Articles

Co zrobić, jeśli Twój Ex utrzymuje dziecko w niezdatnym środowisku domowym?

Rozwód jest zawsze trudny, ale jeśli jesteś rodzicem, najgorsze może być to, że nie wiesz, co się stanie z twoimi dziećmi. Jeśli twoje dzieci żyją w niezdolnym środowisku podczas lub po rozwodzie, uczynić go priorytetem, aby uzyskać pomoc prawną od Orange County adwokata prawa rodzinnego.

Jeśli masz dowody, że drugi rodzic jest zaniedbania, nadużycia, i / lub niezdolne do zapewnienia stabilnego domu i dopasowanie rodzicielstwa, omówić sprawę z prawnikiem. Jeśli twoje dzieci są twoim priorytetem, jak powinny być, mówiąc z Kalifornii prawnika rozwodu jest pierwszym krokiem.

Czy negocjujesz z drugim rodzicem, aby utworzyć plan opieki przed ostatecznym wyrokiem rozwodowym, lub jeśli negocjacje nie są możliwe i szukasz wyłącznej opieki podczas lub po rozwodzie, prawo adwokat rozwód będzie wiedział, jak skutecznie walczyć dla Ciebie i Twoich dzieci.

Gdy negocjacje nie są opcją

Możesz nie chcieć negocjować z drugim rodzicem, jeśli podejrzewasz nadużycia lub zaniedbania lub jeśli masz dowody na to, że dom drugiego rodzica jest niezdatnym środowiskiem dla twoich dzieci. Nie należy godzić się na żadne ustalenia, które narażają dzieci na niebezpieczeństwo.

W takich okolicznościach ważne jest, aby utrzymywać, że powinno się mieć wyłączną opiekę nad dziećmi i że drugiemu rodzicowi powinno się przyznać tylko ograniczone odwiedziny, brak odwiedzin, lub że prawa rodzicielskie drugiego rodzica powinny zostać odebrane przez sąd.

Gdy proces rozwodowy się rozpoczyna, sądy generalnie zakładają, że jakiś rodzaj wspólnej opieki jest w najlepszym interesie dziecka, a sąd będzie utrzymywał to założenie, chyba że zobaczy dowody, że wspólna opieka nie jest w rzeczywistości w najlepszym interesie dziecka.

Co to jest Family Code Section 3044 Finding?

Podczas procesu rozwodowego, oboje rodzice i ich prawnicy będą mieli szansę wyjaśnić sędziemu sądu rodzinnego, dlaczego sędzia powinien zatwierdzić nakaz opieki nad dzieckiem, o który zabiegają i dlaczego uważają, że układ, który sugeruje każda strona jest w najlepszym interesie dziecka.

W Kalifornii, jeśli istnieją dowody, że drugi rodzic dziecka popełnił przemocy domowej lub przemocy domowej, poproś adwokata, aby pomógł Ci uzyskać zakaz zbliżania się, a to pozwoli sądowi zrobić Kodeks Rodzinny Sekcja 3044 finding.

Co będzie Kodeks Rodzinny Sekcja 3044 Finding Accomplish?

Sekcja 3044 finding da rodzicowi, który uzyskał zakaz zbliżania się wyłączną fizyczną i wyłączną prawną opiekę nad dziećmi. Jeżeli istnieją dowody na to, że drugi rodzic dzieci dopuścił się przemocy domowej, rodzic ten będzie miał pod górkę w sporze o opiekę lub odwiedziny.

Kodeks Rodzinny Sekcja 3044 stanowi, że jeżeli istnieją dowody na przemoc domową lub znęcanie się, „przyznanie wyłącznej lub wspólnej fizycznej lub prawnej opieki nad dzieckiem osobie, która dopuściła się przemocy domowej jest szkodliwe dla najlepszego interesu dziecka.”

Prawo Kalifornii pozwala drugiemu rodzicowi zakwestionować ustalenie Sekcji 3044, ponieważ, jak być może wiesz, twierdzenia o przemocy domowej lub znęcaniu się są czasami sfabrykowane w sporach o opiekę. Drugi rodzic będzie miał szansę oczyścić swoje imię i udowodnić, że roszczenie jest bezpodstawne.

Co jest brane pod uwagę w sporze o opiekę nad dzieckiem?

Ale nawet bez przemocy domowej lub nadużycia, jeśli drugi rodzic jest zaangażowany w działalność przestępczą, nielegalnego używania narkotyków lub nadmiernego nadużywania alkoholu, adwokat będzie wiedział, jakie kroki podjąć, aby chronić swoje dzieci i ograniczyć lub zakończyć drugiego rodzica praw rodzicielskich.

Sędzia rodzinny Kalifornii będzie brać pod uwagę te czynniki – i inne istotne czynniki – w sporze o opiekę:

1. kondycję każdego z rodziców i ich historię z dziećmi
2. jakąkolwiek historię rodzicielską przemocy domowej lub przemocy, nadużywania alkoholu lub nadużywania narkotyków
3. czy jedno z rodziców złożyło przesadzone lub sfabrykowane oskarżenie przeciwko drugiemu
4. preferencje dziecka (w niektórych przypadkach)

Kiedy odwiedziny mogą być ograniczone lub odmówione?

Podczas lub po rozwodzie, jeśli przyznana jest wyłączna opieka nad dziećmi, ich drugi rodzic zazwyczaj oczekuje i ma prawo do odwiedzin. Jeśli jednak sąd uzna, że drugi rodzic dopuścił się przemocy domowej lub znęcania się, sąd prawdopodobnie zażąda nadzorowanych odwiedzin.

Wizyty mogą być całkowicie odmówione temu rodzicowi tylko wtedy, gdy sąd stwierdzi „rażącą” przemoc domową lub znęcanie się lub gdy sąd jest przekonany, że dziecko jest zagrożone w obecności tego rodzica.

W każdym przypadku, gdy przemoc domowa jest możliwa do udowodnienia, sąd podejmie odpowiednie działania w celu ochrony dzieci. Wizyty pod nadzorem lub odmowa wizyt to zwykłe sądowe środki zaradcze, ale w najbardziej ekstremalnych przypadkach środkiem zaradczym jest odebranie praw rodzicielskich.

Kiedy prawa rodzicielskie mogą zostać odebrane?

W przypadku prawnego odebrania praw rodzicielskich, dana osoba nie jest już prawnym rodzicem. Prawa rodzicielskie mogą być odebrane przez sąd z powodów, które obejmują (ale nie są koniecznie ograniczone do):

1. poważne lub chroniczne zaniedbanie, znęcanie się lub porzucenie dzieci
2. jakiekolwiek wykorzystywanie seksualne dzieci
3. brak wsparcia finansowego dla dzieci lub pozostawania w kontakcie z dziećmi
4. długotrwałe upośledzenie umysłowe lub choroba
5. długotrwała niezdolność związana z narkotykami lub alkoholem do spełniania obowiązków rodzicielskich

Jak można udowodnić, że drugi rodzic jest niezdolny?

Udowodnienie zaniedbania, znęcania się lub przemocy domowej może być trudne, szczególnie jeśli twoje dzieci są zagrożone lub jeśli nie chcesz, aby zostały „złapane w środek” sporu o opiekę. Aby udowodnić, że drugi rodzic zapewnia niezdolne środowisko dla swoich dzieci:

1. Śledź choroby swoich dzieci, nieobecności w szkole, wizyty u lekarza i inne oznaki znęcania się, gdy dzieci są z drugim rodzicem. Bez konkretnych dowodów, trudno będzie przekonać sędziego, że dziecko jest w nieodpowiednim środowisku.

2. Porozmawiaj również z nauczycielami, sąsiadami i rodzicami przyjaciół twoich dzieci. Mogli zaobserwować nadużycia, zaniedbania lub inne oznaki niezdolnego środowiska.

Jaki jest pierwszy krok do podjęcia w imieniu swoich dzieci?

W każdym sporze o opiekę nad dzieckiem, odwiedziny, lub praw rodzicielskich w Kalifornii, jak wspomniano wcześniej, pierwszy krok rodzic powinien podjąć jest zaplanowanie konsultacji z południowej Kalifornii adwokata prawa rodzinnego.

Nic nie jest ważniejsze niż nasze dzieci, a najlepsze interesy dzieci w każdym rozwodzie lub sporu po rozwodzie jest najwyższym priorytetem Kalifornii sądów rodzinnych. Z pomocą adwokata prawa rodzinnego Orange County, można zapewnić jasną i zdrową przyszłość dla swoich dzieci.

.