Articles

Victor Cousin

Victor Cousin (1792-1867) francia pedagógus és filozófus segített a francia általános iskolai rendszer átszervezésében. A filozófia tanulmányozását a francia közép- és felsőfokú iskolák egyik fő szellemi ágává tette.

Victor Cousin 1792. november 28-án született Párizsban, a forradalom kellős közepén, egy szegény órásmester fiaként. Mint a legtöbb szerény származású fiú abban az időben, Cousin is az utcán sínylődött, várva a megfelelő életkort, hogy tanoncnak állhasson. Amikor 11 éves volt, egy sorsfordító esemény megváltoztatta élete menetét: egy iskolás fiúk közötti utcai verekedésben Cousin megmentette az alulmaradtat, akinek az édesanyja végignézte. A tehetős asszony hálásan fizette Cousin iskoláztatását a Lycée Charlemagne-ban, ahol az iskola történetének egyik legkiválóbb tanulója lett. Sikeres tudományos pályafutását először a tekintélyes école Normale diákjaként folytatta, ahol a filozófiai pálya mellett döntött, majd filozófiatanárként és több iskolában, végül a Sorbonne professzoraként.

Az eklektika fejlődése

1817-ben és 1818-ban Cousin ismét Németországba utazott, hogy találkozzon a német irodalom vezető személyiségeivel, J. W. von Goethével, Friedrich Schleiermacherrel, Friedrich von Schellinggel és – ami a legfontosabb – G. W. F. Hegellel. Cousin “eklekticizmusa” szerint – ahogyan ő nevezte megközelítését – az emberi elme képes elfogadni a világ minden gondosan átgondolt és mérsékelt értelmezését. Egyetlen gondolati rendszer sem tekinthető hamisnak, csupán hiányosnak. A filozófiatörténet tanulmányozásával, és Cousin arra utasította tanítványait, hogy minden rendszerből válasszák ki azt, ami benne igaz, és így jussanak el egy teljes filozófiához. A filozófiatörténet bevezetése és mint fő tantárgy bevezetése a franciaországi felsőoktatásban Cousin maradandó teljesítménye. A filozófiatörténetet két nagy műben szervezte meg: Cours de l’histoire de la philosophie (A filozófia történetének kurzusa), amelyet 1815 és 1841 között írt és dolgozott át, és amelynek egyes részeit angolra is lefordították; valamint a széles körben olvasott Du vrai, du beau, et du bien (1836), amelyet Lectures on the True, the Beautiful, and the Good címmel fordítottak le angolra, és amely 90 év alatt 31 kiadásban jelent meg.

Politikai nyomás

A Bourbon-restauráció elnyomó éveiben (1820-1830) a túl liberálisnak tartott Cousint kirúgták a Sorbonne-ról. Miközben ebben az időszakban Németországban utazott, hat hónapra bebörtönözték liberális agitátornak, ami teljesen alaptalan vád volt.

A Júliusi Monarchia kormányzása alatt (1830-1848) Cousin pedagógusként és államférfiként a hatalom és a sikerek magaslatára emelkedett. Az államtanács tagjaként, majd később egyenrangú képviselőként a francia iskolák és egyetemek felett gyakorolt nagy befolyást. Németországi ismeretei miatt Cousin-t több német állam, különösen Poroszország sikeres elemi iskolarendszerének tanulmányozására küldték. Report of the State of Public Instruction in Preussia (1833) című könyvét, amelyben reformokat ajánlott a franciáknak, külföldön is olvasták, és számos amerikait – többek között Horace Mannt és Calvin Stowe-t – arra ösztönzött, hogy látogasson el Poroszországba, hogy megtudja, hogyan lehetne a legjobban irányítani a bimbózó amerikai közoktatás fejlődését. Az 1833-as Guizot-törvényt, amely a francia elemi iskolarendszer alkotmánya volt, Cousin írta, és az ő jelentésén alapult.

Az 1848-as forradalom miatt Cousin állás nélkül maradt. Befolyása azonban a következő két generációban is érezhető volt, hiszen a francia nemzet vezetői azoknak az iskoláknak a végzősei voltak, amelyek 18 éven át érezték Cousin dinamikus stílusának, gondolkodásának és személyiségének lenyomatát. Cousin soha nem nősült meg. Terjedelmes levelezése, amely haláláig folyamatosan folyt, arról tanúskodik, hogy számos európai és észak-amerikai vezetővel szoros barátságban állt.

További olvasmányok

A legjobb angol nyelvű könyv Cousinról, egy szeretetteljes és színes életrajz, Jules Simon, Victor Cousin (2. kiadás, 1882; ford. 1888). Lásd még George Boas, French Philosophies of the Romantic Period (1925). □