Articles

Uranus Vierkant Neptunus Synastrie

Als je zou willen weten wat de sterren zouden kunnen vertellen over je huidige romantische relatie of een potentiële relatie, zou vergelijkende astrologie je verbazingwekkende antwoorden kunnen geven.

De studie van astrologische compatibiliteit is een onderdeel van de astrologie dat specifiek de relaties tussen verschillende geboortehoroscopen analyseert. Het interpreteert de verbindingen tussen planeten tussen de geboortehoroscopen, die worden weergegeven als astrologische aspecten.

Astrologische aspecten zijn engelen die planeten met elkaar vormen in een astrologische horoscoop.

De astrologische horoscoop is een afbeelding van de hemel, een schema van de exacte positie van de planeten op het moment dat iemand werd geboren. Bij vergelijkende analyses zou een astroloog de betrokken horoscopen afzonderlijk moeten analyseren, alvorens ze in verband te brengen.

De samengestelde horoscoop, dat is een horoscoop gemaakt uit die horoscopen die men zou willen analyseren, presenteert met nieuwe aspecten.

Dit keer zijn dat aspecten die planeten uit de ene horoscoop vormen met die uit de andere horoscoop.

Hoewel men in de vergelijkende astrologie de onderlinge verbondenheid tussen meer horoscopen zou kunnen analyseren, analyseert men meestal de romantische potentiële verbinding tussen de twee.

Wat is Synastrie?

We hebben deze vraag gedeeltelijk beantwoord. Niettemin, laten we een beetje meer zeggen over de synastrie.

Voor het maken van een synastrierapport, analyseert de astroloog afzonderlijke grafieken en richt zich op een aantal belangrijke elementen, die verband houden met het liefdesleven, emotionaliteit en relaties. Natuurlijk zijn alle andere segmenten belangrijk en moeten worden geanalyseerd.

Het segment met betrekking tot het liefdesleven is, logischerwijs, zeer belangrijk als we op het punt staan een synastrierapport te maken voor twee verliefde mensen of over een potentiële romantische relatie.

De astroloog zou zien welke tendensen de individuen hebben op het gebied van romantiek en liefdesleven. Hij zou zien over hun niveau van emotionaliteit, het type van hun emotionaliteit.

Doelen en tendensen met betrekking tot het concept van een romantische relatie zijn uiterst belangrijk.

De verwachtingen van de een in termen van het liefdesleven zou veel vertellen over hoe die persoon bij de ander zou passen.

Tendensen ten aanzien van lange of korte termijn relaties, ten aanzien van het huwelijk, familie, kinderen en dergelijke zijn ook iets om naar te kijken.

Elk ander element van de elke horoscoop zou er toe doen. Algemene levenshouding, levensdoelen en ambities, interesses en verwachtingen van het leven zijn van groot belang.

Als de astroloog eenmaal een beeld krijgt van elk van de (potentiële) partners, kan hij of zij een goede synastrie rapport interpretatie maken.

Uranus vierkant Neptunus synastrie zou zorgen voor een interessante, hoewel uitdagende combinatie, omdat beide planeten hun specifieke energie hebben, tegenstrijdig en verontrust door het zware aspect van het vierkant.

Laten we onze planeten ‘ontmoeten’ en de synastrie analyseren waar ze bij betrokken zijn.

Uranus in Mythologie en Astrologie – Het belang in Synastrie

De oude godheid Uranus was een van de oergoden in de oude Grieks-Romeinse mythologie.

Hij was de vader van de machtige Titanen, maar hij verwierp zijn kinderen, omdat zij hem afschrikwekkend en eng voorkwamen.

De moeder Gaea, de Aarde, wilde wraak op hem nemen en dus maakte zij een van de Titanen om Uranus ten val te brengen. Het was Saturnus (Cronus) die zijn vader heeft gecastreerd en hij nam zijn troon over.

De mooie Aphrodite of Venus werd geboren uit het zeeschuim dat zich verzamelde rond Uranus’ afgesneden geslachtsdelen en uit zijn bloed werden de wraakzuchtige Furies geboren. Als u bekend was met de Grieks-Romeinse mythologie, zou u weten dat een soortgelijk lot Saturnus ten deel is gevallen.

De planeet Uranus werd pas in de achttiende eeuw ontdekt, omdat hij zo ver weg stond dat men hem met het blote oog niet aan de hemel kon zien.

Uranus valt in de astrologie onder de zogenaamde transcendentale planeten en vertegenwoordigt het hogere octaaf van kwik. Het wordt geassocieerd met plotselinge en verrassende verschijnselen, schokkend, soms.

Het beweegt zeer langzaam vanuit ons aardse standpunt en brengt jaren door in één dierenriemteken. De positie van Uranus is in verband gebracht met enkele tamelijk cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals de Franse revoluties.

Daarom zijn aan de astrologische invloed van Uranus attributen van rebellie en revolutie toegevoegd.

De planeet Uranus wordt geassocieerd met wetenschap en genialiteit, maar ook met krankzinnigheid; de dunne is lijn tussen een genie en een krankzinnige, zoals men zou zeggen.

Uranus is een transcendentale planeet die wordt verondersteld niet veel invloed te hebben in een natale horoscoop, tenzij hij specifieke aspecten vormt met persoonlijke planeten. In synastrie is het geval hetzelfde.

Uranus vertegenwoordigt excentrieke mensen, individuen die streven naar iets boven het alledaagse, genieën en mensen met specifieke gaven. Uranus staat voor hen die waarschijnlijk tot het uiterste zullen gaan om hun wezen te verwezenlijken.

Het vertegenwoordigt de behoefte om vrij te zijn, in alle opzichten. Het is de planeet van de uitvinding, revolutie, rebellie en de kosmische energie zoals die is.

Neptunus in de Mythologie en Astrologie – Het belang in Synastrie

De heer van de zeeën, oceanen en alle waterruimten op aarde, Neptunus of Poseidon was een prominente godheid van de Grieks-Romeinse mythologie. Neptunus werd verondersteld een impulsieve en machtige godheid te zijn.

Hij stond vaak tegenover zijn broer Jupiter (Zeus), ontevreden over de verdeling van de heerschappij over de wereld, waarbij hij de wateren kreeg, Jupiter alle aarde en hemelen en Pluto (Hades) de onderwereld.

Hij regeert over de wateren van de wereld en zendt aardbevingen uit. Hij was een godheid die gemakkelijk in woede zou uitbarsten en we zouden kunnen zeggen dat zijn aard onvoorspelbaar en gevaarlijk was.

Hij was echter ook de godheid die fortuin en overwinning bracht in zeeslagen. Welnu, als je Neptunus gunstig gezind was.

In de astrologie is Neptunus een van de drie transcendentale planeten, met Uranus en Pluto. Het vertegenwoordigt het hogere octaaf van de planeet Venus. Neptunus beïnvloedt de hele generatie, eerder dan een individu.

Hoewel, als de planeet Neptunus een belangrijke plaats inneemt in de horoscoop of aspecten creëert met persoonlijke planeten, zou zijn invloed duidelijker zijn.

Neptunus’ invloed is lastig; het is een planeet van illusies, verleidingen. Het kweekt reislust, wekt een nauwelijks verklaarbaar verlangen naar verre landen en werelden, spiritueel of van dit rijk.

Neptunus wordt geassocieerd met het platonische type liefde, onvoorwaardelijke liefde, maar ook met mentale instabiliteit, zelfmisleiding, bedrog, gebrek aan begrip.

Vierkant Aspect in Astrologie – Synastrie

Het aspect vierkant valt onder de zware. Het is een aspect dat problemen, spanning, ruzies, conflicten, gebrek aan begrip en onvermogen om compromissen te sluiten met zich meebrengt.

Het beïnvloedt de betrokken planeten op een manier dat ze hun goede energie niet vrij kunnen manifesteren. Het maakt de energie-uitwisseling tussen de planeten gespannen en lastig.

In synastrie zou het mogelijk de verbinding op een lastige manier beïnvloeden.

Uranus vierkant Neptunus Synastrie – Algemene informatie

Uranus vierkant Neptunus is een aspect dat de relatie niet in het bijzonder op een destructieve of een algemeen negatieve manier zou beïnvloeden.

Het ding is dat Uranus, de planeet die wordt geassocieerd met rebellie en het breken van de regels, geen probleem zou hebben met Neptunus die de planeet van dezelfde aard is, om het zo maar te zeggen, hoewel hij het anders uitdrukt.

We zouden kunnen zeggen dat Neptunus de grenzen doet smelten, terwijl Uranus ze fel doorbreekt.

Beiden zijn krachtig en het eigenlijke probleem zou zich kunnen ontwikkelen als de doelen van de partners met betrekking tot hetzelfde levensgebied totaal verschillend zijn.

In de meeste gevallen zouden deze twee samenwerken, zelfs als het aspect zwaar zou zijn, zoals een vierkant of een oppositie.

Deze twee planeten zouden zich met elkaar verbinden door wederzijdse hulp, omdat hun houding ten opzichte van de verandering en de beperkingen hetzelfde zijn.

We zouden kunnen zeggen dat ze het vierkant zoals het is zouden kunnen overwinnen. Neptunus, die milder en zachter is, zou de explosieve Uranus subtieler maken en Uranus zou wat van de explosiviteit aan Neptunus geven om er gebruik van te maken.

Uranus vierkant Neptunus is niet noodzakelijk een slechte combinatie zoals het zou kunnen zijn met sommige andere planeten in de vierkantverbinding.

De twee presenteren zich met vergelijkbare neigingen ten opzichte van de verandering, leren en ervaring in het algemeen. Het is geen dramatische verbinding, maar het zou ongrijpbaar kunnen lijken.

Wat erg interessant is aan deze verbinding is dat er een verbinding zou kunnen zijn op een psychisch niveau. Dit aspect heeft een marginale invloed en zou waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben.

Hoewel het aspect een van de ongunstige is, zou deze verbinding zich vaak manifesteren met wederzijdse steun.

Uranus Vierkant Neptunus Synastry – Uitdagingen

Hoewel het vierkantaspect geen gunstige is, kunnen we niet zeggen dat deze twee een relatie bijzonder uitdagend maken.

De plaatsen die deze planeten innemen in de huizen van horoscopen zouden u meer vertellen over de aard van deze verbinding en de beperkingen die jullie twee proberen te doorbreken, elk op hun eigen manier.

Echter, er zijn bepaalde risico’s om op te wijzen. Het zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat deze relatie wordt gekenmerkt door het experimenteren met benaderingen ervan en houdingen, waardoor het instabiel zou kunnen worden en partners zouden kunnen gaan twijfelen aan de relatie zelf.

De onconventionaliteit, die iets is dat met beide agenten wordt geassocieerd, is niet altijd goed.

In deze combinatie zou er te veel van kunnen zijn. Het maakt dat men zich misleid voelt over de relatie en twijfelt aan de werkelijke waarde ervan.

Soms zou het kunnen voelen alsof de liefde voor jullie beiden een illusie is, terwijl je je aan de andere kant verbonden zou kunnen voelen op een transcendentaal niveau, sterker dan enig ander.

Te veel van het testen van experimenten en excentrieke bewegingen zou ervoor kunnen zorgen dat je langzaam afstandelijk wordt.

Ezoicreport this ad

Sponsored

Loading…

Meer interessante artikelen: