Articles

Uránusz négyzet Neptunusz szinasztria

Ha szeretné tudni, mit árulnak el a csillagok a jelenlegi vagy egy lehetséges romantikus kapcsolatáról, az összehasonlító asztrológia elképesztő válaszokat adhat.

Az asztrológiai kompatibilitás tanulmányozása az asztrológia egy olyan része, amely kifejezetten a különböző születési horoszkópok közötti kapcsolatokat elemzi. A bolygók közötti kapcsolatokat értelmezi a születési horoszkópok között, amelyeket asztrológiai aspektusokként ábrázolnak.

Asztrológiai aspektusok olyan angyalok, amelyeket a bolygók egymással alkotnak az asztrológiai horoszkópban.

Az asztrológiai horoszkóp az égbolt képe, a bolygók pontos helyzetének sémája, amikor valaki született. Az összehasonlító elemzések során az asztrológusnak külön-külön kellene elemeznie az érintett horoszkópokat, mielőtt azokat egymáshoz viszonyítja.

A kompozit horoszkóp, amely azokból a horoszkópokból készült horoszkóp, amelyeket az ember elemezni szeretne, új aspektusokkal jelentkezik.

Ezúttal azok az aspektusok, amelyeket az egyik horoszkóp bolygói a másik horoszkóp bolygóival alkotnak.

Bár az összehasonlító asztrológiában több horoszkóp közötti kapcsolatot is elemezhetjük, az emberek általában a kettő közötti romantikus potenciális kapcsolatot elemzik.

Mi a szinasztria?

Ezt a kérdést részben már megválaszoltuk. Ennek ellenére mondjunk még egy kicsit többet a szinasztriáról.

A szinasztriajelentés elkészítése előtt az asztrológus különálló horoszkópokat elemez, és több fontos elemre, a szerelmi élettel, érzelmekkel és kapcsolatokkal kapcsolatos elemekre összpontosít. Természetesen minden más szegmens is fontos és elemzendő.

A szerelmi élettel kapcsolatos szegmens értelemszerűen nagyon fontos, ha két szerelmes emberről vagy egy lehetséges romantikus kapcsolatról készülünk szinasztriajelentést készíteni.

Az asztrológus megnézné, hogy az egyének milyen tendenciákkal rendelkeznek a romantika és a szerelmi élet területét illetően. Megnézné az érzelmességük szintjét, az érzelmességük típusát.

A romantikus kapcsolat fogalmával kapcsolatos célok és tendenciák rendkívül fontosak.

A szerelmi élettel kapcsolatos elvárások sokat elárulnának arról, hogy az adott személy hogyan illene a másikhoz.

A hosszú vagy rövid távú kapcsolatokra, házasságra, családra, gyermekekre és hasonlókra vonatkozó tendenciákat szintén érdemes megvizsgálni.

Az egyes horoszkópok minden más eleme is számítana. Az élethez való általános hozzáállás, az életcélok és ambíciók, az érdeklődési körök és az élettel kapcsolatos elvárások nagy jelentőséggel bírnak.

Mihelyt az asztrológus képet kap az egyes (potenciális) partnerekről, megfelelő szinasztriajelentés-értelmezést készíthet.

Az Uránusz-Neptunusz négyzet szinasztria érdekes, bár kihívást jelentő kombinációt alkotna, mivel mindkét bolygónak sajátos energiája van, amelyet a négyzet nehéz aspektusa ütköztet és zavar.

Találkozzunk a bolygóinkkal, és elemezzük a szinasztriát, amelyben részt vesznek.

Uránusz a mitológiában és az asztrológiában – jelentősége a szinasztriában

Az ókori Uránusz istenség az ókori görög-római mitológiában az egyik ősi istenség volt.

Ő volt a hatalmas titánok atyja, de gyermekeit elutasította, mivel azok félelmetesek és ijesztőek voltak számára.

Az anya Gaea, a Föld bosszút akart állni rajta, ezért a titánok közül egyet arra teremtett, hogy megdöntse Uránuszt. Szaturnusz (Kronosz) volt az, aki kiherélte apját, és átvette a trónját.

A gyönyörű Aphrodité vagy Vénusz az Uránusz levágott nemi szerve körül összegyűlt tengeri habból született, és az ő véréből születtek a bosszúálló fúriák. Aki ismeri a görög-római mitológiát, az tudná, hogy hasonló sors jutott a Szaturnusznak is.

Az Uránusz bolygót csak a XVIII. században fedezték fel, mivel olyan messze volt, hogy szabad szemmel nem lehetett látni az égen.

Az Uránusz az asztrológiában az úgynevezett transzcendens bolygók közé tartozik, és a Merkúr magasabb oktávját képviseli. Hirtelen és meglepő, olykor sokkoló jelenségekkel hozzák kapcsolatba.

A földi szemszögünkből nézve nagyon lassan mozog, és éveket tölt egy-egy állatövi jegyben. Az Uránusz állása a történelem néhány meglehetősen döntő jelentőségű eseményével hozható összefüggésbe, mint például a francia forradalmak.

Ez az oka annak, hogy az Uránusz asztrológiai befolyásához a lázadás és a forradalom attribútumai is hozzátartoznak.

Az Uránusz bolygót a tudománnyal és a zsenialitással, de az őrültséggel is kapcsolatba hozzák; a vékony határvonal a zseni és az őrült között, ahogy az emberek mondanák.

Az Uránusz egy transzcendens bolygó, amelyről úgy tartják, hogy nincs nagy befolyása a születési horoszkópban, kivéve, ha különleges aspektusokat alkot a személyes bolygókkal. Szinasztriában ugyanez a helyzet.

Az Uránusz a különc embereket, a földi dolgokon túlmutató dolgokra törekvő egyéneket, a zseniket és a különleges adottságokkal rendelkezőket képviseli. Az Uránusz azokat jelképezi, akik hajlamosak a végletekig elmenni annak érdekében, hogy a lényüket megvalósítsák.

A szabadság igényét képviseli, minden egyes értelemben. A találmányok, a forradalom, a lázadás és a kozmikus energia bolygója, mint olyan.”

Neptunusz a mitológiában és az asztrológiában – jelentősége a szinasztriában

A tengerek, óceánok és minden földi vízfelület ura, a Neptunusz vagy Poszeidón a görög-római mitológia kiemelkedő istensége volt. Neptunuszt impulzív és hatalmas istenségnek tartották.

Gyakran szembekerült testvérével, Jupiterrel (Zeusz), elégedetlenül a világ feletti uralom megosztásával, amelyben ő kapta a vizeket, Jupiter az egész földet és az eget, Plútó (Hádész) pedig az alvilágot.

Ő uralja a világ vizeit és földrengéseket küld. Olyan istenség volt, aki könnyen kitört haragjában, és mondhatjuk, hogy természete kiszámíthatatlan és veszélyes volt.

Mindemellett ő volt az az istenség, aki szerencsét és győzelmet hozott a tengeri csatákban. Nos, ha Neptunusz kegyében álltál.

Asztrológiában a Neptunusz a három transzcendens bolygó egyike, az Uránusszal és a Plútóval együtt. A Vénusz bolygó magasabb oktávját képviseli. A Neptunusz inkább az egész nemzedékekre hat, mint egy egyénre.

Ha azonban a Neptunusz bolygó jelentős helyet foglal el a horoszkópban, vagy aspektusokat hoz létre személyes bolygókkal, akkor a hatása sokkal nyilvánvalóbb lesz.

A Neptunusz hatása trükkös; az illúziók, a csábítások bolygója. Vándorlási vágyat szül, nehezen megmagyarázható vágyakozást ébreszt távoli tájak és világok, spirituális vagy e világiak iránt.

A Neptunusz a plátói típusú szerelemmel, a feltétel nélküli szeretettel, de a mentális instabilitással, önámítással, csalással, a megértés hiányával is összefüggésbe hozható.

Négyzet aspektus az asztrológiában – szinasztria

A négyzet aspektus a nehéz aspektusok közé tartozik. Olyan aspektus, amely problémákat, feszültséget, vitákat, konfliktusokat, megértés hiányát és kompromisszumképtelenséget hoz magával.

Az érintett bolygókra úgy hat, hogy nem tudják szabadon kifejteni jó energiájukat. Feszültté és problémássá teszi a bolygók közötti energiacserét.

A szinasztriában esetleg zavaróan hatna a kapcsolatra.

Uránusz négyzet Neptunusz szinasztria – általános információk

Az Uránusz négyzet Neptunusz olyan aspektus, amely nem hatna különösen romboló vagy általában negatív módon a kapcsolatra.

A helyzet az, hogy az Uránusznak, a lázadással és a szabályok felrúgásával kapcsolatos bolygónak nem lenne problémája a Neptunusszal, amely mondhatni ugyanilyen természetű bolygó, bár ezt másképp fejezi ki.

Mondhatnánk, hogy a Neptunusz elolvasztja a határokat, míg az Uránusz vadul áttöri azokat.

Mindkettő erős, és a tényleges probléma akkor alakulhat ki, ha a partnerek céljai az élet ugyanazon területével kapcsolatban teljesen eltérőek.

A legtöbb esetben ők ketten együttműködnének, még akkor is, ha az aspektus nehéz, például négyzet vagy szembenállás.

Ez a két bolygó a kölcsönös segítség révén összekapcsolódna, mivel a változáshoz és a korlátokhoz való hozzáállásuk azonos.

Mondhatnánk, hogy a négyzetet úgy, ahogy van, le tudnák győzni. A Neptunusz, aki enyhébb és szelídebb, finomabbá tenné a robbanékony Uránuszt, az Uránusz pedig a robbanékonyság egy részét átadná a Neptunusznak, hogy kihasználhassa azt.

Az Uránusz négyzet Neptunusz nem feltétlenül rossz kombináció, mint ahogy néhány más bolygóval is lehet a négyzetkapcsolatban.

A kettő hasonló tendenciákkal jelentkezik a változás, a tanulás és a tapasztalatszerzés iránt általában. Ez nem egy drámai kapcsolat, de megfoghatatlannak tűnhet.

Az, ami nagyon érdekes ebben a kapcsolatban, az az, hogy pszichés szinten is lehet kapcsolat. Ez az aspektus marginális hatással bír, és valószínűleg nem lenne jelentős következménye.

Bár az aspektus a kedvezőtlen aspektusok közé tartozik, ez a kapcsolat gyakran kölcsönös támogatással nyilvánulna meg.

Uránusz négyzet Neptunusz szinasztria – Kihívások

Bár a négyzet aspektus nem kedvező, nem mondhatjuk, hogy ezek ketten különösen nagy kihívást jelentenek egy kapcsolatban.

Az, hogy ezek a bolygók milyen helyet foglalnak el a horoszkóp házaiban, többet elárulna ennek a kapcsolatnak a természetéről, és arról, hogy ti ketten milyen korlátokat próbáltok áttörni, ki-ki a maga módján.

Viszont vannak bizonyos kockázatok, amelyekre fel kell hívni a figyelmet. Például megtörténhet, hogy ezt a kapcsolatot a megközelítésekkel és a hozzáállással való kísérletezés jellemzi, ami instabillá teheti, és a partnerek elkezdhetnek kételkedni magában a kapcsolatban.

A szokatlanság, ami mindkét ágenshez társul, nem mindig jó.

Ebben a kombinációban túl sok lehet belőle. Ettől az ember úgy érzi, hogy téveszméi vannak a kapcsolatról, és megkérdőjelezi annak tényleges értékét.

Néha úgy érezheti, hogy a szerelem mindkettőjük számára illúzió, másrészt viszont úgy érezheti, hogy transzcendentális szinten kapcsolódik egymáshoz, erősebb, mint bármi más.

Túl sok kísérletezéssel és excentrikus lépésekkel való teszteléssel lassan eltávolodhattok egymástól.

Ezoicreport this ad

Sponsored

Loading…

Még több érdekes cikk: