Articles

Wat is Tokenomics? Soorten tokens, vergelijking, voordelen

Inhoudsopgave

Wat is Tokenomics?

Tokenomics (tokeneconomie of crypto-economie) bestudeert de economische instellingen en het economische beleid van de distributie, productie en verdeling van goederen en diensten die zijn getokenized. Blockchain-technologie is de drijvende kracht geworden van innovatie op het internet.

Dergelijke ontwikkelingen hebben economische transacties gemobiliseerd die op tokens berusten en geen gecentraliseerde tussenpersonen zoals banken of grote ondernemingen vereisen. De aard van deze commerciële systemen verschilt van de traditionele industriële economieën omdat de kenmerken ervan gedecentraliseerd zijn, zeer weinig kapitaal vereisen om op te schalen, en een aanzienlijke veiligheid van transacties bieden.

Wat is een Token?

Tokens, in algemene zin, zijn eenheden van waarde uitgegeven door een organisatie, maar in de context van tokenomics, is het meer specifiek gebouwd op de top van een bestaande blockchain. Tokens hebben een nieuwe naam gekregen met de komst van blockchain, maar tokens zijn er altijd al geweest. Concertkaartjes, lidmaatschapskaarten voor de sportschool, en rijbewijzen zijn allemaal voorbeelden van tokens die waarde vertegenwoordigen met een specifieker gebruik dan valuta.

Deze waarde kan de vorm hebben van toegang tot een dienst, rechten op een activum, eigendom van een organisatie, enz. Tokens kunnen dus verschillende rollen vervullen in een bepaald native ecosysteem door allerlei soorten waarden te codificeren.

Lees: Wat is Blockchain-technologie?

Tokens vs. Cryptocurrency

Tokenmomics is nog steeds een veld in ontwikkeling, en in tegenstelling tot gevestigde wetenschappen, heeft het geen rigoureus onderzoek naar zijn taxonomie. Een van de manieren waarop het discours in het veld problematisch is, is hoe tokens worden behandeld als cryptocurrency. In tegenstelling tot cryptocurrency, worden veel tokens gecreëerd zonder de intentie om geld of monetaire waarde te vertegenwoordigen. Dus “tokens” in tegenstelling tot “cryptocurrency” is een meer generieke definitie om meer dan alleen activa tokens.

Types van Tokens

Voordat we de basisprincipes van tokenomics introduceren, moeten we onszelf vertrouwd maken met de fijne kneepjes van tokens. Eigenschappen van tokens kunnen worden ingedeeld onder de volgende koppen:

Laag 1 vs. Laag 2

Laag 1 (protocol tokens):

Deze tokens zijn de onderliggende blockchain zelf. Bv. Ethereum powered by ether (laag 1 token)

Laag 2 :

Deze tokens zijn gebouwd bovenop de bestaande laag 1 blockchains. Bijv. OmiseGO, gebouwd bovenop de Ethereum-blockchain en aangedreven door OMG (laag 2-tokens)

Veiligheid vs. nut

Veiligheidstokens zijn die welke de Howey-test doorstaan, waardoor ze als effecten worden geclassificeerd. De meeste ICO’s (Initial Coin Offering) zijn investeringsmogelijkheden in het bedrijf zelf. De meeste tokens tellen dus als effecten.

Hulpmiddelentokens daarentegen worden uitgegeven om fondsen te werven voor een project dat later kan worden gebruikt om de goederen of diensten van het project te kopen.

Fungible vs. Non-fungible

Tokens kunnen fungibel zijn (d.w.z. kunnen de uitwisselbaarheid van eenheden van een goed met andere eenheden van dat goed vergemakkelijken), zoals Bitcoin of Ethereum. Niet-fungibele tokens, daarentegen, zijn uniek en kunnen dus niet worden uitgewisseld. ID-kaarten of lidmaatschapskaarten van sportscholen zijn voorbeelden van niet-fungibele tokens.

Tokenomics evolueert met innovaties in tokens, en dus is er een groeiend aantal tokens met meer verfijnde eigenschappen. Deze tokens kunnen, naast de hierboven genoemde classificaties, worden gebaseerd op de volgende perspectieven:

  • Rechten: tokens kunnen de houder eigendomsrechten geven of de houder toegangsrechten geven.
  • Duurzaamheid: tokens kunnen stabiel blijven tegenover censuur en aanvallen.
  • Regelgeving: tokens zijn gemakkelijk te classificeren en te reguleren (indien nodig)
  • Doel: tokens worden gecreëerd om te dienen als bewijs van gedrag (waardecreatie) of om bestaande activa/toegangsrechten te vertegenwoordigen
  • Aanbod: er kan een vaste voorraad tokens zijn of onbeperkt
  • Token-flow: tokens kunnen lineair worden gegenereerd (vernietigd na gebruik) of in omloop blijven
  • temporal: tokens kunnen al dan niet een vervaldatum hebben

Learn: A Complete Guide to Ethereum : Pro’s & Con’s, Use’s,& Application

What makes Tokenomics Different?

Nu we kort hebben begrepen wat tokenomics is, laten we onderzoeken waarom het fundamenteel anders is dan de economie waarin we over het algemeen opereren. In de moderne economie zijn de economische krachten die ons leven bepalen, in de loop der tijd steeds meer gekanaliseerd in een paar gecentraliseerde bureaucratische instellingen.

Met de toegang tot internet en gedistribueerde grootboeken stromen nu middelen van uiteenlopende aard (waaronder financieel kapitaal, informatie over de toeleveringsketen, enzovoort) door deze informatienetwerken. Ontwikkelingen in blockchain bieden veilige en betrouwbare manieren om token-economieën te modelleren om de onderliggende logica van markten beter weer te geven in het licht van nieuwe technologieën.

Enkele toepassingen van token-economieën zijn als volgt:

Full cost accounting

Tokens kunnen worden gecodeerd om zowel economische als sociale kosten weer te geven tijdens het boekhouden. Men kan bijvoorbeeld de prijs coderen van diamanten die op ethische wijze zijn verkregen en diamanten die dat niet zijn.

Betere afstemming tussen producent en consument

Met economieën op basis van tokens kan men grote ondernemingen omzeilen die mogelijk niet op één lijn liggen met de waarden van de consument. Dit kan worden gedaan door organisaties te vervangen door token-gebaseerde blockchain-netwerken waarin producenten en consumenten elkaar kunnen vinden voor hun specifieke behoeften en een groter platform kunnen omzeilen.

Dit vervangt grote bedrijven door community-gebaseerde oplossingen. Als het netwerk schaalt, worden de winsten niet opgezogen door groot gecentraliseerd beheer, maar in plaats daarvan verdeeld over de tokenhouders van het netwerk.

Triple entry accounting

Het is de voorgestelde verbetering van dubbel boekhouden door cryptografisch alle posten die te maken hebben met een externe partij te verzegelen met een derde entiteit. Deze derde entiteit is de blockchain, waar deze boekingen worden geboekt als zowel ontvangsten als transacties. Dit vervangt de administratieve kosten van het controleren van complexe organisaties.

Incentive systems

Met tokeneomics gebouwd op blockchain-protocollen, zal tokenization een beloning worden voor een toenemende reeks transacties. Elke bron van waarde kan worden getoken om een micro-economie op te bouwen die de prikkels van individuen afstemt op het doel van groei van het ecosysteem.

Investeringen en tokenomics

Met een groter aantal projecten dat zichzelf financiert met behulp van ICO’s, is het belangrijk geworden voor beleggers om hulpmiddelen te ontwikkelen voor het analyseren van de levensvatbaarheid van hun investeringsmogelijkheden. Factoren die beleggers kunnen overwegen bij het beoordelen van een tokenproject zijn de volgende:

Het team: de geloofsbrieven en betrouwbaarheid van het team dat achter het project zit

Businessmodel: hoe robuust is het businessmodel, aangezien de complexiteit van tokens schaalt van eenvoudige betalingsmechanismen

PR en branding: hoe goed is het project in staat om de gemeenschap te mobiliseren

Legaliteit: legaliteit rond tokens blijft in veel rechtsgebieden troebel, en dus hebben projecten een goed juridisch team nodig om ervoor te zorgen dat het project goede juridische gronden heeft

Token structuur: technische aspecten van de aard van het token

Lees ook: Blockchain Project Ideas & Topics

Conclusie

Tokenomics blijft een gebied dat nog in de kinderschoenen staat. Gezien het feit dat het veel van de fundamentele hoekstenen van de huidige wereldeconomie verandert, valt er nog veel te onderzoeken. Met de bredere adoptie van tokens, ontwikkelen ze elke dag meer complexe en specifieke use cases.

Tokenomics is de studie van zeer disruptieve technologie. De groei ervan zal grotendeels afhangen van de regulering van token-economieën door de overheid en het gemak waarmee organisaties, producenten en consumenten kunnen worden getoken.

Er is een toename in carrières in blockchain-technologie en blockchain heeft het gezicht van de technologie-industrie voor altijd enorm veranderd. Als u geïnteresseerd bent om een blockchain-ontwikkelaar te worden en slimme contracten en kettingcodes te bouwen, bekijk dan IIIT-B & upGrad’s PG-certificering in Blockchain Technology.

Master The Technology of the Future – Blockchain

GET A PG DIPLOMA & ALUMNI STATUS FROM IIIT-BANGALORE.

Apply Now