Articles

Verizon Communications Inc (VZ) – Financial and Strategic SWOT Analysis Review

Verizon Communications Inc (VZ) – Financial and Strategic SWOT Analysis Review
– przedstawia dogłębną strategiczną analizę SWOT przedsiębiorstw i działalności firmy. Profil został opracowany przez GlobalData, aby dostarczyć Państwu jasnego i bezstronnego spojrzenia na kluczowe mocne i słabe strony firmy oraz potencjalne szanse i zagrożenia. Profil pomoże Ci sformułować strategie, które wzmocnią Twój biznes, umożliwiając Ci lepsze zrozumienie Twoich partnerów, klientów i konkurentów.
Profil zawiera krytyczne informacje o firmie, w tym:

 • Opis biznesu – Szczegółowy opis działalności firmy i jej działów.
 • Strategia korporacyjna – Streszczenie strategii biznesowej firmy przygotowane przez analityka.
 • AnalizaSWOT – Szczegółowa analiza mocnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń.
 • Historia firmy – Przebieg kluczowych wydarzeń związanych z firmą.
 • Główne produkty i usługi – Lista głównych produktów, usług i marek firmy.
 • Kluczowi konkurenci – Lista kluczowych konkurentów firmy.
 • Kluczowi pracownicy – Lista kluczowych członków zarządu firmy.
 • Biografie kadry kierowniczej – Krótkie podsumowanie historii zatrudnienia kadry kierowniczej.
 • Kluczowi szefowie operacyjni – Lista pracowników kierujących kluczowymi działami/funkcjami.
 • Ważne lokalizacje i filie – Lista i dane kontaktowe kluczowych lokalizacji i filii firmy.
 • Szczegółowe wskaźniki finansowe za ostatnie pięć lat – Najnowsze wskaźniki finansowe pochodzące z rocznych sprawozdań finansowych opublikowanych przez firmę z pięcioletnią historią.
 • Wskaźniki okresowe za ostatnie pięć okresów śródrocznych – Najnowsze wskaźniki finansowe pochodzące z kwartalnych/półrocznych sprawozdań finansowych opublikowanych przez firmę za 5 okresów śródrocznych w historii.

Wyniki
Verizon Communications Inc (Verizon) dostarcza produkty i usługi w zakresie komunikacji, informacji i rozrywki. Firma oferuje usługi i rozwiązania w zakresie głosu, danych i wideo za pośrednictwem sieci bezprzewodowych i przewodowych. Oferuje usługi o wartości dodanej, takie jak szerokopasmowe wideo i dane, korporacyjne rozwiązania sieciowe, centra danych i usługi w chmurze, bezpieczeństwo i zarządzane usługi sieciowe oraz lokalne i międzymiastowe usługi głosowe. Oferta multimedialna firmy obejmuje muzykę, wideo, gry i treści informacyjne. Verizon obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy, sektor publiczny oraz firmy hurtowe. Firma jest obecna w obu Amerykach, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Siedziba główna Verizon znajduje się w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, w USA.
Verizon Communications Inc Key Recent Developments
Mar 09,2021: Blooming Grove Wind Energy Center rozpoczyna działalność komercyjną
Mar 08,2021: Verizon łączy ręce z Hoy Health, aby zapewnić zniżki na usługi zdrowotne
Jan 29,2021: Lightsource BP podpisuje umowę zakupu energii dla amerykańskiej farmy słonecznej
28 stycznia 2021: Verizon staje się wiodącym korporacyjnym nabywcą amerykańskiej energii odnawialnej
28.01.2021: Umowa na zakup energii podpisana z Verizon dla farmy słonecznej o mocy 152,5 MW w Indianie
Kluczowe korzyści z zakupu tego profilu obejmują:
Dostajesz szczegółowe informacje o firmie i jej działalności w celu identyfikacji potencjalnych klientów i dostawców.
Profil analizuje strukturę biznesową firmy, działalność, główne produkty i usługi, perspektywy, lokalizacje i filie, kluczową kadrę kierowniczą i jej biografie oraz kluczowych konkurentów.
Zrozumienie i reagowanie na strukturę biznesową i strategie konkurentów oraz wykorzystywanie ich słabości. Bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami mającymi wpływ na firmę.
Główne mocne i słabe strony firmy oraz obszary rozwoju lub spadku są analizowane i przedstawiane w profilu w sposób obiektywny. Ostatnie wydarzenia w firmie uwzględnione w profilu pomogą Ci śledzić ważne wydarzenia.
Zapewnij sobie informacje, które pozwolą Ci wyostrzyć strategie i przekształcić działalność z zyskiem.
Szanse, które firma może zbadać i wykorzystać są oceniane w profilu, a jej potencjał wzrostu oceniany. Zagrożenia konkurencyjne i/lub technologiczne są podkreślone.
Szukaj potencjalnych inwestycji i celów akwizycji, ze szczegółowym wglądem w strategiczne, finansowe i operacyjne wyniki firm.
Wskaźniki finansowe przedstawione dla głównych spółek publicznych w profilu obejmują trendy przychodów, rentowność, wzrost, marże i zwroty, płynność i dźwignię finansową, pozycję finansową i wskaźniki wydajności.
Zyskaj kluczowy wgląd w firmę dla badań akademickich lub biznesowych.
Kluczowe elementy, takie jak analiza SWOT, strategia korporacyjna i wskaźniki finansowe oraz wykresy są włączone do profilu, aby pomóc w akademickich lub biznesowych potrzebach badawczych.
Uwaga: Niektórych sekcji może brakować, jeśli dane są niedostępne dla firmy.