Articles

Uran kvadrát Neptun Synastrie

Pokud chcete vědět, co by vám hvězdy mohly říct o vašem současném nebo potenciálním milostném vztahu, komparativní astrologie by vám mohla dát úžasné odpovědi.

Studium astrologické kompatibility je část astrologie, která konkrétně analyzuje vztahy mezi různými horoskopy. Interpretuje vazby mezi planetami mezi horoskopy, které jsou znázorněny jako astrologické aspekty.

Astrologické aspekty jsou andělé, které spolu planety v astrologickém horoskopu vytvářejí.

Astrologický horoskop je obraz oblohy, schéma přesného postavení planet v době, kdy se někdo narodil. Při srovnávacích analýzách by astrolog musel analyzovat zúčastněné grafy odděleně, než by je dal do vztahu.

Složený graf, což je graf vytvořený z těch grafů, které by člověk chtěl analyzovat, představuje nové aspekty.

Tentokrát jsou to aspekty, které planety z jednoho grafu tvoří s těmi z druhého.

Ačkoli ve srovnávací astrologii by se dalo analyzovat propojení mezi více horoskopy, lidé obvykle analyzují romantické potenciální spojení mezi nimi.

Co je to synastrie?

Na tuto otázku jsme částečně odpověděli. Přesto si o synastrii řekněme něco více.

Před vytvořením synastrické zprávy astrolog analyzuje jednotlivé horoskopy a zaměřuje se na několik důležitých prvků, které se týkají milostného života, emocionality a vztahů. Všechny ostatní segmenty jsou samozřejmě důležité a je třeba je analyzovat.

Segment týkající se milostného života je logicky velmi důležitý, pokud se chystáme vytvořit synastrickou zprávu pro dvě zamilované osoby nebo o potenciálním romantickém vztahu.

Astrolog by zjistil, jaké tendence mají osoby týkající se oblasti romantiky a milostného života. Zjistil by, jaká je úroveň jejich emocionality, jaký je typ jejich emocionality.

Cíle a tendence týkající se pojetí romantického vztahu jsou nesmírně důležité.

Očekávání jednoho z nich, pokud jde o milostný život, by hodně napovědělo o tom, jak by se daná osoba hodila k tomu druhému.

Tendence k dlouhodobým či krátkodobým vztahům, k manželství, rodině, dětem a podobně jsou také něco, na co je třeba se zaměřit.

Záleželo by i na všech ostatních prvcích každého z kartářů. Velký význam má celkový postoj k životu, životní cíle a ambice, zájmy a životní očekávání.

Když si astrolog udělá obrázek o každém z (potenciálních) partnerů, mohl by provést správný výklad synastrické zprávy.

Synastrie Uran kvadrát Neptun by představovala zajímavou, i když náročnou kombinaci, protože obě planety mají svou specifickou energii, jsou konfliktní a znepokojené těžkým aspektem kvadrátu.

Nechme se „seznámit“ s našimi planetami a analyzovat synastrii, do níž jsou zapojeny.

Uran v mytologii a astrologii – význam v synastrii

Dávné božstvo Uran bylo jedním z prvotních božstev ve staré řecko-římské mytologii.

Byl otcem mocných Titánů, ale své děti zavrhl, protože mu naháněly hrůzu a strach.

Matka Gaia, Země, se mu chtěla pomstít, a tak stvořila jednoho z Titánů, aby Urana svrhl. Byl to Saturn (Kronus), který svého otce vykastroval a převzal jeho trůn.

Krásná Afrodita neboli Venuše se zrodila z mořské pěny, která se shromáždila kolem Uranových uříznutých genitálií, a z jeho krve se zrodily pomstychtivé Fúrie. Kdybyste znali řecko-římskou mytologii, věděli byste, že podobný osud stihl i Saturna.

Planeta Uran byla objevena až v osmnáctém století, neboť byla tak vzdálená, že ji na obloze pouhým okem nebylo možné spatřit.

Uran spadá v astrologii pod takzvané transcendentální planety a představuje vyšší oktávu rtuti. Je spojován s náhlými a překvapivými jevy, někdy až šokujícími.

Z našeho pozemského pohledu se pohybuje velmi pomalu a v jednom znamení zvěrokruhu tráví roky. Postavení Urana je spojeno s některými poměrně zásadními událostmi v dějinách, například s francouzskými revolucemi.

Proto se k astrologickému vlivu Urana přidávají atributy vzpoury a revoluce.

Planeta Uran je spojována s vědou a genialitou, ale také se šílenstvím; tenká je hranice mezi géniem a šílencem, jak by řekli lidé.

Uran je transcendentní planeta, o níž se předpokládá, že nemá v horoskopu velký vliv, pokud nevytváří specifické aspekty s osobními planetami. V synastrii je tomu stejně.

Uran představuje excentrické lidi, jedince, kteří usilují o něco nadpozemského, génie a osoby se specifickým nadáním. Uran znamená ty, kteří pravděpodobně zajdou do krajnosti, aby své bytí uskutečnili.

Představuje potřebu být svobodný, a to v každém jednotlivém smyslu. Je to planeta vynálezů, revoluce, vzpoury a vesmírné energie jako takové.

Neptun v mytologii a astrologii – význam v synastrii

Vládce moří, oceánů a všech vodních prostor na Zemi, Neptun neboli Poseidon, byl významným božstvem řecko-římské mytologie. Neptun byl považován za impulzivní a mocné božstvo.

Často se střetával se svým bratrem Jupiterem (Zeusem), nespokojeným s rozdělením vlády nad světem, v němž dostal vody, Jupiter celou zemi a nebesa a Pluto (Hádes) podsvětí.

Vládne vodám světa a sesílá zemětřesení. Byl božstvem, které snadno propuká v hněv, a dalo by se říci, že jeho povaha je nepředvídatelná a nebezpečná.

Byl však také božstvem, které přinášelo štěstí a vítězství v námořních bitvách. Tedy pokud jste byli Neptunovi nakloněni.

V astrologii je Neptun spolu s Uranem a Plutem jednou ze tří transcendentálních planet. Představuje vyšší oktávu planety Venuše. Neptun ovlivňuje spíše celé generace než jednotlivce.

Pokud však planeta Neptun zaujímá v horoskopu významné místo nebo vytváří aspekty s osobními planetami, bude jeho vliv zřejmější.

Vliv Neptuna je ošidný, je to planeta iluzí, svodů. Pěstuje toulavost, probouzí těžko vysvětlitelnou touhu po vzdálených zemích a světech, duchovních nebo z této sféry.

Neptun je spojován s platonickým typem lásky, bezpodmínečnou láskou, ale také s duševní labilitou, sebeklamem, podvodem, nepochopením.

Aspekt kvadratury v astrologii – synastrii

Aspekt kvadratury patří mezi těžké. Je to aspekt, který přináší problémy, napětí, hádky, konflikty, nedostatek porozumění a neschopnost dělat kompromisy.

Působí na zúčastněné planety tak, že nemohou volně projevovat svou dobrou energii. Způsobuje, že výměna energií mezi planetami je napjatá a problematická.

V synastrii by případně ovlivňoval spojení problematickým způsobem.

Uran kvadrát Neptun synastrie – obecné informace

Uran kvadrát Neptun je aspekt, který by nijak zvlášť neovlivňoval vztah destruktivním nebo obecně negativním způsobem.

Jde o to, že Uran, planeta spojovaná s rebelií a porušováním pravidel, by neměl problém s Neptunem, který je planetou stejné povahy, abych tak řekl, i když to vyjadřuje jinak.

Mohli bychom říci, že Neptun hranice rozplývá, zatímco Uran je zuřivě boří.

Obojí je mocné a skutečný problém se může vyvinout, pokud jsou cíle partnerů týkající se stejné oblasti života zcela odlišné.

Ve většině případů by tito dva spolupracovali, i kdyby byl aspekt těžký, například kvadratura nebo opozice.

Tyto dvě planety by se propojily vzájemnou pomocí, protože jejich postoje ke změnám a omezením jsou stejné.

Dalo by se říci, že by mohly překonat kvadraturu jako takovou. Neptun, který je mírnější a jemnější, by výbušného Urana zjemnil a Uran by Neptunovi předal část výbušnosti, aby ji využil.

Kvadratura Urana s Neptunem nemusí být nutně špatnou kombinací, jak by tomu mohlo být u některých jiných planet v kvadratickém spojení.

Tito dva představují podobné sklony ke změně, učení a zkušenostem obecně. Není to dramatické spojení, ale mohlo by se zdát, že je neuchopitelné.

Na tomto spojení je velmi zajímavé, že by mohlo existovat spojení na psychické úrovni. Tento aspekt má okrajový vliv a pravděpodobně by neměl zásadní důsledky.

Ačkoli aspekt patří k nepříznivým, toto spojení by se často projevovalo vzájemnou podporou.

Synastrie Uran kvadrát Neptun – výzvy

Ačkoli aspekt kvadrátu není příznivý, nemůžeme říci, že by tito dva činili vztah zvlášť náročným.

Místa, která tyto planety zaujímají v domech horoskopu, by vám řekla více o povaze tohoto spojení a o omezeních, která se vy dva snažíte překonat, každý svým způsobem.

Je však třeba upozornit na určitá rizika. Mohlo by se například stát, že tento vztah bude poznamenán experimentováním s přístupy k němu a s postoji, což by jej mohlo učinit nestabilním a partneři by mohli začít pochybovat o vztahu jako takovém.

Nekonvenčnost, která je s oběma představiteli spojena, není vždy dobrá.

V této kombinaci by jí mohlo být příliš mnoho. To způsobuje, že se člověk cítí ve vztahu klamně a zpochybňuje jeho skutečnou hodnotu.

Někdy by mohl mít pocit, že láska je pro oba iluzí, zatímco na druhé straně se může cítit spojen na transcendentální úrovni, silnější než kterákoli jiná.

Příliš mnoho zkoušení, experimentování a výstředních kroků by vás mohlo pomalu odcizit.

Ezoicnahlásit tuto reklamu

Sponzorováno

Načítám…

Další zajímavé články: