Articles

Als schooltucht oneerlijk is: vier manieren om het beter te doen

Een zwarte jongen in een slobberbroek wordt gestraft, terwijl een blank meisje in een kort rokje, ook tegen de kledingvoorschriften, met rust wordt gelaten. Een meisje wordt geschorst omdat ze heeft gevochten, maar de directeur beseft niet dat ze herhaaldelijk is lastiggevallen omdat ze lesbisch is.

Een nieuwe reeks rapporten duikt diep in de complexe oorzaken van dergelijke ongelijkheden in schooldiscipline – langs raciale en andere lijnen – en biedt meer details over wat scholen kunnen doen om een klimaat te scheppen dat zowel ordelijk als eerlijk is.

“Alle scholen zien een breed scala aan wangedrag van adolescenten, maar de reacties van scholen variëren dramatisch. Sommige scholen zien een educatieve missie in het aanleren van gepast gedrag en zijn succesvol in het verbeteren van gedrag zonder toevlucht te nemen tot schorsing en uitzetting,” zei Daniel Losen, directeur van het Center for Civil Rights Remedies aan de Universiteit van Californië in Los Angeles, in een verklaring donderdag waarin het nieuwe werk van de Discipline Disparities Research-to-Practice Collaborative werd vrijgegeven.

Raciale ongelijkheden in discipline trokken onlangs nationale aandacht toen president Obama “My Brother’s Keeper” aankondigde om het leven van jonge gekleurde mannen te verbeteren. Afro-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en autochtone leerlingen worden vaker geschorst of van school gestuurd dan blanke leerlingen, wat leidt tot een grotere kans op schooluitval. Afro-Amerikaanse studenten hebben 1,78 keer meer kans om te worden geschorst van school, volgens een studie.

Maar ongelijkheden zijn er niet alleen langs raciale en etnische lijnen. Gehandicapte leerlingen worden bijna twee keer zo vaak geschorst als niet-gehandicapte leerlingen. En studenten die in enquêtes aantrekking tot hetzelfde geslacht meldden, hadden een grotere kans om geschorst te worden, zelfs na controle voor factoren als armoede, ras en wangedrag.

Krijg de Monitorverhalen die u interesseren in uw inbox.

Door u aan te melden, stemt u in met ons privacybeleid.

Dit zijn enkele van de feiten die donderdag werden benadrukt door de Discipline Disparities collaborative – 26 onderzoekers, pleitbezorgers, opvoeders en beleidsanalisten wier werk in de afgelopen drie jaar is gefinancierd door de Atlantic Philanthropies en Open Society Foundations.

De ongelijkheden in discipline kunnen niet worden verklaard door armoede of door hogere tarieven van wangedrag, hebben de onderzoekers geconcludeerd. In plaats daarvan hebben schoolfactoren, zoals de houding van de directeur over discipline, een sterker effect.

Het samenwerkingsverband benadrukte een aantal stappen die scholen kunnen nemen om het klimaat en de veiligheid te verbeteren en de verschillen in discipline te verminderen. Onder hen:

– Versterken van student-leraar relaties. Zwarte, Latino- en LGBT-leerlingen zien het schoolpersoneel minder vaak als behulpzaam. Maar leraren die hun leerlingen systematisch leren kennen en nadenken over hoe ze met elkaar omgaan, kunnen een verschil maken.

My Teaching Partner, bijvoorbeeld, koppelt leraren met een coach voor een schooljaar, waardoor ze kunnen nadenken over video-opnamen van hun interacties in de klas met leerlingen. Een gerandomiseerde, gecontroleerde studie toonde aan dat voor deelnemende leraren, de zwart-witte kloof in hun student discipline praktijken werd geëlimineerd.

– Zorg voor een respectvolle en vooringenomen omgeving. Mensen over raciale lijnen hebben de neiging om blanke gezichten te vestigen met woorden als “slim” en zwarte gezichten met criminaliteit, hebben onderzoekers aangetoond. Opvoeders kunnen leren om stil te staan en ervoor te zorgen dat ze niet snel oordelen over leerlingen op basis van onbewuste vooroordelen.

Ze kunnen ook hun eigen discipline gegevens analyseren om te zoeken naar oneerlijke patronen. Een directeur van een middelbare school liet het personeel zien dat ze de regels tegen korte rokjes niet zozeer handhaafden als wel die tegen slobberbroeken, die vaker door gekleurde jongens worden gedragen.

– Kies voor een probleemoplossende aanpak. In tegenstelling tot een zero-tolerance aanpak, moeten scholen kijken naar de context rond gedragsproblemen en hun reacties aanpassen. Scholen kunnen bijvoorbeeld ontdekken dat een leerling die regels overtreedt zich onveilig voelt of een trauma heeft meegemaakt.

-Scholen die personeel hebben opgeleid in de Virginia Student Threat Assessment Guidelines om onderliggende problemen te onderzoeken, bleken een positiever klimaat te hebben en minder schorsingen uit te delen. Zij hebben ook het verschil in discipline tussen zwart en blank verminderd.

Restorative justice, dat zich richt op het voorkomen en oplossen van geschillen, heeft geleid tot een daling van het aantal schorsingen met 47 procent in de openbare scholen van Denver in vijf jaar, waarbij de percentages het meest daalden voor Afro-Amerikaanse en Latino/Latino-leerlingen.

– Reïntegreren van leerlingen na conflicten. Na lange schorsingen of verblijven in jeugdinrichtingen kunnen leerlingen moeite hebben om hun achterstand in te halen en kunnen zij zich gestigmatiseerd voelen. Scholen kunnen ondersteunende diensten aanbieden, zoals een overgangscentrum waar gemeenschapsorganisaties een advocaat voor de leerling leveren en kunnen samenwerken met leraren en reclasseringsambtenaren.

Ramiro Rubalcaba, directeur van Azusa High School in Californië, sprak over zijn transformatie van scepticus tot voorstander van dergelijke ideeën in disciplinehervorming, in een conferentiegesprek donderdagmiddag. Het voormalige district waar hij voor werkte vertelde schoolleiders te stoppen met het schorsen van leerlingen voor de brede categorie van “opzettelijke ongehoorzaamheid” en trainde hen om meer positieve benaderingen te implementeren. De schorsingspercentages kelderden.

Hij bracht deze ideeën onlangs naar zijn huidige school. Vorig jaar rond deze tijd waren er 70 schorsingen, dit jaar waren het er drie. De school houdt leerlingen en personeel niet alleen verantwoordelijk voor academische resultaten, maar ook voor positief gedrag. “We hebben succes geboekt omdat we evidence-based strategieën gebruiken,” zei hij.