Articles

Venus Mahadasha

Ik heb hier een zeer gedetailleerde post geschreven over Vimshottari dasha analyse, in het algemeen over hoe de effecten van planeten te evalueren tijdens hun planetaire periodes. Dit bericht gaat over de perioden die door Venus worden beheerst!

Als uw geboortemaan Nakshatra/Lunair herenhuis Bharani, Poorva-falguni of Poorva-ashadha is, dan zal uw Venus mahadasha aan de gang zijn bij uw geboorte. De balans van de planeet dasha periode die overblijft bij de geboorte wordt berekend aan de hand van de locatie (graad/minuut/tweede) van de Maan in de nakshatra. Als u deze geboortetijd verkeerd heeft, zal uw startpunt verkeerd zijn en zal de berekening van uw hele levensloop verkeerd zijn.

Venus mahadasha is de langste, een volle 20 jaar. Als Venus goed geplaatst is kan deze periode buitengewoon zijn en veel van de belangrijkste activiteiten in het leven bestrijken, zoals onderwijs, huwelijk, kinderen, gezondheid en beroep. Ik heb eerder geschreven over hoe de Mahadasha van Ketu te evalueren, dus volg dezelfde 3 stappen voor de analyse van Venus.

Stap 1 is te weten welke aspecten van het leven Venus vertegenwoordigt en de macht die hij heeft om zijn resultaten te leveren.

 1. Venus in uw geboortekaart (divisiekaart 1/D-1).
  • Welk huis en in welk teken is hij geplaatst? Welke aspecten van het leven beheerst hij?
  • Staat hij in het teken van een vriend/neutrale/vijand planeet?
  • Wordt Venus verheven/verlaagd?
  • Welke planeten zijn met hem verbonden/gespecteerd? Dus welke andere aspecten van de persoonlijkheid beïnvloedt hij direct en indirect. Ook welke andere aspecten van uw persoonlijkheid zijn verbonden met Venus door deze andere planeten.
  • Is hij volwassen geworden? Moet uw cliënt de rijpingsleeftijd van Venus nog bereiken of wordt de rijpheid tegengehouden door conjunctie met later rijpende planeten?
  • Is hij retrograde?
  • Is hij combust?
 2. U kunt deze zelfde analyse herhalen vanuit het geboorteteken Maan om de effecten te krijgen die deze Venus Mahadasha gaat hebben op de emotionele aspecten. Deze aspecten van het leven zullen heel anders zijn dan wat er op fysiek niveau gebeurt.
 3. En deze zelfde analyse met behulp van de divisiekaart 9, Navamsha horoscoop zal een perspectief geven op de onderbewuste verwachtingen en ook de optelsom van het potentieel van Venus. (Als u dit ingewikkeld vindt, doe het dan wanneer u zich zekerder voelt.)

Een eenvoudig voorbeeld, in D-1 – Venus is de eigenaar van het 3e huis Weegschaal en het 10e huis Stier. Venus staat in het 4de huis Schorpioen. Maan staat in het 9e huis Ram. Venus staat dus in het ongemakkelijke 6/8ste van Maan. Nu in D-9 verschuift Venus naar het 2e huis in teken Vissen en wordt verheven. Dus tijdens de periodes van Venus zal de fysieke omgeving veel interacties, validatie, geld, middelen, goede tijden, met familie, eigendom, moeder, vrouwen in het algemeen, broers en zussen, bazen, cultuur, tradities, de samenleving en beroep geven. Maar emotioneel zal het niet volstaan, er zal een merkwaardig gevoel van verdriet zijn, een ontevredenheid die leidt tot veranderingen in hoe relaties emotioneel worden gevoeld. Op het onderbewuste innerlijke niveau echter zal er een gevoel van verwezenlijking zijn en de inboorling kan in deze periode beginnen met een stevige spirituele praktijk.

Stap 2 Kleinere segmenten worden achtereenvolgens Antar-dasha, Pratyantar-dasha, Sookshma-dasha en Pran-dasha genoemd. De logica hoe deze nog kleinere eenheden te analyseren blijft dezelfde voor elke planetaire eigenaar van de sub/sub-perioden.

 1. Ontdek de kracht van de planeetheer van de subperiode en de aspecten van het leven die hij beheerst, net zoals Stap 1 voor Venus hierboven.
  • Welke huizen hij beheerst.
  • Zeker als deze sub-periode heer de eigenaar is van het 2e of 7e huis (Marakesh) kan zijn sub-periode binnen de Venus mahadasha de fysieke dood veroorzaken. Als Venus zelf de Markesh is dan kan hij de dood veroorzaken in de verdere sub/sub-perioden die zijn eigendom zijn.
 2. De onderlinge relatie tussen Venus en de sub-periode heer. Als ze in de 6/8 of 2/12 ongemakkelijke aspecten staan, zal de subperiode van die subheer niet comfortabel zijn.

Stap 3 is de routine planetaire transits/gochar die de resultaten tijdens hun transitperioden zullen wijzigen. Gebruik uw software om uw geboortehoroscoop op een papier te tekenen en de huidige planetaire posities erop te plaatsen. Gebruik een andere pen zodat je de samengestelde kaart die je tekent kunt begrijpen. Kijk naar de aspecten en hun sterke punten.

Venus Mahadasha

Nu de analyse van de sub-perioden van Venus. Dit zijn zeer zeer algemene lezingen gewoon om uw eigen denkprocessen op gang te brengen. Lezingen/combinaties uit boeken zijn ter referentie, als uitgangspunt voor uw eigen verdere analyse, want elke horoscoop is uniek.

 1. Venus antardasha – 3jr 4 maanden
  • Als Venus goed geplaatst is in uw horoscoop, zal hij luxe, goede kleren, lekker eten, erkenning, onderwijs, ceremonies en functies, het kopen van onroerend goed, huwelijk of meerdere huwelijken, de geboorte van kinderen, religieuze activiteiten, winsten van elke soort en geluk geven.
  • Als Venus in zijn perioden niet in staat is weldadige resultaten te geven, zal hij, afhankelijk van zijn karakatva en vermogen om resultaten te geven, ruzies met familieleden, problemen met de overheid, scheiding van echtgenote, ruzies met vrouwen, verlies in partnerschappen, lichamelijke pijn en andere tragedies veroorzaken.
 2. Zon antardasha – 1 jr
  • Als Venus en Zon wederzijds comfortabel in de horoscoop staan zal deze periode natuurlijk goede resultaten geven afhankelijk van de karakatva van beiden, relaties met vader, regering, baas, vooruitzichten op hoger onderwijs, creatieve uitingen, geboorte van kinderen, vervulling van liefdesrelaties, geluk enz. zullen goed zijn
  • In het andere geval zult u problemen ondervinden in al deze aspecten van het leven, de fysieke vitaliteit zal ook laag zijn en er zullen verliezen zijn.
 3. Maan antardasha – 1jr 8 maanden
  • Als Maan en Venus in staat zijn om samen gunstige resultaten te geven dan verwacht u gunstige relaties en winsten van uw moeder/moederfiguren en vrouwen in het algemeen. Het aanbidden van de Devi zal vruchtbaar zijn.
  • Anders kan deze periode emotioneel leed veroorzaken door verbroken relaties, verlies van stabiliteit in partnerschappen en verlies van materieel comfort geld en andere middelen zullen afnemen.
 4. Mars antardasha – 1jr 2 maanden
  • Als Venus en Mars wederzijds in goede aspecten met elkaar staan dan zal er een perfecte balans zijn tussen de persoonlijkheid en de omgeving. De zorgen van zowel het individu als de partner zullen worden aangepakt.
  • Er zal in deze periode een conflict zijn tussen de hardnekkige behoeften van het partnerschap/contract/alliantie en de dominante behoeften van het individu.
 5. Rahu antardasha – 3jr
  • Als Rahu en Venus wederzijds in goede aspecten staan dan zullen de ambities die Rahu aangeeft worden waargemaakt. Er zal sociale mobiliteit zijn, onderscheidingen, erkenning, vruchtbare reizen, pleziertjes enz. maar er blijft een kans op lichamelijke ziekten.
  • Als ze in ongemakkelijke aspecten met elkaar staan zal het een ellendige periode zijn van verijdelde ambities, schande, reizen zonder successen, lichamelijke problemen enz.
  • Venus Mahadasha
 6. Jupiter antardasha – 2jr 8 maanden
  • Als Venus en Jupiter samen in een gunstige positie staan kan deze periode buitengewoon zijn. Naast het normale geluk in het materiële leven, zoals huwelijk, kinderen, onderwijs, winst, voorspoed enz. is deze combinatie zeer bevorderlijk voor spirituele vooruitgang.
  • Er zal echter een uitbreiding van onenigheid en verliezen op alle niveaus zijn.
 7. Saturnus antardasha – 3jr 2 maanden
  • Als Venus en Saturnus op de juiste wijze zijn gepositioneerd dan kan deze periode heel gunstig zijn, beiden zijn heel goede vrienden. De persoon kan een buitengewone herbalancering van karma in positieve zin ervaren. Zowel balans en schoonheid als werk en eerlijkheid zullen er zijn.
  • Else deze periode zal u belasten met onvervuld werk, taken die alleen maar blijven toenemen. Er zal druk en oneerlijkheid zijn van het publiek en in het beroep. Verlies van werk en sociale stabiliteit gaat bijna altijd gepaard met lichamelijke overbelasting.
 8. Mercurius antardasha – 2jr 10 maanden
  • Als Venus en Mercurius beiden goed geplaatst zijn en in staat zijn om voordeel te geven dan zullen er voordelen zijn die te maken hebben met communicatie, spraak en geld. Kan schrijven of spreken of luisteren naar gunstige dingen. Gelukkige tijden doorgebracht met broers en zussen, teamgenoten en het jongere publiek.
  • Als ze ongemakkelijk zijn dan zullen er verliezen gebeuren afhankelijk van de karakatva, maar vooral verlies van eigendom is waarschijnlijk, kan zelfs dakloos worden!
 9. Ketu antardasha – 1jr 2maanden
  • Dit is de laatste sub-periode van Venus Mahadasha. In deze periode zult u alles wat met Venus te maken heeft loslaten en uzelf voorbereiden op de komende Zon-mahadasha.
  • Als Venus en Ketu wederzijds goede resultaten kunnen geven dan zal deze periode onverwachte winst opleveren, maar een onderliggend gevoel van onbehagen zal blijven.
  • Als dat niet het geval is dan zullen er gevaren zijn van slangen, bedrog, problemen aan het hoofd, verliezen, wegblijven uit het thuisland, buitensporige uitgaven, ruzies etc in alle relaties. Er zullen dingen gebeuren die extreem leed zullen veroorzaken, maar er zal geen echte reden zijn voor zulke pijnlijke gebeurtenissen om te gebeuren.

De algemene remedie voor diegenen die lijden aan problemen tijdens deze periode van Venus Mahadasha is het reciteren van Shri Sukta of de beej mantra van Venus ten minste eenmaal per week op vrijdag.

Het analyseren van de horoscoop voor resultaten die verwacht worden tijdens planetaire dashas is vrij eenvoudig. Iedereen die astrologie wil leren, moet eerst zijn eigen horoscoop in alle details analyseren. Maar bij klanten zal het altijd een ondankbare taak zijn om deze hele Mahadasha lezing te doen, want uw klanten zullen om te beginnen niet de juiste geboortetijd hebben, dus zult u die eerst moeten corrigeren. Dan zullen ze geen geduld hebben en zullen ze aandringen op onmiddellijke oplossingen. En tenslotte als je hen iets eenvoudigs vertelt als 108 keer de beej mantra te reciteren, niet elke dag maar minstens één keer per week, zullen ze het niet doen en nog steeds verwachten dat de problemen op magische wijze zullen oplossen. En uiteindelijk zullen ze naar een andere beoefenaar gaan die hen totkes en ‘magische remedies’ zal aanbieden.

Doe deze analyse dus eerst voor jezelf en bied deze diepgaande lezingen alleen aan cliënten aan als je vindt dat ze zoveel van je tijd en energie verdienen.

Als je je een beetje overweldigd voelt door dit alles is hier een piepklein kort-door-de-bocht trefwoordbericht over hoe je de tijdperioden van de planeet kunt analyseren op basis van over welk huis hij heerst.