Articles

Why graphs are so important

Graphs are a common method to visually illustrate relationships in the data. Celem wykresu jest przedstawienie danych, które są zbyt liczne lub skomplikowane, aby mogły być odpowiednio opisane w tekście i na mniejszej przestrzeni.

Wikipedia mówi,

Grafy mogą być używane do modelowania wielu rodzajów relacji i procesów w systemach fizycznych, biologicznych, społecznych i informacyjnych. Wiele praktycznych problemów może być reprezentowanych przez wykresy. Podkreślając ich zastosowanie do systemów świata rzeczywistego, termin sieć jest czasami definiowany jako oznaczający graf, w którym atrybuty (np. nazwy) są związane z wierzchołkami i krawędziami.

W informatyce grafy są używane do reprezentowania sieci komunikacji, organizacji danych, urządzeń obliczeniowych, przepływu obliczeń itp. Na przykład, struktura linków na stronie internetowej może być reprezentowana przez graf skierowany, w którym wierzchołki reprezentują strony internetowe, a skierowane krawędzie reprezentują linki z jednej strony do drugiej. Podobne podejście można zastosować do problemów z zakresu mediów społecznościowych, podróży, biologii, projektowania chipów komputerowych, mapowania postępu chorób neurodegeneracyjnych i wielu innych dziedzin. Opracowanie algorytmów do obsługi grafów jest więc przedmiotem dużego zainteresowania w informatyce. Transformacja grafów jest często formalizowana i reprezentowana przez systemy przepisywania grafów. Uzupełnieniem systemów transformacji grafów skupiających się na opartej na regułach manipulacji grafami w pamięci są bazy danych grafów ukierunkowane na bezpieczne dla transakcji, trwałe przechowywanie i odpytywanie danych o strukturze grafowej.