Articles

Hur man krypterar Linuxpartitioner med VeraCrypt på Ubuntu

Om du har känsliga data på din dator bör de skyddas med kryptering. För utan kryptering kommer dessa data att vara synliga och tillgängliga för alla som har tillgång till ditt system. Så istället för att lämna uppgifterna vidöppna för alla, varför inte dölja dem med hjälp av kryptering. Kryptering är viktigt både vid överföring och lagring av data. Kryptering ändrar informationen så att den blir oläsbar för alla utom de som har en nyckel som kan konvertera informationen tillbaka till dess ursprungliga och läsbara form.

Med Linux finns det flera alternativ för att lägga till kryptering. VeraCrypt är ett verktyg med öppen källkod för att kryptera en fil, mappar och en hel partition. Det här verktyget är ganska enkelt att använda. Det finns inte bara för Linux utan även för Windows och Mac OS. I den här artikeln kommer jag att visa hur man krypterar en partition i Linux med hjälp av en VeraCrypt.

För den här artikeln använder jag Ubuntu 18.04 LTS för att beskriva proceduren.

Ladda ner VeraCrypt

VeraCrypt kan laddas ner från VeraCrypt webbplatsens nedladdningssida. Se till att du laddar ner den fil som anges för Linux.

Installera VeraCrypt på Ubuntu

Öppna filhanteraren. I den högra rutan klickar du på Nedladdningar. Leta sedan upp den nedladdade installationen av VeraCrypt. Högerklicka på den arkiverade installationen och välj alternativet Extrahera här.

Dubbelklicka på den extraherade mappen för att öppna den. I den nya mappen högerklickar du på ett tomt utrymme och klickar sedan på Öppna i terminal. Alternativt kan du använda kommandot cd för att navigera till den utdragna mappen.

I den utdragna installationsmappen finns ett alternativ för att använda antingen GUI- eller kommandoradsinställningen för att installera VeraCrypt. Dessutom finns det 32-bitars och 64-bitars inställningar. Du kan välja alternativ beroende på kraven i ditt system.

För att installera VeraCrypt kör du följande kommando:

$ ./veracrypt-1.2.3-setup-gui-x64

I GUI-installationen klickar du på Install VeraCrypt.

Acceptera villkoren genom att klicka på Jag accepterar och samtycker till att vara bunden av licensvillkoren.

För att starta installationen klickar du på Ok.

Installationen startar i ett separat Terminalfönster. Om du uppmanas att ange sudo-lösenordet anger du lösenordet. När installationen är klar trycker du på Enter för att lämna fönstret.

Lansera VeraCrypt

Du kan starta det nyinstallerade VeraCrypt-programmet från Terminal eller från Dash-menyn.

Kryptera partitioner med VeraCrypt

Det finns två alternativ för att skapa en krypterad volym med VeraCrypt:

  • Krypterad filbehållare: Den skapar en virtuell krypterad disk i en fil.
  • Den krypterade volymen i en partition eller enhet: Den krypterar en befintlig hårddisk, hårddiskpartition eller en extern disk.

Här är stegen för att kryptera en partition:

  1. Skapa en krypterad volym
  2. Mount den krypterade volymen
  3. Demount den krypterade volymen

Nu ska vi utföra dessa steg ett efter ett:

Steg 1: Skapa en krypterad volym

I VeraCrypt-programfönstret klickar du på Skapa volym.

I guiden VeraCrypt Volume Creation Wizard väljer du Create a volume within a partition /drive (Skapa en volym inom en partition /drive) och klickar sedan på Next (Nästa).

I fönstret Volume Type (Volymtyp) finns det två alternativ, ett skapar en standard VeraCrypt-volym och andra skapar en dold VeraCrypt-volym. Välj volymtyp och klicka på Next.

Nu klickar du på Select Device i skärmen Volume Location. Här kan du välja den partition som du vill kryptera. Observera dock att VeraCrypt kommer att radera och formatera den partitionen, så all data på den kommer att raderas.

Välj nu partitionen och klicka på OK. När partitionen är vald klickar du på Nästa för att gå vidare till nästa steg.

I fönstret Krypteringsalternativ kan du välja krypteringsalgoritm. Detta är den algoritm som kommer att användas för att kryptera partitionen. Välj krypteringsalgoritmen och klicka på Nästa.

Därefter visas ett fönster Volymlösenord. Här kan du ange det lösenord som kommer att användas för att komma åt den krypterade partitionen. Om du förlorar lösenordet har du inte längre tillgång till data.

När du har angett lösenordet klickar du på Nästa.

Nu i fönstret Formatalternativ väljer du filsystemtyp från rullgardinsmenyn. Klicka sedan på Nästa.

Nu är du förberedd för att skapa en volym. I fönstret Volymformat klickar du på Format. Den börjar formatera och skapar volymen.

När processen är avslutad kommer den att ge ett meddelande om att volymen har skapats framgångsrikt. Klicka på OK.

Steg 2: Montera den krypterade volymen

Montera nu volymen som du just har skapat. I VeraCrypt-fönstret klickar du på Välj enhet.

Välj nu den önskade partitionen och tryck på OK.

När den önskade partitionen har valts klickar du på Montera.

Det kommer att uppmanas att ange ett lösenord. Ange det lösenord som du ställde in när du skapade den krypterade volymen och klicka på OK.

Nu kan du se att volymen har monterats.

Öppna nu Ubuntus filhanterare och klicka på Andra platser, du kommer att se den monterade volymen. Nu kan du använda den som en vanlig enhet. Du kan öppna volymen, lägga till, redigera och ta bort filer från den.

Steg 3: Demontera den krypterade volymen

När du är klar måste du demontera volymen. För att göra detta öppnar du VeraCrypt, markerar volymen och klickar sedan på Dismount.

Nu måste du varje gång du behöver komma åt den krypterade volymen montera volymen genom att ange lösenordet. Den kommer då att vara tillgänglig för alla som har tillgång till systemet. Därför är det nödvändigt att demontera volymen när du inte längre behöver den. Om du inte demonterar volymen kommer den att förbli monterad och vara öppen för alla som har tillgång till systemet.

Så på detta sätt kan du använda VeraCrypt för att kryptera din partition. Du kan också använda det för att kryptera hela enheten och även enskilda mappar och externa enheter som USB.

Så krypterar du Linux-partitioner med VeraCrypt på Ubuntu

.