Articles

Szczepionka przeciwko pneumokokom

Narodowe Centrum Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Z czego składa się szczepionka przeciwko pneumokokom?

Szczepionka przeciwko pneumokokom powstaje z polisacharydu, który pokrywa bakterię, ten polisacharyd jest białkiem.

Ile prezentacji szczepionki przeciwko pneumokokom jest obecnie w naszym kraju i komu są one podawane?

Występują dwie formy:

  • Pneumokoki10 lub 13 serotypów podaje się dzieciom w wieku poniżej 2 lat.
  • Pneumokoki23 serotypy podaje się wszystkim osobom w wieku 65 lat i starszym.

Jak podaje się dziecku szczepionkę przeciwko pneumokokom o serotypie 10 lub 13 w wieku poniżej 18 miesięcy?

Szczepionkę przeciwko pneumokokom o serotypie 10 lub 13 podaje się dziecku w prawe udo we wstrzyknięciu domięśniowym.

Obecnie w schemacie szczepienia wskazane są trzy dawki, w 2, 4 i 12 miesiącu życia.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu pierwsza dawka lub kolejne dawki po pierwszej nie zostaną podane w ustalonym wieku, to należy niezwłocznie udać się do jednostki służby zdrowia w celu uzupełnienia schematu.

Jak podaje się szczepionkę przeciwko pneumokokom 23 serotypów osobom dorosłym powyżej 65 roku życia?

Szczepionka 23-walentna jest podawana dorosłym w prawe ramię w postaci wstrzyknięcia domięśniowego jako pojedyncza dawka i nie wymaga ponownego szczepienia.

imagen25jpg

Jakie są możliwe reakcje dziecka lub osób powyżej 65 roku życia po szczepieniu przeciwko Pneumokokom?

Zdarzenia, które mogą wystąpić w przypadku każdej szczepionki będą zależały od wieku i podatności osoby szczepionej. Powikłania spowodowane chorobą zawsze przeważają nad zdarzeniami, które mogą wystąpić po szczepionkach.

W przypadku szczepionki 10-walentnej bardzo często występuje utrata apetytu, drażliwość, senność, a także ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. Bardzo często występuje również gorączka, która może być wyższa niż 39°C. Jednak objawy te są możliwe do opanowania i mają ograniczony czas trwania.

W przypadku szczepionki 13-serotypowej bardzo często występują: zmniejszenie apetytu, drażliwość, senność lub zaburzenia snu, a także gorączka (która może wzrosnąć do ponad 39°C), zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk i ból w miejscu wstrzyknięcia. Zgłaszano również występowanie biegunki, wymiotów lub wysypki. Objawy te można kontrolować i są one krótkotrwałe.

Objawy najczęściej związane ze szczepionką 23-serotypową to tkliwość lub ból, zaczerwienienie, stwardnienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. Może wystąpić gorączka. Wszystkie powyższe objawy są możliwe do opanowania i mają krótki czas trwania.

Kiedy NIE należy szczepić dziecka lub osób dorosłych w wieku powyżej 65 lat przeciwko pneumokokom?

  • W przypadku wystąpienia gorączki wyższej niż 38,5°C.
  • Wszelkie poważne reakcje na składniki szczepionki.
  • Dorośli w wieku powyżej 65 lat, którzy otrzymali już dawkę szczepionki polisacharydowej w ciągu ostatnich pięciu lat.
  • Pacjenci, którzy będą poddawani leczeniu immunosupresyjnemu (chemioterapia, radioterapia lub kortykosteroidy w dużych dawkach), szczepić dwa tygodnie przed lub trzy do czterech miesięcy po leczeniu.

Pacjenci, którzy będą poddawani leczeniu immunosupresyjnemu (chemioterapia, radioterapia lub kortykosteroidy w dużych dawkach), szczepić dwa tygodnie przed lub trzy do czterech miesięcy po leczeniu.