Articles

Vad händer med mitt VA-lån efter en skilsmässa?

Mellan att försöka hålla sig civiliserad, göra skilsmässan så smidig som möjligt för barnen och dela upp tillgångarna kan en skilsmässa ge dig en delande huvudvärk. Om du har köpt ett hem med hjälp av dina VA-låneförmåner är det troligt att saker och ting blir lite mer komplicerade än vad de är för civila par.

Ta ett djupt andetag och börja göra upp en plan.

Beslut vad du ska göra med huset

När du tar ett lån är du ansvarig för det – även om du skiljer dig. Så det första du måste göra är att bestämma dig för vad du ska göra med huset. Ni har några alternativ:

  • En make/maka stannar kvar i huset och behåller lånet
  • Ni säljer huset och delar eventuell vinst
  • En make/maka stannar kvar i huset och ni refinansierar lånet i deras namn

När den icke-militära maken/makan får huset

Det är här skilsmässa och VA-lån blir knepigt. Ett av kraven för att få ett VA-lån är att militären måste använda bostaden som sin primära bostad. Vilket innebär att ett låneövertagande – där en av makarna övertar lånet med samma räntor och förmåner – är uteslutet. Det enda undantaget från regeln är om den icke-militära maken är medundertecknare på lånet.

Hur är det med rätten?

Om du bestämmer dig för att sälja bostaden eller göra en refinansiering till ett traditionellt hypotekslån i din makes namn, återställs din rätt och du kan använda dina VA-låneförmåner för att köpa en ny bostad. Men om du bor kvar i bostaden eller om din icke-militära make/maka är medundertecknare på lånet och behåller det som det, är du inte berättigad att använda din VA-låneförmån för en annan bostad förrän lånet är avbetalt.

Separera dina tillgångar

Om du bestämmer dig för att inte sälja huset är det troligt att du också vill ta bort en av makarna från hemmets handling (kom ihåg att någon kan stå på en handling även om de inte står på lånet). Det enklaste sättet att göra det är vanligtvis att lämna in en kvittningshandling.

En skilsmässa är aldrig lätt, men med lite noggrann planering och lugnt tänkande kommer du igenom det. Det viktiga är att se till din långsiktiga situation och göra det som är bäst för dig och din familj.

Tänker du att du kommer att vilja refinansiera? Här får du information om den processen, särskilt för skilda veteraner.

Har du fortfarande frågor? Ta reda på fakta om VA-lån.