Articles

Amikor az iskolai fegyelmezés igazságtalan: négy módszer a jobbításhoz

Egy fekete fiút bő nadrágban fegyelmeznek, míg egy fehér lányt rövid szoknyában, ami szintén ellenkezik az öltözködési szabályzattal, békén hagynak. Egy lányt verekedésért felfüggesztenek, de az igazgató nem veszi észre, hogy többször zaklatták melegsége miatt.

Az új jelentések mélyrehatóan vizsgálják az iskolai fegyelmezés ilyen – faji és egyéb – egyenlőtlenségeinek összetett okait, és további részletekkel szolgálnak arról, mit tehetnek az iskolák a rendezett és igazságos légkör megteremtése érdekében.

“Minden iskolában a kamaszok rossz viselkedésének széles skáláját tapasztalják, de az iskolai válaszok drámaian eltérnek. Egyes iskolák a megfelelő viselkedés megtanításában nevelési feladatot látnak, és sikeresen javítják a viselkedést anélkül, hogy felfüggesztéshez és kizáráshoz folyamodnának” – mondta Daniel Losen, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem Polgárjogi Jogorvoslati Központjának igazgatója csütörtöki nyilatkozatában, amelyben közzétette a Fegyelmi Egyenlőtlenségek Kutatás-gyakorlat Együttműködés új munkáját.

A fegyelmezésben tapasztalható faji egyenlőtlenségek nemrég országos figyelmet keltettek, amikor Obama elnök bejelentette a “My Brother’s Keeper” programot a színesbőrű fiatalok életének javítása érdekében. Az afroamerikai, spanyolajkú és őslakos amerikai tanulókról kimutatták, hogy magasabb a felfüggesztés és a kizárás aránya, mint a fehér tanulóké, ami az iskolából való kimaradás nagyobb valószínűségéhez vezet. Egy tanulmány szerint az afroamerikai diákokat 1,78-szor nagyobb valószínűséggel függesztik fel az iskolából.

Az egyenlőtlenségek azonban nem csak faji és etnikai vonalak mentén jelentkeznek. A fogyatékkal élő tanulókat majdnem kétszer olyan gyakran függesztik fel, mint a nem fogyatékkal élő tanulókat. Azok a diákok pedig, akik a felmérésekben azonos neműekhez fűződő vonzalmakról számoltak be, nagyobb eséllyel lettek kicsapva, még az olyan tényezők, mint a szegénység, a faji hovatartozás és a rossz magaviselet ellenőrzése után is.

Hívja az Önt érdeklő Monitor-történeteket a postaládájába.

A regisztrációval elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.

Ezek közül néhány tényt emelt ki csütörtökön a Discipline Disparities collaborative – 26 kutató, szószóló, pedagógus és politikai elemző, akiknek munkáját az elmúlt három évben az Atlantic Philanthropies és az Open Society Foundations finanszírozta.

A fegyelem egyenlőtlenségét nem lehet a szegénységgel vagy a rossz viselkedés magasabb arányával magyarázni, állapították meg a kutatók. Ehelyett az iskolai tényezőknek, például az igazgató fegyelemmel kapcsolatos hozzáállásának van erősebb hatása.

A kollaboráció számos olyan lépést emelt ki, amelyet az iskolák megtehetnek a légkör és a biztonság javítása, valamint a fegyelmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Ezek közül:

– A diák-tanár kapcsolatok erősítése. A fekete, latinó és LMBT tanulók ritkábban látják támogatónak az iskolai személyzetet. De azok a tanárok, akik szisztematikusan megismerik a diákjaikat, és reflektálnak arra, hogy hogyan érintkeznek egymással, sokat változtathatnak a helyzeten.

A My Teaching Partner például egy tanévre egy coachot állít a tanárok mellé, aki lehetővé teszi számukra, hogy reflektáljanak a diákokkal folytatott osztálytermi interakcióikról készült videofelvételek alapján. Egy randomizált, kontrollált vizsgálat kimutatta, hogy a résztvevő tanárok esetében megszűnt a fekete-fehér különbség a diákok fegyelmezési gyakorlatában.

– Tiszteletteljes és előítéletektől mentes környezet kialakítása. A faji határokat átlépő emberek hajlamosak a fehér arcokat olyan szavakkal, mint “okos”, a fekete arcokat pedig a bűnözéssel azonosítani, mutatták ki kutatók. A pedagógusok megtanulhatnak szünetet tartani, és meggyőződhetnek arról, hogy nem a tudattalan előítéletek alapján ítélkeznek a tanulókról.

A saját fegyelmi adataikat is elemezhetik, hogy igazságtalan mintákat keressenek. Az egyik középiskola igazgatója megmutatta a személyzetnek, hogy nem annyira a rövid szoknyák elleni szabályokat hajtották végre, mint inkább a bő nadrágok ellen, amelyeket jellemzően a színes bőrű fiúk viselnek.

– Alkalmazzunk problémamegoldó megközelítést. A zéró tolerancia megközelítéssel szemben az iskoláknak meg kell vizsgálniuk a viselkedési problémákat körülvevő kontextust, és testre szabott válaszokat kell adniuk. Az iskolák felfedezhetik például, hogy a szabályokat megszegő diák nem érzi magát biztonságban, vagy traumát élt át.

Azokban az iskolákban, ahol a személyzetet a Virginia Student Threat Assessment Guidelines (a virginiai diákok fenyegetettségének felmérésére vonatkozó iránymutatások) alapján képezték ki a mögöttes problémák kivizsgálására, pozitívabb légkör alakult ki, és kevesebb felfüggesztést alkalmaztak. Csökkentették a fekete-fehérek közötti fegyelmi különbséget is.

A helyreállító igazságszolgáltatás, amely a viták megelőzésére és megoldására összpontosít, a denveri állami iskolákban öt év alatt 47 százalékkal csökkentette a felfüggesztések arányát, a legnagyobb mértékben az afroamerikai és a spanyolajkú/latinó tanulók esetében.

– A tanulók reintegrálása a konfliktus után. A hosszú felfüggesztések vagy a fiatalkorúak intézetében való tartózkodás után a tanulóknak nehézséget okozhat a felzárkózás, és megbélyegzettnek érezhetik magukat. Az iskolák támogató szolgáltatásokat nyújthatnak, például egy átmeneti központot, ahol a közösségi szervezetek szószólót biztosítanak a diák számára, és együttműködhetnek a tanárokkal és a pártfogó felügyelőkkel.

Ramiro Rubalcaba, a kaliforniai Azusa középiskola igazgatója csütörtök délután egy konferenciahívás keretében beszélt arról, hogy szkeptikusból a fegyelmi reform ilyen elképzeléseinek szószólójává vált. A korábbi körzet, ahol dolgozott, azt mondta az iskola vezetőinek, hogy hagyjanak fel a diákok felfüggesztésével a “szándékos dac” széles kategóriája miatt, és képezte őket pozitívabb megközelítések alkalmazására. A felfüggesztési arányok zuhantak.

Ezeket az ötleteket nemrég vitte át jelenlegi iskolájába. Tavaly ilyenkor 70 felfüggesztés volt, idén pedig három. Az iskola a diákokat és a személyzetet nemcsak a tanulmányi eredményekért, hanem a pozitív viselkedésért is felelősségre vonja. “Sikereket tapasztaltunk, mert bizonyítékokon alapuló stratégiákat alkalmazunk” – mondta.