Articles

Wenus w 3 domu

Ostatnio aktualizowany 2 maja 2020 o 02:08 pm

Wenus w 3 domu łączy się z energiami Gemini rządzonego przez Merkurego. Jako 3 znak zodiaku, Gemini w naturalny sposób reprezentuje 3 dom astrologiczny i dlatego dzieli z nim podobne energie.

Więcej o Wenus

Więcej o 3 domu

Warto zauważyć, że pozytywne położenie Marsa, Merkurego i władcy 3 domu odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu korzystnych efektów lub ratowaniu przed negatywnymi rezultatami Wenus w 3 domu.

Powyższe planety są powiązane z 3 domem astrologicznym z powodu dzielenia pewnych podobnych znaczeń. Mianowicie Mars jest powiązany z 3 domem ponieważ oznacza męstwo, odwagę, pasję, entuzjazm, ryzyko i siłę do podejmowania działań. Merkury dzieli z 3 domem wspólne znaczenia inteligencji umysłowej i komunikacji.

W związku z tym, oprócz Wenus w 3 domu, należy przeanalizować stan wyżej wymienionych planet w celu określenia dodatkowych efektów dotyczących znaczeń skorelowanych z konkretną planetą.

Władca 3 domu staje się przewodnikiem dla Wenus w tym domu. Dlatego też, ważne jest również rozważenie stanu władcy 3 domu w celu określenia głębszych rezultatów efektów zapewnianych przez Wenus w 3 domu.

Dodatkowo, większość rezultatów jest również określona przez znak zodiaku, w którym Wenus przebywa w 3 domu.

Wyniki Wenus w 3 domu

Co oznacza Wenus w 3 domu? Wenus w trzecim domu wskazuje na posiadanie dużej ilości sukcesów poprzez determinację i wytrwały wysiłek. Ponadto, jeżeli władca 3 domu jest dobrze położony (znak-mądrość), wtedy rodzeństwo ludzi z tą kombinacją jest błogosławione, aby być szczęśliwym. Natomiast źle ustawiony władca 3 domu wskazuje na coś przeciwnego dla rodzeństwa. To stwierdzenie opiera się na klasycznych pismach astrologicznych.

Z 3 domu, Wenus rzuca swój aspekt na 9 dom fortuny, moralności i prawości (Dharma). Podstawowym wskazaniem tego połączenia jest głębokie pragnienie komunikowania o prawdach, moralności i prawości. To zapewnia zdolność do zrozumienia i uczenia się wyższej mądrości.

Rodzeństwo

Trzeci dom reprezentuje w szczególności młodsze rodzeństwo. Wenus, żeńska planeta w tym domu wskazuje młodsze siostry dla tubylca. Wenus jest planetą wystawnego i słodkiego stylu życia, który opisuje styl życia młodszego rodzeństwa. Rodzeństwo native’a będzie dążyć do luksusowego i wygodnego życia.

Soft Personality

Trzeci dom jest uważany za dom trudności, gdzie męstwo i odwaga naturalnych maleficznych planet są wymagane, pozostawiając korzystne słodkie i miękkie planety częściowo nieefektywne w rozważanym domu.

Właściwie, Wenus zmniejsza ilość agresji native’a z tą kombinacją. Jednakże, tubylec jest skłonny do rozwiązywania problemów za pomocą racjonalnej argumentacji.

Z tym stwierdzeniem, odwaga tych tubylców z dostojną Wenus w 3 domu przejawia się w formie słodkiego i łagodnego podejścia do trudności.

Z godną Wenus, ci tubylcy odnoszą sukces w pokonywaniu przeszkód używając bardziej miękkiej niż siłowej taktyki.

Alternatywnie, niegodna Wenus w tym domu zmniejsza ilość odwagi i męstwa.

Walka o wygody

Wenus jest planetą wygód, transportu i luksusów, która kocha i uwielbia wystawny styl życia. W tym samym czasie Wenus jest delikatną kobiecą planetą, która pragnie osiągnąć łatwy dobrobyt i cieszyć się wszystkimi korzyściami wygód bez walki.

Według tego Wenus czuje się niekomfortowo w trudnym 3 domu, który wymaga walki i ciężkiej pracy. W związku z tym, aby rodowity mieszkaniec z tą kombinacją był zadowolony z wygód, musi włożyć ciężki wysiłek i rozwijać swoje umiejętności konsekwentnie, aby cieszyć się wystawnym stylem życia.

While Wenus nie czuje się komfortowo w tym domu, tubylec jest w stanie osiągnąć komfortowe życie jeśli planeta jest silna i dobrze umieszczona w tym domu i wspierana przez silnego władcę 3 domu który kieruje wysiłki 3 domu Wenus skutecznie na owocne dążenia.

Jeśli Wenus jest niegodna podczas gdy 3 władca jest silny, wskazuje to że tubylec osiąga swoje ambicje i wystawne pragnienia poprzez oszustwa i podstępy. Jednakże później tracą wszystko, co jest uzyskane przez niedopuszczalne środki nagle.

Jeśli Wenus jest silna i dostojna podczas gdy 3-ci władca jest słaby lub upadły, wskazuje to na używanie umiejętności, korzyści i talentów na niemoralne dążenia. To prowadzi do upadków, strat i katastrof.

Soft Spoken

Na pozytywnej stronie, ta kombinacja produkuje softspoken osobę z uprzejmą mową. Jako, że 3 dom reprezentuje lokalną społeczność i sieć, tubylec prawdopodobnie będzie otoczony przez ludzi o łagodnej mowie jak on sam.

Wręcz przeciwnie, upadła lub niegodna Wenus wskazuje na rozwój bardzo złych nawyków mówienia z niegrzeczną intonacją głównie z powodu wysokiej podatności na opinie lub krytykę innych.

Enthusiasm &Motywacja

Jeśli Wenus jest dostojna i silna w tym domu, dostarcza tubylcowi niezbędnej pasji i motywacji w celu prosperowania działań, które są związane z pięknem, sztuką, literaturą, publikowaniem, itd.

Silna Wenus daje im niezbędny entuzjazm do rozwijania ich naturalnych umiejętności i talentów aby prosperować w życiu. Entuzjazm promuje motywację do podejmowania działań.

Dodatkowo, jeśli władca 3 domu jest dobrze położony, poprawia pozytywne efekty 3 domu.

Jak na podstawy astrologii, silny 3 władca również promuje pomyślne wyniki tej kombinacji. W rezultacie tego, tubylec staje się zamożny i osiąga wiele fortuny używając swoich umiejętności i talentów.

Jednakże, jeśli Wenus jest niegodna w tym domu, wskazuje to, że tubylcom brakuje zdolności do podejmowania działań z powodu bycia związanym w swojej strefie komfortu zbyt wiele.

W rzeczywistości Wenus kocha wygody i kiedy brakuje jej siły inicjatywy lub odwagi do podjęcia działania, mogą oni pozostać w swoich strefach komfortu bez podejmowania działań w celu osiągnięcia swoich ambicji i namiętnych pragnień.

Umiejętności komunikacyjne

Trzeci dom oznacza umiejętności rąk, takie jak rzemiosło. Podczas gdy Wenus pozostawia fizyczną siłę i wigor z równania, silnie wspiera wielkie umiejętności związane ze znaczeniem Wenus.

Umiejętności te mogą być czymkolwiek związanym z Wenus, od sztuki do literatury, jako że 3 dom reprezentuje również komunikację (pisemną i werbalną). Jeśli pozwala na to holistyczny wykres urodzenia, będzie tam wiele bogactwa uzyskanego dzięki umiejętnościom rąk i komunikacji.

Co więcej, jako że 3 dom jest domem ryzyka/działania, Wenus promuje tutaj sukces w przedsięwzięciach związanych z tą planetą, takich jak biżuteria, sztuka, poezja, literatura, muzyka, itp.

Zaleca się powstrzymanie od przedsięwzięć, które wymagają fizycznej wytrzymałości i wysiłku, z wyjątkiem tych, które są związane z silnym Marsem a działalność obejmuje piękno, takie jak taniec.

Dominujący & Ambitny małżonek

W wykresie urodzeniowym, Wenus oznacza cechy małżonka i charakter małżeństwa. Ponieważ 3 dom wpływa na Wenus, wskazuje, że małżonek tubylca jest bardzo ambitny, wykwalifikowany, utalentowany i namiętny.

W rzeczywistości 3 dom należy do trójkąta pragnień (Kama Trikona), co wskazuje na żonę z wysokimi wymaganiami i pasjami.

Dostojna Wenus w rozważanym domu jest w stanie pobłogosławić bogatego małżonka. To jest ponieważ silna Wenus wskazuje, że są one pobłogosławione silnymi naturalnymi talentami. Są oni w stanie wykorzystać te talenty podczas gdy wkładają wiele wysiłku aby osiągnąć swoje cele i ambicje.

Z tym byciem powiedzianym, silna Wenus również sprawia, że małżonek rodzimego małżonka jest waleczny i pełen inicjatywy. Jako, że tubylec jest raczej miękki z natury, żona będzie zdecydowanie dominować nad nim.

Przeciwnie, niegodna Wenus wskazuje, że małżonek tubylca jest obłudny, niewdzięczny, skryty i zwodniczy. Nie są w stanie kontrolować swoich pasji.

Naturalne talenty

Trzeci dom oznacza umiejętności, naturalne talenty i hobby. W tym samym czasie, Wenus oznacza piękno, blask i hobby związane z projektowaniem, urodą, tańcem, modelingiem, itp.

Właściwie, z Wenus w tym domu, tubylec jest obdarzony wenusjańskimi umiejętnościami i naturalnymi talentami. Te talenty mogą być czymkolwiek związanym z pięknem od tańca sportowego do projektowania wnętrz.

Zainteresowanie podróżami

Trzeci dom również oznacza wszystkie rodzaje krótkodystansowych podróży, które są związane z przeszłością, hobby, karierą lub biznesem rodzimego.

Przypuszczalnie, ta kombinacja wskazuje, że zainteresowania związane z Wenus skłaniają tubylca do podejmowania wielu krótkodystansowych podróży, które są zazwyczaj bardzo satysfakcjonujące i odświeżające.

Wzmocnienie Wenus w 3 domu

Jak wzmocnić Wenus w 3 domu? Według Lal Kitab, pozytywne efekty rozważanej kombinacji mogą być promowane, jeżeli poświęca się odpowiednią uwagę i szacunek małżonkowi oraz unika flirtowania z innymi ludźmi.

Analiza klasyczna

Bhrigu Sutry

Według tego klasycznego źródła, kombinacja ta daje mieszane rezultaty. Negatywne wyniki są zapewnione ponieważ naturalna korzystna planeta Wenus znajduje to trudne do rezonowania ze środowiskami maleficznego 3 domu.

Dlatego w tym klasycznym źródle jest wspomniane, że jednostki z tą kombinacją są nieszczęśliwe i niespokojne. Jest to spowodowane tym, że naturalna korzystna planeta Wenus nie lubi ciężkiej pracy. To staje się przyczyną pewnego niezadowolenia z tej kombinacji, ponieważ ta kombinacja nadal zmusza tubylców do włożenia ciężkiego wysiłku aby odnieść sukces.

W rzeczywistości, po włożeniu ciężkiej pracy i staniu się zdeterminowanym aby osiągnąć swoje cele, ci tubylcy prosperują i odnoszą sukcesy, zgodnie z Bhrigu Sutras.

Jako efekt wpływu naturalnego beneficjenta nad 3 domem, tubylec jest błogosławiony z małą liczbą młodszego rodzeństwa. O takich tubylcach mówi się również, że są bardzo tolerancyjni i miękcy w naturze.

Co więcej, jeśli władca 3 domu jest silny poprzez umieszczenie go w jego własnym lub egzaltowanym znaku, efekty tej kombinacji poprawiają się. Mianowicie, w wyniku wsparcia silnego przewodnika Wenus w 3 domu, nastąpi wzrost młodszego rodzeństwa.

Jednakże, jeżeli władca 3 domu jest w którymś z domów maleficznych (6, 8, 12) lub związany z maleficzną planetą, wskazuje to, że tubylec jest pozbawiony szczęścia od rodzeństwa. Istnieje rozłąka/separacja z nimi lub jakaś ogólna dysharmonia spowodowana przez kwestie dominacji.

Brihat Jataka

Według Brihat Jataka, Wenus w 3 domu sprawia, że tubylec jest niemiły i skąpy w komunikacji.

Ten efekt jest zapewniony przez niegodną Wenus w danym domu, która oznacza komunikację w ogóle. W tym samym czasie, Wenus jest miękką i łagodną planetą, która staje się zestresowana i czujna w maleficznym 3 domu.

W wyniku tego, te tubylce wyrażają swoje nieszczęścia poprzez sztywny i nieuprzejmy styl komunikacji.

Phaladeepika

W Phaladeepika jest powiedziane, że ich nieuprzejma natura powoduje bycie nielubianym przez innych. Ta cecha sprawia, że trudno jest znaleźć odpowiedniego partnera życiowego.

Niedowartościowana Wenus powoduje również brak szczęścia, bogactwa i radości z wygód w życiu.

Jest to spowodowane aspektem słabej Wenus na 9 dom szczęścia i fortuny. Dodatkowo, Wenus jest planetą luksusu i wygód, której słabość w tym domu wskazuje na nieszczęście z powodu braku wygód w życiu.

Saravali

Saravali stwierdza, że ta kombinacja wskazuje na bycie nieszczęśliwym i nieszczęśliwym. Może to być spowodowane brakiem motywacji i odwagi, aby przeć naprzód, pokonywać przeszkody i wrogów, ponieważ Wenus w 3 aspektuje 9 dom fortuny.

Brak dynamizmu i napędu wskazuje również, że małżonek tubylca jest bardzo dominujący i przewyższa go umiejętnościami i siłą inicjatywy.

Ten efekt może się zamanifestować jeśli Wenus jest niegodna podczas gdy nie otrzymuje wsparcia od silnego Marsa poprzez aspekt lub koniunkcję.

Jednakże jest jeden wybawca, którym jest Mars, sygnifikator 3 domu. Jeśli Mars jest silny i dobrze umieszczony, chroni przed negatywnymi rezultatami poprzez dostarczanie siły woli i motywacji do osiągnięcia sukcesu.

Chamatkara Chintamani

Według Chamatkara Chintamani, ta kombinacja zapewnia gorzki charakter tubylcowi, który nie lubi towarzystwa płci przeciwnej.

W wyniku wpływu korzystnej planety Wenus na 3 dom, tubylec nie będzie oddzielony od swojego rodzeństwa.

Tubylec ma zdolność do spłodzenia potomstwa ale będzie miał pewne obawy co do niego. Te osoby są raczej pasywne i mają tendencję do braku męstwa.

Odkryj Wenus w różnych znakach zodiaku aby uzyskać bardziej obszerne wyniki.

Czy wiesz, że te wymienione efekty manifestują się w określonych okresach?Księżycowa Analiza Jogi

  • Twoja Nakshatra i interpretacja Pada
  • Wszystkie wykresy dywizji
  • Matematyczne siły planet
  • Specjalne Interpretacje Lal Kitab
  • Wiele Ogólnych Szczegółowych Przewidywań
  • Szczęśliwe Kamienie Klejnotów
  • I wiele więcej w ponad 200 stronicowym raporcie.