Articles

Hur man återkräver en obetald faktura

Då du använder en tjänst från en tredje part innebär det att förhållandet med din kund sannolikt inte kan återställas.

Om du kontaktar en tredje part för att driva in skulden ska du komma ihåg:

  • Anställ endast ett välrenommerat företag eftersom de representerar ditt namn och varumärke.
  • Behöv referenser och följ upp dem.
  • Betala INTE förskotts- eller registreringsavgifter.
  • Samtala endast om en ”no-collection-no-fee”-princip.
  • Fråga efter deras villkor.
  • Använd endast en byrå som är registrerad hos Financial Conduct Authority.
  • Anställ inte någon där du misstänker användning av ”tunga taktiker”.

Att få betalt i tid kan vara så enkelt som att se till att innehållet och layouten på dina fakturor är tydlig och innehåller all nödvändig information. Läs vår guide om vad som ska ingå i din faktura och se till att du får betalt utan krångel varje gång.

För att hantera din tid bättre kan du använda bokföringsprogram som kan skicka professionella fakturor åt dig när du bearbetar beställningar i stället för den tidskrävande processen att manuellt fylla i och skicka dina fakturor.

Det ger dig mer tid att fokusera på det du är bäst på: att bygga upp ditt företag.

Professionella fakturamallar

Att få betalt i tid är viktigt. Ladda ner vår uppsättning professionella, momskompatibla fakturamallar för att se till att du gör ett gott intryck och får betalt snabbare.

Hämta fakturamallarna

.