Articles

OMIM bejegyzés – # 125630 – VIBRATORY URTICARIA; VBU

TEXT

A bejegyzéshez számjelet (#) használunk, mivel bizonyított, hogy a vibrációs csalánkiütést (VBU) a 19p13 kromoszómán található ADGRE2 gén (606100) heterozigóta mutációja okozza.

Leírás

Autoszomális domináns vibrációs urtikáriát lokalizált csalánkiütés és szisztémás manifesztációk jellemzik bőrvibrációra adott válaszként, a hízósejtek egyidejű degranulációjával és a szérum fokozott hisztaminszintjével (Boyden et al., 2016).

Klinikai jellemzők

Patterson és munkatársai (1972) egy svéd származású családot írtak le, amelyben legalább 4 generáció tagjai helyi, vibrációs vagy súrlódásos jellegű helyi ingerlést követően helyi erythemás és ödémás elváltozásokat mutattak. A súlyos helyi reakciókat arc- vagy generalizált erythema és fejfájás kísérte. A megfelelő ingerlésnek kitett végtagból visszatérő vénás vérben emelkedett plazmaaminszintet találtak. Goetzl (1978) megállapította, hogy egy adott családon belül az érintett tagok ugyanarra a meghatározott rezgésfrekvencia-tartományra mutatnak érzékenységet, ami más családokban eltérő lehet.

Epstein és Kidd (1981) leírta a fizikai urtikária egy formáját egy keresztény libanoni családban, és dermodisztoratív urtikáriának (DDU) nevezte el. A betegséget viszkető, erythemás, ödémás bőrduzzanat kialakulása jellemezte, amely az ismétlődő vibrációs vagy nyújtási ingerlésnek kitett területekre korlátozódott. Az elváltozások néhány percen belül kialakultak és egy órán belül eltűntek. A kiterjedt ingerlés szisztémás reakciókhoz vezetett: ájulás, fejfájás és az arc erythema. A helyi és szisztémás reakciók közvetítőjeként hisztaminra gyanakodtak. Epstein és Kidd (1981) hasonlóságot észlelt a Patterson és munkatársai (1972) által leírt fenotípussal, de megkérdőjelezte, hogy a rendellenességek azonosak-e.

Boyden és munkatársai (2016) egy 3 generációs, autoszomális domináns vibrációs urtikáriát szegregáló libanoni családot vizsgáltak. A bőr ismétlődő mechanikai ingerlésére, például a ruházat érintésére testmozgás közben vagy törölközőszárításra válaszul a 9 érintett családtagnál lokalizált erythemás, ödémás, viszkető csalánkiütés jelentkezett, amelyet néha arcpír, fejfájás vagy fémes ízérzés kísért. Azonos tüneteket lehetett kiváltani az alkar laboratóriumi örvényen történő vibrálásával, a tünetek az ingerlést követő 5 percen belül jelentkeztek és 60 percen belül megszűntek. Az érintett egyének dermatográfiás tesztje negatív volt. A vibrációs urtikária epizódjait a hisztamin szérumszintjének emelkedése kísérte, de a triptázé nem. A dermális hízósejtek triptázának immunhisztokémiai festése az örvénykihívás következtében kialakuló degranulációt mutatott ki, amely a betegeknél gyakoribb volt, mint a kontrolloknál. Boyden és munkatársai (2016) hasonlóságokat figyeltek meg az ebben a családban és egy korábban leírt, 5 generációs, dermodisztoros urtikáriában szenvedő libanoni családban (Epstein és Kidd, 1981) előforduló prezentáció között. Ezenkívül Boyden és munkatársai (2016) egy harmadik, domináns vibrációs urtikáriát 4 generáción keresztül szegregáló libanoni családból állapították meg a probandot. Egyik családról sem volt ismert, hogy rokonságban álltak volna egymással, bár a fenotípusukban és a származásukban mutatkozó hasonlóságok határozottan közös ősre utaltak.

Öröklődés

A Patterson és munkatársai (1972) által közölt családban a vibrációs angioödéma öröklődési mintázata összhangban volt az autoszomális domináns öröklődéssel.

Feltérképezés

Boyden és munkatársai (2016) 2 vibrációs urtikáriás libanoni család tagjainak DNS-ének linkációs vizsgálatát végezték el, amelyek közül az egyik az Epstein és Kidd (1981) által eredetileg leírt család volt, és azonosítottak egy 2,2 Mb-os régiót a 19p13 kromoszómán, amelynek kombinált lod score-ja 7,224 volt. Boyden és munkatársai (2016) megjegyezték, hogy az ADGRE2 gén egy 1,7 Mb-os haplotípuson belül található, amelyen mindkét család érintett tagjai osztoznak.

Molekuláris genetika

A 19p13 kromoszómára leképeződő autoszomális domináns vibrációs urtikáriával rendelkező 3 generációs libanoni családban, amelynek érintett tagjai negatívak voltak az NLRP3 (606416) és a PLCG2 (600220) urtikáriával kapcsolatos gének mutációjára, Boyden et al. (2016) exomszekvenálást végeztek, és az ADGRE2 génben egy heterozigóta miszenzmutációt azonosítottak (C492Y; 606100.0001), amely teljes mértékben szegregálódott a betegséggel, és nem volt megtalálható sem az 1105 libanoni vagy 100 izraeli kontrollban, sem a nyilvános variánsadatbázisokban. A C492Y variáns heterozigozitása szintén tökéletesen szegregálódott a betegséggel az Epstein és Kidd (1981) által korábban közölt “dermodisztoratív urtikáriában” szenvedő 5 generációs libanoni család 25 elérhető tagja között, és egy harmadik, vibrációs urtikáriában szenvedő libanoni család probandusában is megtalálható volt. Az ADGRE2 gén elemzése 60 különböző sporadikus fizikai urtikáriában szenvedő betegnél nem mutatott ki további mutációkat. A funkcionális elemzés azt mutatta, hogy a C492Y szubsztitúció hipermorf variánst képvisel, amely az ADGRE2-ben funkciónövekedést eredményez azáltal, hogy destabilizálja az alfa- és béta-alegységek közötti gátló kölcsönhatást, és ezáltal érzékennyé teszi a hízósejteket a vibráció által kiváltott degranulációra. Boyden és munkatársai (2016) arra a következtetésre jutottak, hogy az örökletes vibrációs urtikária fenotípusa valószínűleg a bőrvibrációra adott normális sejtválasz eltúlzását tükrözi.

Előzmények

Epstein és munkatársai (1981) 18 markerrel keresték a DDU kapcsolódását; közülük 6 markerrel való szoros kapcsolódást kizárták. A legjelentősebb pozitív lod pontszám a 4. kromoszómán lévő MNS-ek esetében volt, amelynek maximális lod pontszáma 1,09 volt 0,24-es théta mellett.