantwoordelijkheden, en processen. Het betekent ook het definiëren van interacties, samenwerking, en tooling.
 • Mensen en structuur – Deze pijler van het operationele model – mensen en structuur – gaat over team management. Goed teammanagement vereist het hebben van een gedefinieerd doel, toepassingsgebied en strategie voor uw teams.
 • Gegevens- en informatiebeheer – Gegevens- en informatiebeheer is de figuurlijke lijm die uw operationele model bij elkaar houdt. Het functioneert om communicatie en kwaliteitsbeheer tussen elke andere pijler van het raamwerk te verbinden en te bevorderen.

De 7 kwaliteiten

Inzicht in wat u nastreeft, is een cruciaal aspect van het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Elk van de 7 kwaliteiten beschrijft een resultaat en een doel. U moet ze gebruiken bij het ontwerpen van uw activiteiten en bij het beoordelen van uw vooruitgang.

 • Productkwaliteit – De organisatie levert een product dat de klanten bevalt, hun behoeften vervult en gemakkelijk te verkopen is. Het product is van hoge kwaliteit (weinig bugs), heeft werkende functies, presteert goed, en is gemakkelijk te gebruiken.
 • Service Quality – De organisatie gebruikt hulpmiddelen zoals interne escalaties, monitoring, snelle responstijden, en SLA’s om een service te leveren waar klanten tevreden mee zijn.
 • Ontwikkelingssnelheid – Het product evolueert in een tempo dat voldoet aan de verwachtingen van de klant, stakeholder en de markt.
 • Team Motivatie – Teams zijn gelukkig, empowered en nemen initiatief.
 • Innovatie – Er is ruimte om nieuwe dingen te proberen en nieuwe experimenten slagen er vaak in om het product beter te maken, zodat het zich blijft aanpassen.
 • Kosteneffectief – Alle ontwikkelings- en exploitatiekosten, inclusief al het personeel, passen in het budget van de organisatie.
 • Compliant – Oplossingen voldoen aan lokale regelgeving zoals GDPR en compliancenormen zoals ISO en ISAE

Lees meer over het Vision to Value Framework