Articles

Venus in 3e Huis

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2020 om 02:08 pm

Venus in 3e huis verenigt zich met de energieën van het door Mercurius geregeerde Tweelingen. Als het 3e dierenriemteken vertegenwoordigt Tweelingen natuurlijk het 3e astrologische huis en deelt er dus soortgelijke energieën mee.

Meer over Venus

Meer over het 3e huis

Het is belangrijk op te merken dat de positieve plaatsing van Mars, Mercurius, en de 3e huisheer een belangrijke rol spelen in het versterken van de gunstige effecten of het redden van negatieve resultaten van Venus in het 3e huis.

De bovengenoemde planeten zijn verbonden met het 3e astrologische domein vanwege het delen van enkele vergelijkbare betekenissen. Mars is namelijk verbonden met het 3e huis omdat het staat voor moed, passie, enthousiasme, risico’s en daadkracht. Mercurius deelt de gemeenschappelijke betekenissen van mentale intelligentie en communicatie met het 3e huis.

Naast Venus in het 3e huis moet dus ook de toestand van de bovengenoemde planeten worden geanalyseerd om bijkomende effecten te bepalen met betrekking tot betekenissen die met een specifieke planeet gecorreleerd zijn.

De 3e huisheerser wordt een gids voor Venus in dit huis. Daarom is het ook belangrijk om de toestand van de 3e huisheerser in overweging te nemen om diepere uitkomsten te bepalen van de effecten die Venus in het 3e huis geeft.

Daarnaast wordt de meerderheid van de resultaten ook bepaald door het dierenriemteken waarin Venus in het 3e huis verblijft.

Resultaten van Venus in het 3e Huis

Wat betekent Venus in het derde huis? Venus in het derde huis duidt op een grote mate van succes door vastberadenheid en volhardende inspanning. Bovendien, als de heer van het 3e huis goed geplaatst is (tekengewijs), dan zijn broers en zussen van mensen met deze combinatie gezegend om geluk te hebben. Terwijl een slecht geplaatste 3e huisheer het tegenovergestelde aangeeft voor broers en zussen. Deze verklaring is gebaseerd op klassieke astrologische geschriften.

Vanuit het 3e huis, werpt Venus haar aspect op het 9e huis van fortuin, moraal, en gerechtigheid (Dharma). De belangrijkste indicatie van deze verbinding is het diepe verlangen om te communiceren over waarheden, moraal en rechtschapenheid. Het verschaft het vermogen om hogere wijsheid te begrijpen en te leren.

Venus als heerser van het 7e dierenriemteken van evenwicht, Weegschaal, geeft aan dat deze inboorlingen graag vechten voor rechtvaardigheid, waarheid en billijkheid en dit beïnvloedt hun waardigheid en gevoel van rechtschapenheid positief.

Broers en zussen

Het 3e huis vertegenwoordigt met name jongere broers en zussen. Venus, een vrouwelijke planeet in dit huis duidt op jongere zusters voor de inboorling. Venus is een planeet van weelderige en zoete levensstijl die de levensstijl van jongere broers en zussen beschrijft. Broers en zussen van de inboorling zullen streven naar een luxueus en comfortabel leven.

Zachte Persoonlijkheid

Het 3e huis wordt beschouwd als een huis van ontberingen, waar de dapperheid en moed van natuurlijke kwaadaardige planeten vereist zijn, waardoor weldadige zoete en zachte planeten gedeeltelijk ineffectief zijn in het betreffende huis.

Venus vermindert met deze combinatie de hoeveelheid agressie van de inboorling. Echter, de inboorling is bereid om problemen op te lossen met rationele argumenten.

Dit gezegd zijnde, de moed van deze inboorlingen met een waardige Venus in het 3e huis manifesteert zich in de vorm van een zoete en zachte benadering van moeilijkheden.

Met een waardige Venus zijn deze inboorlingen succesvol in het overwinnen van obstakels met behulp van zachtere in plaats van krachtige tactieken.

Aternatief, een onwaardige Venus in dit huis vermindert de hoeveelheid moed en dapperheid.

Strijd om Comfort

Venus is een planeet van comfort, transportmiddelen, en luxe die houdt van en aanbidt een weelderige levensstijl. Tegelijkertijd is Venus een zachtaardige vrouwelijke planeet die verlangt naar gemakkelijke welvaart en zonder strijd wil genieten van alle voordelen van comfort.

Venus voelt zich ongemakkelijk in het moeilijke 3e huis dat strijd en hard werken vereist. Daarom moet de inboorling met deze combinatie zich hard inspannen en zijn vaardigheden consequent ontwikkelen om van een weelderige levensstijl te genieten, zodat hij tevreden kan zijn wat comfort betreft.

Weliswaar voelt Venus zich niet prettig in dit huis, maar de inboorling is in staat een comfortabel leven te bereiken als de planeet sterk en goed geplaatst is in dit huis en ondersteund wordt door een sterke 3e huis heerser die de inspanningen van 3e huis Venus efficiënt richt op vruchtbare bezigheden.

Als Venus onwaardig is terwijl de 3e heer sterk is, dan geeft dit aan dat de inboorling zijn ambities en overvloedige verlangens bereikt door middel van bedrog en fraude. Later verliezen ze echter plotseling alles wat ze met onaanvaardbare middelen hebben verkregen.

Als Venus sterk en waardig is terwijl de 3e heerser zwak of gevallen is, duidt dat op het gebruik van de vaardigheden, voordelen en talenten voor immorele bezigheden. Dit leidt tot ondergang, verlies en rampen.

Zacht gesproken

Aan de positieve kant levert deze combinatie een zachtaardig persoon op met een beleefde spraak. Aangezien het 3e huis de lokale gemeenschap en het netwerk vertegenwoordigt, zal de inboorling waarschijnlijk worden omringd door zachtaardige mensen zoals de inboorling zelf.

Integendeel, een gevallen of onwaardige Venus wijst op het ontwikkelen van zeer slechte spreekgewoonten met onbeleefde intonatie voornamelijk als gevolg van een grote kwetsbaarheid voor de meningen of kritiek van anderen.

Enthousiasme & Motivatie

Als Venus waardig en sterk is in dit huis, voorziet ze de inboorling van de nodige passie en motivatie om activiteiten te doen bloeien die te maken hebben met schoonheid, kunst, literatuur, uitgeverij, enz.

Een sterke Venus geeft hen het nodige enthousiasme om hun natuurlijke vaardigheden en talenten te ontwikkelen om te bloeien in het leven. Het enthousiasme bevordert de motivatie om actie te ondernemen.

Daarnaast, als de 3e huisheer zelf goed geplaatst is, verbetert het de positieve effecten van het 3e huis.

Volgens de grondbeginselen van de astrologie bevordert een sterke 3e heerser ook de gunstige resultaten van deze combinatie. Als gevolg hiervan wordt de inboorling welvarend en verwerft hij veel fortuin door gebruik te maken van zijn vaardigheden en talenten.

Als Venus echter onwaardig in dit huis staat, geeft dit aan dat de inboorlingen niet het vermogen hebben om actie te ondernemen omdat ze te veel in hun comfortzone vastzitten.

In feite houdt Venus van comfort en als het haar ontbreekt aan initiatiefkracht of moed om actie te ondernemen, kunnen ze in hun comfortzone blijven zonder actie te ondernemen om hun ambities en hartstochtelijke verlangens te verwezenlijken.

Communicatievaardigheden

Het 3e huis staat voor vaardigheden van de handen, zoals handvaardigheid. Terwijl Venus de fysieke kracht en energie buiten beschouwing laat, ondersteunt het sterk de grote vaardigheden die verband houden met de significanties van Venus.

De vaardigheden kunnen alles zijn wat met Venus te maken heeft, van kunst tot literatuur, aangezien het 3e huis ook staat voor communicatie (geschreven en verbaal). Als een holistische geboortehoroscoop het toelaat, zal er veel rijkdom te winnen zijn door de vaardigheden van handen en communicatie.

Daarnaast, omdat het 3e huis het huis van risico’s/actie is, bevordert Venus hier succes in ondernemingen die met deze planeet te maken hebben, zoals juwelen, kunst, poëzie, literatuur, muziek, enz.

Het wordt aangeraden zich te onthouden van ondernemingen die lichamelijk uithoudingsvermogen en inspanning vereisen, behalve als ze worden geassocieerd met een sterke Mars en de activiteit schoonheid omvat, zoals dansen.

Dominante & Ambitieuze Echtgenoot

In de geboortekaart duidt Venus op de kenmerken van de echtgenoot en de aard van het huwelijk. Als het 3e huis Venus beïnvloedt, geeft dit aan dat de echtgenoot van de inwoner zeer ambitieus, bekwaam, getalenteerd en gepassioneerd is.

In feite behoort het 3e huis tot de driehoek van verlangens (Kama Trikona), wat duidt op een echtgenote met hoge eisen en passies.

Een waardige Venus in het beschouwde huis is in staat om een rijke echtgenoot te zegenen. Dat komt omdat een sterke Venus aangeeft dat ze gezegend zijn met sterke natuurlijke talenten. Zij zijn in staat om deze talenten te gebruiken terwijl zij zich inspannen om hun doelen en ambities te bereiken.

Dit gezegd zijnde, maakt een sterke Venus de echtgenoot van de inboorling ook moedig en initiatiefrijk. Aangezien de inboorling nogal zacht van aard is, zal de echtgenote de inboorling zeker domineren.

Integendeel, een onwaardige Venus geeft aan dat de echtgenote van de inboorling hypocriet, ondankbaar, geheimzinnig en bedrieglijk is. Ze zijn niet in staat hun passies te beheersen.

Natuurlijke Talenten

Het 3e huis duidt op vaardigheden, natuurlijke talenten, en hobby’s. Tegelijkertijd staat Venus voor schoonheid, glamour, en hobby’s die te maken hebben met design, schoonheid, dansen, modellenwerk, enz.

Aangenomen dat Venus in dit huis staat, is de inboorling begiftigd met Venusiaanse vaardigheden en natuurlijke talenten. Deze talenten kunnen alles zijn wat met schoonheid te maken heeft, van dansen tot sport tot binnenhuisarchitectuur.

Verliefd op reizen

Het 3e huis duidt ook op alle soorten reizen over korte afstanden die verband houden met de bezigheden, hobby’s, carrière of zaken van de inwoner in het verleden.

Volgens deze combinatie geeft aan dat de interesses gerelateerd aan Venus de inboorling ertoe aanzetten om veel korte-afstandsreizen te ondernemen die gewoonlijk zeer bevredigend en verfrissend zijn.

Hoe het 3e Huis Venus te versterken

Hoe het Derde Huis Venus te versterken? Volgens Lal Kitab kunnen de positieve effecten van de beschouwde combinatie bevorderd worden door de juiste aandacht en respect te geven aan de echtgenoot en flirten met andere mensen te vermijden.

Klassieke Analyse

Bhrigu Sutras

Volgens deze klassieke bron geeft deze combinatie gemengde resultaten. De negatieve resultaten worden gegeven omdat een natuurlijke weldadige planeet Venus het moeilijk vindt om te resoneren met de omgevingen van het malefische 3e huis.

Daarom wordt in deze klassieke bron vermeld dat individuen met deze combinatie ellendig en angstig zijn. Dat komt omdat de natuurlijke weldadige planeet Venus een hekel heeft aan hard werken. Dit wordt de oorzaak van enige ontevredenheid over deze combinatie, omdat deze combinatie de inboorlingen nog steeds dwingt zich hard in te spannen om te slagen.

In feite, na hard te hebben gewerkt en vastbesloten te zijn om hun doelen te bereiken, bloeien en slagen deze inboorlingen, volgens de Bhrigu Sutras.

Als een effect van de invloed van een natuurlijke weldoener over het 3e huis, is de inboorling gezegend met een klein aantal jongere broers en zussen. Van deze inboorlingen wordt ook gezegd dat ze zeer tolerant en zacht van aard zijn.

Meer, als de 3e huis heerser sterk is door plaatsing in zijn eigen of exaltatie teken, verbeteren de effecten van deze combinatie. Namelijk, als gevolg van ondersteuning door een sterke gids van Venus in het 3e huis, zal er een toename zijn van jongere broers en zussen.

Hoedanook, als de 3e huis heerser in een van de malefische huizen staat (6, 8, 12) of geassocieerd is met een malefische planeet, geeft het aan dat de inboorling verstoken is van geluk van broers en zussen. Er is onthechting/scheiding met hen of een algemene disharmonie veroorzaakt door dominantieproblemen.

Brihat Jataka

Volgens Brihat Jataka maakt Venus in het 3e huis de inboorling gemeen en gierig in communicatie.

Dit effect wordt verschaft door een onwaardige Venus in het gegeven huis, dat communicatie in het algemeen betekent. Tegelijkertijd is Venus een zachte en zachtaardige planeet die gespannen en alert wordt in het malefische 3e huis.

Als gevolg hiervan drukken deze inboorlingen hun ellende uit door de starre en ongenadige stijl van communiceren.

Phaladeepika

In Phaladeepika staat dat hun ongenadige aard ertoe leidt dat ze niet geliefd zijn bij anderen. Deze eigenschap maakt het moeilijk om een geschikte levenspartner te vinden.

Een onbedorven Venus veroorzaakt ook een gebrek aan fortuin, rijkdom, en geluk of comfort in het leven.

Dat komt door het aspect van een zwakke Venus op het 9e huis van geluk en fortuin. Bovendien is Venus de planeet van luxe en comfort, waarvan de zwakte in dit huis duidt op ongelukkigheid door gebrek aan comfort in het leven.

Saravali

Saravali stelt dat deze combinatie duidt op ongelukkig en miserabel zijn. Dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan motivatie en moed om door te zetten, obstakels en vijanden te overwinnen, aangezien Venus in 3e aspecten het 9e huis van fortuin.

Het gebrek aan dynamiek en gedrevenheid duidt er ook op dat de echtgenoot van de inboorling zeer dominant is en de inboorling overtreft met vaardigheden en initiatiefvermogen.

Dit effect kan zich manifesteren als Venus onwaardig is terwijl ze geen steun krijgt van een sterke Mars door middel van aspect of conjunctie.

Echter, er is één redder, en dat is Mars, de significator van het 3e huis. Als Mars sterk en goed geplaatst is, beschermt hij tegen negatieve resultaten door wilskracht en motivatie te verschaffen om te slagen.

Chamatkara Chintamani

Volgens Chamatkara Chintamani geeft deze combinatie een bitter karakter aan de inboorling die een hekel heeft aan het gezelschap van het andere geslacht.

Als gevolg van de invloed van een weldadige planeet Venus op het 3e huis, zal de inboorling niet worden gescheiden van zijn broers of zussen.

De inboorling heeft het vermogen om nageslacht te verwekken, maar zal bepaalde zorgen over hen hebben. Deze inboorlingen zijn eerder passief en neigen naar een gebrek aan moed.

Ontdek Venus in verschillende dierenriemtekens voor meer uitgebreide resultaten.

Wist u dat deze genoemde effecten zich in specifieke perioden manifesteren?

 • Specifieke perioden waarin de resultaten van planeten zich volledig manifesteren
 • Waardigheden van planeten met vijfvoudige tabel
 • Gedetailleerde analyse van planetaire hoofd- en subperioden tientallen jaren vooruit
 • Maandelijkse analyse van 5 komende jaren
 • Speciale Panchang of Zon-Maan Yoga Analyse
 • Maan Yoga Analyse
 • Uw Nakshatra en Pada interpretatie
 • Alle Divisiediagrammen
 • Mathematische planeetsterktes
 • Speciale Lal Kitab Interpretaties
 • Vele Algemene Gedetailleerde Voorspellingen
 • Lucky Gem Stones
 • En nog veel meer in een 200+ pagina’s tellend rapport.