Articles

Venus i 9:e huset Kärlek, karriär, äktenskap, utlandsresor, ekonomi

Venus i 9:e huset Kärlek, äktenskap, utlandsresor, karriär, hälsa, ekonomi, utbildning/ högre studier, familj:- Shukra Graha I vedisk astrologi i det nionde huset i horoskop/ kundli/ födelsekarta: Det nionde huset betecknar en religion, kultur, andlighet, högre lärande och högre medvetande. Invånare med Venus i 9:e huset blir verkligen attraherade av utländsk kultur, konst, traditioner, utländskt arbetstempo och utländsk musik.

Shukra Graha i 9:e från Lagna för alla Ascendanter

Du kan gifta dig med en person av utländsk härkomst med olika kulturell eller religiös bakgrund.Du kan också etablera ditt yrke långt från din födelseort kan vara i ett annat land. Venus i 9:e huset gör dig fokuserad och hängiven mot ditt mål eller mot ett visst syfte i livet. Venus i detta hus ger dig mycket välstånd i livet. Du kommer att attraheras av naturens skönhet.

Venus i 9:e huset från Lagna För alla Ascendenter Allmän effekt: – Effekten och resultatet av Venus eller Shukra i 9:e huset kan skilja sig från person till person beroende på placering av olika tecken i 9:e huset, grad, illvillig och gynnsam värdighet, grad, förbränning av herravälde, illvillig och gynnsam aspekt, affliktion, konjunktion, Venus i olika Nakshatra (konstellation) samt styrkan och värdigheten hos Venus i 9:e huset.

Online Astrologikurs

Venus i detta hus gör att den infödda är fäst vid utländsk kultur, seder, relationer och utlandsresor. Invånarens livspartner kan vara från en annan kultur och ett annat land. Venus i 9:e huset ger dig en affinitet till olika religioner eller till människor med olika bakgrund.

Du kan också bo i främmande länder eller resa till främmande länder många gånger efter en ung ålder. Du kan också planera att bosätta dig permanent i ett främmande land. Du kan praktisera andra religioner än din familj men du kommer att hitta rätt balans i dina praktiker och upprätthålla familjetraditionen.

Talk To Astrologer

Ours Apps On Google Play Store

Venus i 9:e huset i Kundli/ Horoskop och ditt kärleksliv

Kärlekslivet kommer att vara mycket krävande mentalt och socialt. Du kommer att vara populär i din skola och dina högskolor för dina kärleksaffärer speciellt om 5:e lord är med Venus eller 9:e lord aspekterar Venus eller är närvarande i 5:e huset.

Du kommer visserligen att få en viss lycka i kärleken, men det kommer att bli mycket spänningar och separation när det gäller att fylla din partners behov eller att upprätthålla din kärleksrelation fruktbar trots familjeopposition och karriärprioriteringar. Dina kärleksaffärer kan förvandlas till äktenskap trots hinder, svårigheter, smärta och lidande. Din partner kommer att vara lojal och kärleksfull mot dig.

Och läs mer: Aspekter på 9:e huset Effekter av alla olika planeter

Venus i 9:e huset från Ascendant/ Lagna och ditt äktenskap

Venus i detta hus gör att den infödda längtar efter kärleksäktenskap i livet. Även om vädret kärleksäktenskap eller arrangerat äktenskap, kommer Native att leva ett mycket glädjefyllt, harmoniskt, framgångsrikt och långvarigt äktenskapligt liv. Makan kommer att vara mycket hängiven dig och han eller hon kan hjälpa dig att växa i ditt liv, särskilt i din karriär. Makan kan också hjälpa dig ekonomiskt.

Venus i detta hus gör infödd lycklig efter äktenskapet och infödd stiger mycket snabbt i livet efter äktenskapet. Det kommer att finnas mycket respekt och ömsesidig förståelse mellan dig och din make/maka. Det äktenskapliga livet kommer att vara lyckligt med mycket sex och njutning från din make/maka.

Läs också: Du kan etablera din vårdgivare eller ditt yrke i ett främmande land. Du kan driva ditt företag i främmande land eller kan bli anställd i främmande land för jobb och service. Om Venus är i Vädurtecknet eller Leo-tecknet eller Skyttentecknet i 9:e huset så kommer den infödde att ha mycket utlandsförbindelser, kontakter och den infödde kan också syssla med import- och exportverksamhet.

Närstående med Venus i detta hus får många kunder från utlandet. Den infödde stiger högt och med tillväxt och framgång i yrket i främmande land eller genom utländska kontakter. De behöver sitt utrymme för kreativ frihet och personlig utveckling, särskilt när Venus är retrograd. Venus i detta hus gör att infödda lyckas inom konst, litteratur och underhållning.

Venus i 9:e huset i D1 chart/ Kundli – Dina utlandsresor

Många exotiska resor fulla av glädje nöje kommer att finnas i ditt liv. Du kan landa i ett främmande land i din unga ålder. Du kan också resa för utbildning såväl som för yrkesmässiga ändamål. Du kan resa ganska regelbundet till avlägsna länder och platser långt bort från ditt hem eller födelseort.

Du kan också resa från havet till bröllopsdestinationen eller andra glada ceremonier om Venus är placerad i vattentecken som Kräftan, Skorpionen, Fiskarna i 9:e huset.

Även läs: Indu Lagna – Dhana Lagna – Reservoir Of Wealth & Välstånd

Venus/ Shukra Graha i 9:e huset i horoskopet – Din ekonomi

Infödd tjänar mycket pengar i utlandet eller genom utländska kontakter om Venus är placerad i tvilling- eller jungfrutecken i detta hus. Om Venus är placerad i Libra tecken eller Taurus tecken i 9:e huset så uppnår man berömmelse, erkännande och mycket rikedom genom konst och underhållning i främmande länder.

Invånaren stiger högt i livet ekonomiskt i främmande land. Venus i detta hus ger lös och fast egendom och utländsk bosättning. Venus i detta hus skänker också mycket flytande pengar i den inföddes liv.

Venus i horoskopets 9:e hus – din utbildning/ högre studier

Du kan få möjlighet att studera och lära dig om konst, musik, skådespeleri, regiarbete i ett främmande land. Du kanske tar examen i ett främmande land eller tar en examen inom management, konst eller litteratur i ett främmande land eller ett västerländskt land från en välrenommerad högskola eller ett universitet.

Du kan också skaffa dig kunskaper i samhällsvetenskap eller samhällskunskap. Du kommer att ha andra uppsättningar av moral och värderingar efter att ha uppnått utbildning i ett främmande land. Du kommer också att bli medveten om kulturvetenskap och kan få framgångar inom konst, drama eller litteratur. Du kan också få en magisterexamen i filosofi och högre utbildning.

Venus i 9:e huset i vedisk astrologi och din familj

Venus i det här huset blir människor mycket engagerade i familjens prioriteringar och ansvar i unga år. Den infödda kommer att dela ett mycket nära och vänskapligt band med sin far och mor. Även om en av två föräldrar till den infödda inte lever länge.

Den infödda kommer att ägna sig åt sitt familjeansvar och kommer att ha all lyx och komfort hemma. Den infödda kommer också att få hjälp av tjänstefolk och det kommer att råda mycket fred och lugn i den infödda personens hemmiljö. Den infödde kommer att känna sig mycket bekväm och avslappnad hemma.

Och läs mer: Läs mer: Rahu i 8:e huset Kärlek, sex, äktenskap & Mycket mer

Venus 9:e huset i Kundli/ födelsekarta – din hälsa

Hälsan hos den infödda kommer att vara bra och sund i allmänhet. Men vissa infödda kan lida av dyslexi, synproblem, hormonell obalans osv. En del infödda med Venus i 9:e huset blir beroende av sprit (alkohol) och rökning, vilket kan skada deras liv och njurar i mitten av livet.

En del infödda kan också få andningsproblem på äldre dagar. Venus i detta hus kan orsaka skador på höfter och knän med svår smärta för vissa infödda under deras livstid. Men på det hela taget kommer den infödda att leva ett mycket energiskt och hälsosamt liv.

Särskilda effekter av Venus i 9:e huset i vedisk astrologi

En infödd med Venus i det här huset kommer att ha en opartisk och rättvis inställning till andra. De med Venus i det här huset kommer att ha en förkärlek för sina mor- och farföräldrar och de får mycket välsignelse och rikedomar även från svärföräldrarna.

Den infödda kommer att ha ett mycket smidigt förhållande till svärföräldrar och andra hustruns släktingar. Du kommer att ha hjärtliga relationer med medlemmar av det motsatta könet. Venus i 9:e huset om den är retrograd så gör den att den infödda utmärker sig i högre studier men med fördröjning. Den infödda kommer att vara glad och optimistisk till sin natur.

Tala med astrolog

Våra appar på Google Play Store

Författare, astrolog, numerolog, palmist & Vastu-expert Shankar Bhattacharjee, ett respekterat & ”välkänt” namn inom området vedisk astrologi. Han föddes i en traditionell brahminfamilj i Indien – Västbengalen – nära Kolkata, ”glädjens stad”, som är en av de största städerna i Indien.

Erfarenhet: Mer än 15 år.

Specialisering: Mer än 15 år: Astrolog Shankar Bhattacharjee är specialiserad på att förutsäga framtiden genom Vedic Parashari & Nadi Astrology, Numerology, Palmistry, Vastu & the ancient Horary System.

WhatsApp:: Jag är specialiserad på att förutse framtiden genom Vedic Parashari & Nadi Astrology, Numerology, Palmistry, Vastu & the ancient Horary System: +91 9051357099 (inte för gratis konsultation)