Articles

Venuše ve 3. domě

Posledně aktualizováno 2.5.2020 v 14:08

Venuše ve 3. domě se spojuje s energiemi Blíženců, kterým vládne Merkur. Jako 3. znamení zvěrokruhu Blíženci přirozeně reprezentují 3. astrologický dům, a proto s ním sdílejí podobné energie.

Více o Venuši

Více o 3. domě

Důležité je poznamenat, že pozitivní umístění Marsu, Merkuru a vládce 3. domu nese důležitou roli při zesilování příznivých účinků nebo záchraně před negativními výsledky Venuše ve 3. domě.

Výše uvedené planety jsou spojeny se 3. astrologickou doménou, protože sdílejí některé podobné významy. Konkrétně Mars je spojen se 3. domem, protože znamená statečnost, odvahu, vášeň, nadšení, riziko a sílu jednat. Merkur sdílí se 3. domem společné významy duševní inteligence a komunikace.

Proto je třeba kromě Venuše ve 3. domě analyzovat i stav výše zmíněných planet, aby bylo možné určit další účinky týkající se významů korelovaných s konkrétní planetou.

Vládce 3. domu se stává průvodcem Venuše v tomto domě. Proto je také důležité vzít v úvahu stav vládce 3. domu, aby bylo možné určit hlubší výsledky účinků, které Venuše ve 3. domě poskytuje.

Většinu výsledků navíc určuje také znamení zvěrokruhu, v němž Venuše ve 3. domě sídlí.

Výsledky Venuše ve 3. domě

Co znamená Venuše ve 3. domě? Venuše ve třetím domě naznačuje, že má vysoké množství úspěchů díky odhodlání a vytrvalému úsilí. Je-li navíc pán 3. domu dobře umístěn (znamení), pak zrozenci lidí s touto kombinací jsou obdařeni štěstím. Zatímco špatně umístěný pán 3. domu naznačuje u zrozenců pravý opak. Toto tvrzení vychází z klasických astrologických písem.

Ze 3. domu vrhá Venuše svůj aspekt na 9. dům štěstí, morálky a spravedlnosti (Dharmy). Hlavním ukazatelem tohoto spojení je hluboká touha komunikovat o pravdách, morálce a spravedlnosti. Poskytuje schopnost chápat a učit se vyšší moudrosti.

Venuše jako vládce 7. zvěrokruhového znamení rovnováhy, Vah, naznačuje, že tito rodáci rádi bojují za spravedlnost, pravdu a rovnost, což pozitivně ovlivňuje jejich důstojnost a smysl pro spravedlnost.

Zrozenci

Třetí dům představuje zejména mladší zrozence. Venuše, ženská planeta v tomto domě, naznačuje nativnímu člověku mladší sestry. Venuše je planetou rozmařilého a sladkého životního stylu, což vystihuje životní styl mladších zrozenců. Sourozenci nativního partnera budou usilovat o přepychový a pohodlný život.

Měkká osobnost

Třetí dům je považován za dům těžkostí, kde se vyžaduje statečnost a odvaha přirozených malefických planet, takže blahodárné sladké a měkké planety jsou v posuzovaném domě částečně neúčinné.

Venuše při této kombinaci snižuje míru agresivity nativního partnera. Nativ je však ochoten řešit problémy racionální argumentací.

Při tom se odvaha těchto nativů s důstojnou Venuší ve 3. domě projevuje v podobě sladkého a mírného přístupu k obtížím.

S důstojnou Venuší jsou tito domorodci úspěšní v překonávání překážek spíše měkčí než silovou taktikou.

Nehodná Venuše v tomto domě naopak množství odvahy a statečnosti snižuje.

Boj o pohodlí

Venuše je planetou pohodlí, dopravních prostředků a přepychu, která miluje a zbožňuje okázalý životní styl. Zároveň je Venuše něžnou ženskou planetou, která touží dosáhnout snadného blahobytu a užívat si všech výhod pohodlí bez boje.

Podle toho se Venuše cítí nepříjemně v obtížném 3. domě, který vyžaduje boj a tvrdou práci. Proto, aby byl rodák s touto kombinací spokojen, pokud jde o pohodlí, musí vynaložit tvrdé úsilí a důsledně rozvíjet své schopnosti, aby si mohl užívat bohatého životního stylu.

Přestože se Venuše v tomto domě necítí dobře, je nativita schopna dosáhnout pohodlného života, pokud je planeta v tomto domě silná a dobře umístěná a podporovaná silným vládcem 3. domu, který úsilí Venuše 3. domu účinně usměrňuje na plodné snahy.

Pokud je Venuše nedůstojná, zatímco vládce 3. domu je silný, znamená to, že nativita dosahuje svých ambicí a hýřivých tužeb pomocí podvodů a klamu. Později však vše, co získá nepřijatelnými prostředky, náhle ztratí.

Je-li Venuše silná a důstojná, zatímco 3. vládce je slabý nebo padlý, ukazuje to na využití schopností, výhod a nadání na nemorální snahy. To vede k pádům, ztrátám a katastrofám.

Měkkomluvný

Pozitivní je, že tato kombinace vytváří měkkomluvného člověka se zdvořilou mluvou. Vzhledem k tomu, že 3. dům představuje místní komunitu a sítě, je pravděpodobné, že rodák bude obklopen měkce mluvícími lidmi stejně jako on sám.

Naproti tomu pokleslá nebo nedůstojná Venuše ukazuje na rozvoj velmi špatných mluvních návyků s hrubou intonací hlavně kvůli vysoké zranitelnosti vůči názorům nebo kritice druhých.

Entuziasmus &Motivace

Pokud je Venuše v tomto domě důstojná a silná, poskytuje rodilému člověku potřebnou vášeň a motivaci, aby se mu dařilo v činnostech, které souvisejí s krásou, uměním, literaturou, vydavatelskou činností apod.

Silná Venuše jim dodává potřebný entuziasmus, aby mohli rozvíjet své přirozené schopnosti a nadání a v životě prosperovat. Nadšení podporuje motivaci k činnosti.

Pokud je navíc dobře umístěn samotný vládce 3. domu, zlepšuje pozitivní účinky 3. domu.

Podle základů astrologie podporuje příznivé výsledky této kombinace také silný vládce 3. domu. V důsledku toho se domorodci stávají prosperujícími a dosahují spousty bohatství s využitím svých schopností a nadání.

Je-li však Venuše v tomto domě nedůstojná, naznačuje to, že domorodci postrádají schopnost jednat, protože jsou příliš svázáni ve své zóně pohodlí.

V podstatě Venuše miluje pohodlí, a když jí chybí síla iniciativy nebo odvaha jednat, mohou zůstat ve své zóně pohodlí, aniž by podnikli kroky k dosažení svých ambicí a vášnivých přání.

Komunikační schopnosti

Třetí dům značí dovednosti rukou, například řemesla. Venuše sice vynechává z rovnice fyzickou sílu a energičnost, ale silně podporuje velké dovednosti související s významem Venuše.

Dovednostmi může být cokoli, co souvisí s Venuší, od umění po literaturu, protože 3. dům představuje také komunikaci (písemnou i ústní). Pokud to celistvý horoskop narození umožňuje, bude zde spousta bohatství získaného díky dovednostem rukou a komunikace.

Dále, protože 3. dům je domem rizika/akce, Venuše zde podporuje úspěch v podnicích souvisejících s touto planetou, jako jsou šperky, umění, poezie, literatura, hudba atd.

Doporučuje se zdržet se podniků, které vyžadují fyzickou vytrvalost a námahu, s výjimkou případů, kdy jsou spojeny se silným Marsem a činnost zahrnuje krásu, např. tanec.

Dominantní & Ambiciózní manžel

V horoskopu narození Venuše označuje vlastnosti manžela a povahu manželství. Vzhledem k tomu, že Venuše ovlivňuje 3. dům, naznačuje, že manžel rodičky je velmi ctižádostivý, zručný, talentovaný a vášnivý.

V podstatě 3. dům patří do trojúhelníku tužeb (Kama Trikona), což ukazuje na manželku s vysokými nároky a vášněmi.

Důstojná Venuše v uvažovaném domě je schopna obdarovat bohatého manžela. To proto, že silná Venuše naznačuje, že jsou obdařeni silným přirozeným nadáním. Jsou schopni těchto talentů využít a zároveň vynaložit velké úsilí k dosažení svých cílů a ambicí.

Při tom všem činí silná Venuše manžele zrozence také statečnými a iniciativními. Jelikož je nativita spíše měkké povahy, bude manželka nativitu rozhodně ovládat.

Nepříliš silná Venuše naopak naznačuje, že manželka nativity je pokrytecká, nevděčná, tajnůstkářská a podvodná. Nedokáže ovládat své vášně.

Přirozené nadání

Třetí dům značí schopnosti, přirozené nadání a záliby. Venuše zároveň značí krásu, půvab a záliby související s designem, krásou, tancem, modelingem atd.

Podle toho, že se Venuše nachází v tomto domě, je rodák obdařen venušinými schopnostmi a přirozenými talenty. Těmito talenty může být cokoli, co souvisí s krásou, od sportovního tance až po navrhování interiérů.

Miluje cestování

Třetí dům také značí všechny druhy cestování na krátké vzdálenosti, které souvisejí s aktivitami v minulém čase, koníčky, kariérou nebo podnikáním nativního člověka.

Podle toho tato kombinace naznačuje, že zájmy spojené s Venuší podněcují nativního člověka k podnikání mnoha cest na krátké vzdálenosti, které jsou obvykle velmi naplňující a osvěžující.

Zlepšit Venuši 3. domu

Jak posílit Venuši 3. domu? Podle Lal Kitabu lze pozitivní účinky uvažované kombinace podpořit, pokud budeme manželskému partnerovi věnovat náležitou pozornost a úctu a vyhneme se flirtování s jinými lidmi.

Klasický rozbor

Bhrigu Sutra

Podle tohoto klasického zdroje dává tato kombinace smíšené výsledky. Negativní výsledky jsou poskytovány proto, že přirozená blahodárná planeta Venuše těžko rezonuje s prostředím malefického 3. domu.

V tomto klasickém zdroji je proto zmíněno, že jedinci s touto kombinací jsou nešťastní a úzkostní. Je to proto, že přirozená blahodárná planeta Venuše nerada tvrdě pracuje. To se stává příčinou určité nespokojenosti z této kombinace, protože tato kombinace stále nutí nativy vynaložit tvrdé úsilí, aby uspěli.

Ve skutečnosti poté, co vynaloží určité úsilí a stanou se odhodlanými dosáhnout svých cílů, tito nativové prosperují a uspějí, jak uvádí Bhrigu Sutra.

Vlivem vlivu přirozeného beneficia nad 3. domem je nativ požehnán malý počet mladších sourozenců. Tito nativové jsou prý také velmi tolerantní a jemné povahy.

Pokud je navíc vládce 3. domu silný tím, že je umístěn ve vlastním nebo exaltovaném znamení, účinky této kombinace se zlepšují. Konkrétně v důsledku podpory silného průvodce Venuše ve 3. domě přibude mladších zrozenců.

Jestliže se však vládce 3. domu nachází v některém ze záporných domů (6, 8, 12) nebo je spojen se zápornou planetou, naznačuje to, že je rodák ochuzen o štěstí ze strany zrozenců. Dochází k odloučení/odloučení s nimi nebo k nějaké celkové disharmonii způsobené otázkami nadvlády.

Brihat Džataka

Podle Brihat Džataky Venuše ve 3. domě způsobuje, že je nativita zlá a skoupá v komunikaci.

Tento účinek zajišťuje nedůstojná Venuše v daném domě, což značí komunikaci obecně. Zároveň je Venuše měkká a jemná planeta, která se v malefickém 3. domě stává stresovanou a ostražitou.

V důsledku toho tito nativové vyjadřují své trápení strnulým a nevlídným stylem komunikace.

Phaladeepika

V Phaladeepice se uvádí, že jejich nevlídná povaha způsobuje, že je ostatní nemají rádi. Tato vlastnost ztěžuje nalezení vhodného životního partnera.

Nedingifikovaná Venuše také způsobuje nedostatek štěstí, bohatství a štěstí pohodlí v životě.

To je způsobeno aspektem slabé Venuše na 9. dům štěstí a bohatství. Navíc je Venuše planetou přepychu a pohodlí, jejíž slabost v tomto domě znamená neštěstí kvůli nedostatku pohodlí v životě.

Saravali

Saravali uvádí, že tato kombinace znamená být nešťastný a nešťastný. Může to být způsobeno nedostatkem motivace a odvahy prosadit se, překonat překážky a nepřátele, protože Venuše ve 3. domě aspektuje 9. dům štěstí.

Nedostatek dynamiky a pohnutek také naznačuje, že manželský partner nativního partnera je velmi dominantní a převyšuje nativního partnera svými schopnostmi a mocí iniciativy.

Tento efekt se může projevit, pokud je Venuše nedůstojná a zároveň nedostává podporu od silného Marse prostřednictvím aspektu nebo konjunkce.

Je tu však jeden zachránce, kterým je Mars, signifikátor 3. domu. Je-li Mars silný a dobře umístěný, chrání před negativními důsledky tím, že poskytuje sílu vůle a motivaci k úspěchu.

Čamatkara Čintamani

Podle Čamatkara Čintamaniho poskytuje tato kombinace hořký charakter nativnímu člověku, který nemá rád společnost opačného pohlaví.

V důsledku vlivu blahodárné planety Venuše na 3. dům se nativec nebude oddělovat od svých zrozenců.

Nativec má schopnost zplodit potomky, ale bude z nich mít určité obavy. Tito nativové jsou spíše pasivní a mají sklon k nedostatku statečnosti.

Objevte Venuši v různých znameních zvěrokruhu pro rozsáhlejší výsledky.

Víte, že se tyto zmíněné účinky projevují v určitých obdobích?

 • Konkrétní období, kdy se plně projeví výsledky planet
 • Důstojnost planet s pětinásobnou tabulkou
 • Podrobný rozbor hlavních a vedlejších období planet na desítky let dopředu
 • Měsíční rozbor pěti příštích let
 • Speciální Panchang neboli Slunce-.Lunární jógová analýza
 • Váš výklad Nakšatry a Pády
 • Všechny divizní mapy
 • Matematické planetární síly
 • Speciální výklad Lal Kitab
 • Mnoho obecných podrobných předpovědí
 • Šťastné drahokamy
 • A mnohem více ve více než 200stránkové zprávě.