Articles

UIScrollView autolayout på en storyboard. En steg-för-steg-guide.

  1. Vi börjar med att lägga till en UIScrollView i huvudvyn (som kan vara hela vyn eller någon annan liten vy som du har. Oavsett vilket så kommer jag från och med nu att referera till den som ”huvudvyn”) och lägga till övre, nedre, vänstra och högra begränsningar.

Översta, nedre, vänstra och högra begränsningar (avseende huvudvyn)

2. Därefter lägger vi till en UIView inuti UIScrollView (denna vy är ett viktigt steg för att autolayouten ska fungera korrekt). Jag kallade den ”Content View” och lade till övre, nedre, vänstra och högra begränsningar med hänsyn till scrollvyn. Dessutom har jag lagt till lika höga och breda höjder och bredder för huvudvyn.

Topp, botten, Vänster och höger begränsningar (avseende scrollvyn)

Gilla bredder och höjder (avseende huvudvyn)

3. Nästa steg beror på om du vill ha antingen en vertikal eller horisontell rullning. Om du behöver en vertikal rullning måste du ställa in prioriteringen ”Equal Heights Constraint” till 250. Om du däremot vill ha en horisontell rullning måste du ställa in prioriteringen ”Equal Widths Constraint” till 250.

Gör det möjligt att göra en vertikal rullning.

Gör det möjligt att rulla horisontellt.

4. Rullningsvyn är nu konfigurerad och redo att användas! Du kan nu börja lägga till ditt innehåll, men du måste tänka på att höjden för ”Content View” inte får vara tvetydig. Detta innebär att varje vy måste ha en höjdbegränsning definierad (höjd lika med X eller mindre eller lika med X) och att alla komponenter (eller åtminstone bör du ha en kontinuerlig rad av komponenter från toppen till botten) måste ha ett vertikalt avstånd definierat mellan sig.

Den översta och den nedersta komponenten måste dessutom ha ett övre respektive ett nedre avstånd till ”Content View”.

5a) Vertikal scrollvy – exempel på komponentuppsättning