Articles

Kvinnor som urinerar i stående ställning ökar inte den kvarvarande urinvolymen efter urinen

Syfte: Effekterna av att stå när man urinerar har sällan undersökts hos kvinnor. Vi utvärderar urodynamiska parametrar av att tömma medan man står hos friska kvinnor med hjälp av uroflowmetri och bedömning av residualurinvolym efter void. Resultaten jämförs med att sitta på huk och sitta.

Metoder: Mellan juli och oktober 2008 rekryterades totalt 30 friska, nulliparösa kvinnliga volontärer. Åldern var 22-37 år (medelvärde: 28±4). Urodynamiska studier utfördes för alla i sittande, hukande och stående positioner; 3, 3 och 5 gånger i varje position, respektive. Volontärerna använde hemmagjorda hjälpmedel för att samla upp urinen från urinröret och dränera den framåt när de stod. Volym, maximal flödeshastighet, genomsnittlig flödeshastighet och resturinvolym efter urinen jämfördes.

Resultat: Maximal och genomsnittlig flödeshastighet i sittande och stående läge var signifikant olika, men inte mellan sittande och hukande eller mellan hukande och stående. Det fanns inga skillnader i den urinerade volymen och den kvarvarande urinvolymen efter urineringen. Det finns ingen uppenbar inlärningskurva för kvinnor i den stående positionen.

Slutsatser: Även om flödeshastigheterna minskar när man står, skiljer sig inte den kvarvarande volymen efter urinträngning signifikant. Kvinnor har ett annat val för att uträtta sina behov på offentliga toaletter.