Articles

Pneumokokkenvaccin

National Centre for Child and Adolescent Health

Waar is het pneumokokkenvaccin van gemaakt?

Het Pneumokokkenvaccin wordt gemaakt van het polysaccharide dat de bacterie bedekt, dit polysaccharide is een eiwit.

Hoeveel presentaties van Pneumokokkenvaccin zijn er op dit moment in ons land en aan wie worden ze gegeven?

Er zijn twee presentaties:

  • Pneumococcus10 of 13 serotypen wordt gegeven aan kinderen jonger dan twee jaar.
  • Pneumococcus23 serotypen wordt gegeven aan alle personen van 65 jaar en ouder.

Hoe wordt het pneumokokkenvaccin 10 of 13 serotype toegediend aan uw kind jonger dan 18 maanden?

Het vaccin 10 of 13 serotype wordt via een intramusculaire injectie in de rechterdij toegediend aan uw kind.

Huidig zijn drie doses aangegeven in het vaccinatieschema, op de leeftijd van 2, 4 en 12 maanden.

Als om welke reden dan ook de eerste dosis of opvolgende doses op de eerste dosis niet op de vastgestelde leeftijd worden gegeven, ga dan onmiddellijk naar uw gezondheidseenheid om het schema aan te vullen.

Hoe wordt het pneumokokkenvaccin van 23 serotypen gegeven aan volwassenen boven de 65 jaar?

Het 23-valente vaccin wordt via intramusculaire injectie als eenmalige dosis aan volwassenen in de rechterarm toegediend en behoeft niet opnieuw te worden gevaccineerd.

imagen25jpg

Wat zijn de mogelijke reacties van uw kind of 65-plussers na vaccinatie tegen Pneumokokken?

De gebeurtenissen die zich bij elk vaccin kunnen voordoen, zijn afhankelijk van de leeftijd en de vatbaarheid van de gevaccineerde persoon. Complicaties veroorzaakt door de ziekte wegen altijd zwaarder dan de gebeurtenissen die kunnen optreden door de vaccins.

Voor het 10-serotype vaccin komen verlies van eetlust, prikkelbaarheid, slaperigheid, alsmede pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats zeer vaak voor. Koorts, die hoger kan zijn dan 39°C, komt ook vaak voor. Deze symptomen zijn echter beheersbaar en van beperkte duur.

Voor het 13-serotype vaccin komen verminderde eetlust, prikkelbaarheid, slaperigheid of slaapstoornissen, alsook koorts (die kan oplopen tot meer dan 39°C), roodheid, verharding, zwelling en pijn op de injectieplaats zeer vaak voor. Diarree, braken of huiduitslag zijn ook vaak gemeld. Deze symptomen zijn beheersbaar en van korte duur.

Gewoonten die het vaakst in verband worden gebracht met het 23-serotype vaccin zijn gevoeligheid of pijn, roodheid, verharding en zwelling op de injectieplaats. Koorts kan optreden. Alle bovenstaande symptomen zijn beheersbaar en van korte duur.

Wanneer moet u uw kind of volwassenen ouder dan 65 jaar NIET vaccineren tegen Pneumokokken?

  • Bij koorts hoger dan 38,5°C.
  • Bij ernstige reacties op de bestanddelen van het vaccin.
  • Volwassenen ouder dan 65 jaar die in de afgelopen vijf jaar al een dosis polysaccharidenvaccin hebben gekregen.
  • Patiënten die een immunosuppressieve therapie (chemotherapie, radiotherapie of hoge doses corticosteroïden) zullen ondergaan, twee weken voor of drie tot vier maanden na de therapie vaccineren.

Patiënten die een immunosuppressieve therapie (chemotherapie, radiotherapie of hoge doses corticosteroïden) zullen ondergaan, twee weken voor of drie tot vier maanden na de therapie vaccineren.