Articles

Uranus in 10e huis

Het tiende huis vertegenwoordigt ons vermogen (of gebrek daaraan) om ons te vestigen in en bij te dragen aan de buitenwereld: ons sociale imago. Het regeert rolmodellen, gidsen en autoriteitsfiguren die ons hebben geholpen om ons in de wereld naar buiten te treden. Hier is onze carrière of beroep, de dominante ouder die ons de wereld in leidde, en onze oriëntatie op de maatschappij gebaseerd op zijn of haar voorbeeld. Hier zijn mensen die macht over ons hebben (zoals bazen en werkgevers), onze eer en reputatie, en hoe wij deze rollen spelen in relatie tot anderen (onze rol als vader, gids, of disciplinerende figuur). Planeten in het tiende huis laten door de huizen waarover ze heersen zien welke gebieden in ons leven afhankelijk zijn van onze reputatie of professionele rol voor de vervulling van hun behoeften. Veel planeten hier wijzen op een behoefte om te bereiken en erkend te worden als een belangrijk persoon, een sterke vader oriëntatie, of om anderen afhankelijk van ons te hebben.

U bent sterk individualistisch, origineel, onafhankelijk, inventief, inzichtelijk, en altruïstisch met Uranus in uw tiende huis. Je een weg omhoog werken op de corporate ladder is niets voor jou. U zou het het beste doen in een ongewone carrière, een die tegen de conventies ingaat, en/of een waarbij de massa op de een of andere manier betrokken is (zoals massamarketing). Computers of astrologie zijn goede mogelijkheden, vooral als Uranus in belangrijk aspect staat met uw Zon. Politiek in het algemeen of een revolutionair of activist in het bijzonder zijn andere geschikte carrières. Uw benadering van werk – vooral wat betreft de manier waarop u organiseert of leiding geeft – is onorthodox. U staat bekend om uw elektrische energie.

Bekende mensen met Uranus in hun tiende huis zijn/waren Muhammed Ali, Loni Anderson, Clara Barton, Charles Boyer, Jeff Bridges, Pat Buchanan, William F. Buckley, George Carlin, Eldridge Cleaver, Judy Collins, Henry Ford, George Foreman, Vincente Fox, Judy Garland, J. Paul Getty, Andre Gide, Heinrich Himmler, Vivien Leigh, Bill Maher, Marie Antoinette, Karl Marx, Johnny Mathis, Joseph McCarthy, John McEnroe, Steve McQueen, Pierre Mendes-France, Joe Montana, Benito Mussolini, Olivia Newton-John, Jack Nicholson, Edward Norton, Al Pacino, Geraldine Page, Dolly Parton, Gregory Peck, Anthony Quinn, Ram Dass, Mort Sahl, Norman Schwarzkopf, Albert Schweitzer, Sissy Spacek, Susan Strasberg, Patrick Swayze, James Taylor, Lana Turner, Tina Turner, Lech Walesa, Earl Warren, Denzel Washington, Bruce Willis, Shelley Winters, Steve Wozniak, en Andrew Wyeth.

Als Uranus binnen 10° van de midhemel staat is hij conjunct de tiende huiskusp, en veel van de vorige paragrafen wordt nog sterker benadrukt. Als Uranus in het negende huis staat EN binnen 4° of 5° van de midhemel, dan staat hij naar men zegt aan de “donkere kant” van het tiende huis, en zal zijn invloed zowel in het tiende als in het negende huis gevoeld worden. Hoe dichter een negende huis Uranus bij de midhemel staat, hoe meer hij zal worden geïnterpreteerd als zijnde in het tiende huis; als hij minder dan 3° van de midhemel staat, drukt een negende huis Uranus zich hoofdzakelijk – en uiteindelijk volledig – uit via het tiende huis.

Astronomisch gesproken is het tiende huis die twaalfde sector van de lokale hemel tegen de klok in vanaf de Midhemel (zie bovenstaand plaatje) die bezet wordt door planeten twee uur voordat ze culmineren.

Deze Uranus-in-de-10de-huis pagina en een groot deel van deze hele 600 pagina’s tellende website zijn een uittreksel van het gepersonaliseerde Fine Art boek You and the Universe.