Articles

Kiedy należy używać reflektorów w Wirginii

Kiedy kierowcy są zobowiązani do włączania swoich reflektorów? W Wirginii, kierowcy są zobowiązani do używania reflektorów w nocy, podczas złych warunków pogodowych i zawsze, gdy wycieraczki są w użyciu.

  1. Kierowcy muszą używać reflektorów w nocy. Wirginia nie określa dokładnych godzin, w których należy używać reflektorów. Zamiast tego prawo wymaga, aby kierowcy używali reflektorów od zachodu do wschodu słońca.
  2. Kierowcy muszą używać reflektorów podczas złych warunków pogodowych. Prawo stanowi, że reflektory muszą być używane w każdej chwili, gdy deszcz, dym, mgła, śnieg, śnieg, śnieg, niewystarczające światło lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne zmniejszają widoczność do stopnia, w którym osoby lub pojazdy na autostradzie nie są wyraźnie dostrzegalne z odległości 500 stóp.
  3. Wreszcie, kierowcy muszą używać reflektorów w każdym przypadku, gdy wycieraczki są używane w wyniku mgły, deszczu, śniegu lub śniegu. Jednakże, reflektory nie są wymagane, gdy wycieraczki przedniej szyby są używane z przerwami w mglistym deszczu, śniegu lub śniegu.

Nieużywanie reflektorów w nocy lub podczas złych warunków pogodowych może skutkować otrzymaniem mandatu („traffic ticket”). Kierowcy, którzy nie używają reflektorów, gdy wycieraczki są włączone, nie otrzymają mandatu, chyba że policjant zatrzyma lub aresztuje ich pod zarzutem naruszenia innych przepisów ruchu drogowego, lokalnych rozporządzeń lub przepisów karnych.

Światła przednie są wymagane przez prawo, ponieważ poprawiają zdolność kierowcy do widzenia i bycia widzianym przez innych ludzi i pojazdy. Wiedząc, kiedy ich używać może poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszyć ryzyko uczestniczenia w wypadku samochodowym z powodu słabej widoczności.

.