Articles

Urban Hiker SF

Na začátku každé túry Urban Hiker SF se našich hostů ptáme, zda už někdy byli na městské túře. Většina lidí buď zavrtí hlavou „ne“, nebo se na nás mírně nechápavě podívá. Po položení této otázky nespočtu turistů jsem si uvědomil, že většina lidí nemá vlastní definici městské turistiky.
Pro San Francisco obvykle definuji městskou turistiku jako „prozkoumávání schodišť, kopců a turistických stezek“ ve městě. Ale ne v každém městě jsou schodiště, kopce a turistické stezky, takže jak jinak můžeme definovat městskou turistiku? Začal jsem o tom přemýšlet a chtěl jsem si odpovědět na otázky: „Co přesně je městská turistika a jak se liší od ostatních pěších túr a procházek?“
Tady je několik charakteristik, které dohromady vytvářejí městskou turistiku:

Lávka v parku Waltera Haase

1. Městské prostředí
Možná to bude zřejmé, ale městská túra musí být v městském prostředí. To je hlavní charakteristika, která městské túry odlišuje od standardních túr. Jak na standardní túře, tak na městské túře se vám může stát, že budete sedět na lavičce v parku a kochat se nádherným výhledem. Pouze na městské túře však bude tento výhled hned vedle velkého centra města.

Hrobová zeď v Diamond Heights

2. Duch objevování
Městská turistika (stejně jako turistika obecně) také předpokládá ducha objevování. Když se vydáte na městskou turistiku, nesnažíte se jít někam tou nejpřímější nebo nejfunkčnější cestou. Naopak, usilujete o to, abyste si užili okolí a objevili něco nového… třeba kamennou zeď z náhrobních kamenů nebo příjezdovou cestu pokrytou psychedelickými beruškami.

Pychedelická příjezdová cesta s beruškami

3. Fitness

Pacific Heights Stairs

Abychom opět postavili do kontrastu chůzi a turistiku, hlavní rozdíl mezi procházkou a městskou túrou spočívá v tom, že při té druhé se obvykle snažíte o vyšší míru srdeční akce. Díky více než 630 veřejným schodištím, více než 40 kopcům a více než 70 kilometrům turistických stezek si myslím, že San Francisco zvládne jakýkoli počet vašich kondičních výzev. Při pomyšlení na mnoho našich schodišť se mi tají dech.
A i když ve svém městě nemáte schodiště, může to být právě tempo, kterým chodíte, nebo touha šplhat do kopců, která z vaší běžné procházky udělá túru.
4. Zelené plochy
Při městské turistice je často cílem člověka dostat se do zelených ploch, jako jsou parky, turistické stezky, pláže a další. Vydat se do přírody uprostřed města je součástí pravé podstaty městské turistiky. Často je však těžké zcela ztratit městské prostředí. Nebuďte například překvapeni, když se v pozadí objeví tisícimetrová věž vytvořená člověkem. To se dá očekávat.
5. Vzdálenost

A konečně je tu vzdálenost. Člověk by neřekl, že půlkilometrová procházka lesem je výlet. Ale dalo by se říct, že jste „šlapali po celém městě“ a nasbírali 10 mil při vyřizování pochůzek. Pěší turistika často zahrnuje překonání delší vzdálenosti – řekněme přes 3 míle, ale jak si asi umíte představit, neexistuje žádná pevně stanovená vzdálenost, která by jasně oddělovala chůzi a pěší turistiku.

Přestože chůze, pěší turistika a městská turistika mají mnoho společného, mají i drobné rozdíly, které je činí jedinečnými. To, co skutečně odlišuje procházku od pěší turistiky a městské turistiky, je váš vlastní, osobní pohled. Jaká je vaše definice městské turistiky? Kde žijete a chodíte ve svém městě na městskou turistiku
?