Articles

Antilichamen tegen VGKC (voltage gated potassium channel)

ENSCIELD ANALYSE 831

IndicatieVerwachte auto-immune encefalitis en paraneoplastische symptomen.MethodeRadio-immunoprecipitatie (RIA).ResponsResultaat wordt als negatief of positief aangeduid. Positief resultaat gaat vergezeld van concentratie (pmol/L).InterpretatieAutoantilichamen gericht tegen VGKC worden voornamelijk gezien bij patiënten met neuromyotonie, Morvan syndroom, auto-immuun encefalitis of idiopathische epilepsie. Deze antilichamen zijn vaak gericht tegen de kaliumkanaal-geassocieerde eiwitten CASPR2 (contactin- associated protein-2) en LGI1 (leucinerijk, glioma inactivated protein 1) en in zeer zeldzame gevallen tegen Contactin-2. CASPR2, LGI1 en Contactin-2 eiwitten worden beschouwd als membraan-geassocieerd of extracellulair en zijn belangrijk voor de co-lokalisatie van het kalium kanaal complex.
Antilichamen tegen CASPR2 worden vaker gezien bij neuromyotonie en Morvan syndroom, terwijl antilichamen tegen LGI1 vaker worden gezien bij auto-immuun encefalitis. Auto-immuun encefalitis (AE) is een auto-immuun syndroom dat gekenmerkt wordt door, onder andere, stoornissen van het episodisch geheugen en epileptische aanvallen. Neuromyotonie is een bijzondere aandoening die wordt gekenmerkt door reeksen snelle zenuwimpulsen die leiden tot spiertrekkingen en spasmen. Het Morvan-syndroom lijkt op neuromyotonie, met symptomen die gepaard gaan met pijn en ernstige slapeloosheid.
Antistoffen tegen VGKC zijn in verband gebracht met kanker in ongeveer 30% van de gevallen van neuromyotonie en 40% van de gevallen van het Morvan-syndroom. Lymfeklierkanker is de meest voorkomende. Tumoren zijn zeer zeldzaam bij patiënten die VGKC-antilichamen hebben en daarmee gepaard gaande auto-immune encefalitis of idiopathische epilepsie.
De auto-antilichamen blokkeren of breken spanningsgevoelige kaliumkanalen af, die worden aangetroffen in de celmembranen van het zenuwstelsel langs het ruggenmerg naar de spier. Zodra een zenuwimpuls is gepasseerd, herstelt het kaliumkanaal het elektrische spanningsverschil tussen de buitenkant en de binnenkant van de zenuwvezel. Als het kaliumkanaal faalt, zal er een verlengd effect van de zenuwimpuls (depolarisatie) zijn, zodat deze zich spontaan in serie herhaalt.
De VGKC-antilichaamdetectiemethode vindt meer auto-antilichaampositieve patiënten dan worden opgespoord door de CASPR2- en LGI1-autoantilichaamtests. Dit is waarschijnlijk omdat er bijkomende proteïnen in het VGKC-complex zijn die in verband kunnen worden gebracht met auto-antilichamen (m.a.w. er zijn meer antigenen opgenomen in het VGKC-complex) en mogelijk omdat de RIA-methode die gebruikt wordt voor VGKC-analyse gevoeliger is dan de indirecte immunofluorescentiemethode die gebruikt wordt voor LGI1 en CASPR2.
De relevantie van auto-antilichamen met niveaus lager dan 300 pmol/L is twijfelachtig. Bij auto-immuun encefalitis zijn de antilichaamspiegels vaak hoger dan 300-500 pmol/L.
VGKC wordt beschouwd als een extracellulair antigeen. In het algemeen is behandeling met immunotherapie vaker effectief voor autoantistoffen gericht tegen extracellulaire antigenen dan voor autoantistoffen tegen intracellulaire antigenen.
ReferentiesHart et al. (1997). Autoantilichamen tegen uitgedrukte K+ kanalen zijn betrokken bij neuromyotonie. Ann Neurol 41: 238-246. PMID: 9029073.
Vincent A. et al. (2004). Potassium channel antibody-associated encephalopathy: een potentieel immunotherapie-responsieve vorm van limbische encephalitis. Brain 127: 701-712. PMID: 14960497.
Tan K. et al. Clinical spectrum of voltage-gated potassium channel autoimmunity. Neurologie 70:1883-1890. PMID: 18474843.
Harrower T. et al (2006). Een geval van voltage-geactiveerde kalium kanaal antilichaam-gerelateerde limbische encephalitis. Nature 2:6:339-343. PMID: 16932578.
Irani S. et al. (2010).Antilichamen tegen Kv1 kaliumkanaal-complex eiwitten leucinerijk, glioma inactivated 1 eiwit en contactin-geassocieerd eiwit-2 in limbische encefalitis, Morvans syndroom en verworven neuromyotonie. Brain. 2010 Sep;133(9):2734-2748. PMID: 20663977.
Olberg H. et. al. Neurologische manifestaties gerelateerd aan het niveau van voltage-geactiveerde kalium kanaal antilichamen. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Aug;84(8):941-943. PMID: 23595945.