Articles

Vad man kan göra med en stukad fotled

Sprained Ankle Treatment At Fastmed

Omkring 25 000 personer drabbas dagligen av en stukad fotled eller fot. En stukning uppstår när ett eller flera av de ligament som stabiliserar och stöder leden sträcks eller slits när den tvingas utanför sitt normala rörelseomfång. FastMed Urgent Care-kliniker är utrustade för att diagnostisera och behandla stukningar och ett stort antal idrottsrelaterade skador.

Typer av stukningar

Skador klassificeras utifrån omfattningen av skadan på ledbandet. Skador av grad I innebär en sträckning av ligamenten och läker vanligtvis inom några dagar med rätt behandling av stukad fotled. Skador av grad II kräver vanligtvis att den drabbade fotleden immobiliseras för att ge ledbanden tid att läka. En skada av grad III är allvarlig och innebär att ligamentet slits helt och hållet, vilket kan göra fotleden permanent instabil om den inte behandlas på rätt sätt. I de flesta fall kan det krävas ett gips eller en gångsko i flera veckor. I sällsynta fall kan operation rekommenderas för att reparera eller strama åt det skadade ligamentet.

Högre vanliga orsaker till en stukad fot och fot

Sprängningar är mest sannolika när du faller på ett sätt som gör att fotleden vrids, när du går eller springer på ett ojämnt underlag, under aktiviteter som kräver plötsliga hopp eller svängningar, eller när någon trampar på din fot medan du är i rörelse.

De som löper störst risk att drabbas av symtom på stukad fotled är bland annat:

 • Attleter
 • Individer som har haft en tidigare fotledsskada
 • De som bär höga…högklackade skor eller skor som inte är lämpliga för aktiviteten
 • Individer som försöker utöva sport eller andra aktiviteter som de inte är ordentligt konditionerade för

Högre symtom på stukad fotled

Symtomen på en stukad fotled kan variera beroende på hur allvarlig skadan på ligamenten är. De vanligaste symtomen är bland annat följande:

 • Smärta när man lägger vikt på den drabbade foten
 • Svullnad vid fotledsskada
 • Känsla av instabilitet i fotleden
 • Reducerat rörelseomfång
 • Brusning
 • En ”knäppande” känsla vid skadetillfället

Om vårdgivaren misstänker en stukning baserat på den fysiska undersökningen, kommer han eller hon troligen att använda sig av bildundersökningar, t.ex. röntgen, MRT eller datortomografi för att bedöma skadans omfattning och för att utesluta frakturer (brutna ben) och andra typer av skador.

Behandling av stukad fotled

Målet med behandlingen av stukad fotled är att minska fotledskadens svullnad och smärta, ge det skadade ledbandet tid att läka och återställa den skadade fotledens styrka och funktion.

Mild till måttlig stukning svarar bra på R.I.C.E.-metoden. Detta innebär att man vilar den skadade fotleden i flera dagar, applicerar is på det drabbade området i 15 till 20 minuter flera gånger om dagen under de första 24 timmarna, använder elastiska bandage för att komprimera fotleden för att minska svullnaden och håller den skadade fotleden upphöjd över hjärtat för att främja vätskeavrinning som minskar svullnaden. Smärtstillande medel utan recept kan också användas för att lindra eventuellt obehag.

För svåra stukningar kan kryckor, gips eller en gångsko vara nödvändigt för att stabilisera fotleden medan ligamenten läker. Om fotleden förblir instabil efter omfattande behandling eller om ligamenten är svårt skadade eller inte vill läka kan en operation krävas.

Vad man kan förvänta sig under återhämtning av en stukad fotled

Oavsett skadans omfattning sker återhämtning och rehabilitering av en stukad fotled i tre faser. I den första fasen handlar det om att vila och skydda fotleden och begränsa svullnaden. Den andra fasen börjar när du kan lägga vikt på den skadade fotleden. Vid denna tidpunkt rekommenderar vårdgivaren eller sjukgymnasten vanligtvis övningar som är utformade för att öka muskelstyrkan, balansen och stabiliteten och för att återställa flexibiliteten och rörelseomfånget. Under den tredje fasen får du gradvis återgå till aktiviteter som innebär raka rörelser framåt innan du övergår till aktiviteter som kräver skärande rörelser, t.ex. basket och tennis.

Förhindra stukad fotled

Det finns åtgärder som du kan vidta för att minska dina chanser att drabbas av en fotledsförsträckning:

 • Se till att du värmer upp ordentligt innan du tränar eller idrottar
 • Har du lämpliga skor för din aktivitet
 • Undervik att springa eller idrotta på ojämnt underlag
 • Om du har svaga fotleder eller tidigare har skadat en fotled, använd ett stöd eller tejp när du tränar eller idrottar
 • Var realistisk när det gäller dina fysiska gränser genom att undvika aktiviteter eller sporter som du inte är ordentligt konditionerad för
 • Införliva balans- och stabilitetsövningar i ditt träningsprogram

Om du upplever symtom på en stukad fotled bör du uppsöka en läkare på din lokala FastMed-klinik så snart som möjligt för att undvika komplikationer, inklusive kronisk instabilitet i fotleden, upprepade stukningar och artrit. Vi har öppet sju dagar i veckan och erbjuder förlängda öppettider för att betjäna dig och din familj.

Om FastMed

FastMed Urgent Care äger och driver över 100 kliniker i North Carolina, Arizona och Texas som erbjuder ett brett utbud av akuta/episodiska och förebyggande hälsovårdstjänster 365 dagar om året. FastMed tillhandahåller också ersättningstjänster för arbetstagare och andra företagshälsovårdstjänster på alla sina kliniker samt familje- och idrottsmedicinska tjänster på utvalda platser. FastMed har framgångsrikt behandlat mer än sex miljoner patienter och är den enda oberoende aktören för akutvård i North Carolina, Arizona och Texas som har tilldelats The Joint Commissions Gold Seal of Approval® för kvalitet, säkerhet och smittskydd inom den ambulatoriska vården. Mer information om platser, tjänster, öppettider, försäkringar och priser finns på www.fastmed.com.

.