Articles

Vénusz a 10. házban

A Vénusz a 10. házban egyesül a Szaturnusz uralta Bak energiáival. Mint a 10. állatövi jegy, a Bak természetesen a 10. házat képviseli, ezért közös energiákat oszt meg vele.

Tovább a Vénuszról

Tovább a 10. házról

A Merkúr, a Nap, a Jupiter, a Szaturnusz és a 10. ház ura állapota nagy szerepet játszik a szóban forgó kombináció hatékonyságának alakításában. Ezért az említett bolygóknak erősnek és méltóságteljesnek kell lenniük ahhoz, hogy megmentsék a méltatlan Vénuszt, vagy kiterjesszék a méltóságteljes Vénusz kedvező hatásait.

A megadott bolygók a következő okok miatt kapcsolódnak a 10. házhoz. A Merkúr a jó erőfeszítésekért járó jutalmakat és elismerést jelöli, amelyek szignifikációi megegyeznek a 10. házzal.

A Nap a tekintély, a vezetés, a bátorság, a közmegítélés, a méltóság, a hírnév és az elsődleges életcélok fő bolygója.

A Jupiter azért kapcsolódik a 10. házhoz, mert a gazdagságot jelöli, akárcsak az adott ház. Míg a Szaturnusz a 10. állatövi jegy természetes uralkodója a Bak. Ezért a Szaturnusz természetes módon hordozza a 10. ház energiáit, amelyek közül néhány a hirtelen rangemelkedés, valamint a társadalom, a tömegek és az alárendeltek iránti tisztelet.

Ezek mellett a Vénusz ereje és méltósága a 10. házban hordozza a legfontosabb szerepet a kombináció elsődleges eredményeinek meghatározásában.

A Vénusz eredményei a 10. házban

Passzív hajlam

A 10. házat a cselekvés házának is nevezik, mert a fő feladatokat vagy a karmát jelöli, amelyeket teljesíteni kell. Ugyanakkor a Vénusz a kényelem, a pazar életmód és a luxus hedonista bolygója.

A Vénusz tehát természetesen kényelmetlenül érzi magát a 10. ház környezetében, amely sok erőfeszítést és kemény munkát igényel. Ráadásul a Vénusz nőies bolygó, amely nagyon nem szereti a kemény munkát.

Asztrológiai magyarázat vagy bizonyíték erre a hatásra az a tény, hogy a Vénusz a 10. házban veszít irányadó erejéből. Ennek következtében olyan személyt hoz létre, aki meglehetősen passzív az életben.

Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a kombináció teljesen negatív. A tényleges eredmények nagymértékben függnek a Vénusz méltóságától a 10. házban.

Ezek szerint, ha a Vénusz erős és méltóságteljes, az azt jelzi, hogy a szülöttek képesek kényelmes módot találni arra, hogy teljesítsék fő feladataikat az életben, és egyúttal jólétben legyenek.

Ez azt is jelenti, hogy aktívak az életben, de kerülik a kemény munkát, és puha és óvatos lépésekkel igyekeznek elérni a céljaikat.

Azzal ellentétben, ha a Vénusz gyenge vagy méltatlan az adott házban, az azt jelzi, hogy elsősorban a hálátlanság miatt inaktívak. Ezek a szülöttek úgy érzik, hogy kevesebb erőfeszítéssel több sikert érdemelnek.

Még akkor is hajlamosak hálátlanok lenni, ha van némi támogatásuk, legyen az anyagi vagy erkölcsi, és mégsem tesznek megfelelő lépéseket céljaik és ambícióik megvalósítása érdekében.

Művészeti eredmények

A fő életfeladatokról szólva, a 10. ház a magas eredményeket és a legfényesebb pontokat is jelzi a szülött életében.

Ez azért van, mert a 10. ház a szülött születésekor a középtengelyt jelöli. A középhegy viszont a legfényesebb és legmagasabb pozíciókat jelenti, amelyeket a szülött képes elérni élete során.

Mivel a Vénusz a szerelem, a szépség, a tervezés, a kompozíciók, a formák, a színek, a kreativitás stb. bolygója. a középtengelyben való elhelyezése azt tükrözi, hogy az ezzel a kombinációval rendelkező szülött a legjobban ragyog a művészi tehetségével és eredményeivel.

Ha a Vénusz méltóságteljesen és erősen áll az adott házban, ez biztosítja, hogy a szülött nagy magasságokat, megbecsülést, társadalmi elismerést és jutalmat érjen el a kreatív vagy művészi munkában végzett erőfeszítéseiért. Ennek a hatásnak az intenzitása függ a 10. ház urától, valamint a 10. házra és urára érkező aspektusoktól is.

Ez azt jelenti, hogy a szülött legalábbis jutalmat kap a nagyon jól végzett művészi munkájáért. A legjobb esetben nyilvánosan csodálják és híresek lesznek nagyszerű eredményeikért.

Passzív siker

A fő karmikus feladatok az életben karrier, üzlet vagy hobbi formájában nyilvánulnak meg, amelyek főállású jövedelemmé válnak. A Vénusz ebben a házban azt jelzi, hogy a karrier, az üzleti vállalkozás vagy a fő tevékenységek a szépséghez, a divatiparhoz, az építészeti tervezéshez, az ékszerekhez, a költészethez, a zenéhez, a színészethez és a luxusjárművekhez kapcsolódnak, a sok más kapcsolódó eset közül.

Ezzel együtt a méltóságteljes Vénusz irányító erő nélkül képes viszonylag passzív sikerrel megáldani a szülöttet. Vagyis nem kell keményen megküzdeniük a jólétük eléréséért. Ehelyett a Vénusz szépsége gondoskodik róla.

Tény, hogy a Vénusz a saját jegyében a 10. házban olyan erőteljes kombinációt alkot, amely fokozatosan növeli a szülött hírnevét, becsületét, hírnevét, gazdagságát és anyagi helyzetét az adott bolygóhoz kapcsolódó tevékenységek révén.

Fényes & Vonzó

A Vénusz, mint a szépség bolygója a szülöttet is ragyogóvá teszi vonzereje miatt. Kedves személyiségük, természetes bájuk és szépségük miatt sok figyelmet vonzanak magukra a közönség részéről.

A 10. házban jól elhelyezett vagy méltóságteljes Vénusz a cselekvés 10. házában azt jelzi, hogy kedvesek és együttérzőek a társadalommal szemben. Tetteiket a szenvedély és a mások iránti együttérzés motiválja.

Pozitív befolyás

A méltóságteljes Vénusz az adott házban arra is motiválja őket, hogy művészi tehetségüket és szépségüket arra használják, hogy jó cselekedeteiket romantikusan ábrázolják, hogy befolyásolják a tömegeket, hogy jobbá váljanak és több jó cselekedetet hajtsanak végre.

Ezekért az erőfeszítésekért az ilyen kombinációval rendelkező egyének a társadalom tagjai által megbecsülés és tisztelet övezi őket.

Harmonizálja a társadalmat

Ezeken kívül a Vénusz az egyensúly jegyének, a Mérlegnek az uralkodója, ami a harmóniát, az együttérzést és a társadalmi normákat jelenti, amelyek mind fontosak egy jól működő társadalom létrehozásához.

Ez a kombináció tehát azt jelzi, hogy az ezzel a kombinációval rendelkező egyének megvalósítják az igazságosság és a méltányosság iránti érzéküket a nyilvánosság és a társadalom felé. Nagyon aggódnak ezekért az ügyekért, és ezért arra törekszenek, hogy előmozdítsák az igazságosságot és a méltányosságot a társadalomban.

Ezeknek a 10. házzal integrált személyiségjegyeknek nagy lehetőségük van arra, hogy jó diplomatákká váljanak, vagy olyan emberekké, akik a béke, az egyensúly, az együttérzés és a harmónia előmozdítására törekszenek, ami összeköti az embereket a társadalomban. Nagyon nagy tárgyalási képességekkel is rendelkeznek, amelyeket a Vénusz, az igazságosság természetes bolygója biztosít számukra.

Ezzel szemben, ha a Vénusz méltatlanul áll ebben a házban, az arra utal, hogy a szépséget és az édes viselkedést mások önző célokra való félrevezetésére használják fel. Önző, korrupt és társadalmilag elfogadhatatlan tetteik komoly problémákat okozhatnak a társadalomban.

Képesek tömegeket vonzani, hogy kielégítsék a hírnév vágyát, de anélkül, hogy a társadalom számára értéket szolgáltatnának jelentősebb célokat.

Gazdag & Luxus

A 10. ház a gazdagság vagy Artha Trikona háromszögéhez tartozik, míg a Vénusz a luxus, a gazdagság és a kényelem bolygója.

Ezért egy erős és méltóságteljes Vénusz a 10. házban mindenféle gazdagsággal és kényelmes luxuscikkekkel áldja meg a szülöttet, hogy elégedettnek érezze magát az életben.

Egy méltatlan Vénusz viszont gondokat és nehézségeket jelez az elegendő vagyongyarapodás elérésében. Az akadályok lehetnek a társadalmi normákkal kapcsolatos jogi kérdések vagy a túlzott passzivitás, ami csökkenti az általános jövedelmet.

Ez szintén csökkenti a luxuscikkek számát. Mivel a Vénusz közvetlen aspektust vet a 4. házra, negatívan befolyásolja a lelki békéjüket is.

Egy méltatlan Vénusz emellett olyan személyt hoz létre, aki túlzottan az anyagiak megszállottja, ami miatt képtelen a spirituális értékekre összpontosítani.

Ha a gazdagságnál magasabb értékektől fosztják meg őket, elveszítik a képességüket, hogy értéket nyújtsanak a társadalomnak, ami csökkenti az esélyüket a magas társadalmi státusz elérésére.

Autoritatív házastárs

Ez a kombináció sokféleképpen befolyásolja a szülött élettársát. Először is, a 10. ház erőközpontja a házastárs, a házasság és a párkapcsolat 7. háza.

Másrészt a Vénusz a házastárs, a házasság és általában a szerelmi ügyek szignifikátorbolygója.

A Vénusz ad néhány részletet a szülött házastársának természetéről és viselkedéséről. Ennek megfelelően ez a kombináció egy nagyon tekintélyelvű, követelőző és uralkodó házastársat tükröz, ahogy a 10. ház is sugallja.

A további eredmények attól függnek, hogy milyen jegyben áll a Vénusz. Általánosságban elmondható, hogy ha a Vénusz méltóságteljes, az azt jelzi, hogy a házastárs aktív, felelősségteljes, kötelességtudó, ambiciózus és virágzó.

Fedezze fel a Vénuszt a különböző állatövi jegyekben a még szélesebb körű eredményekért.

Tudta, hogy ezek az említett hatások meghatározott időszakokban jelentkeznek?

 • Specifikus időszakok, amikor a bolygók eredményei teljes mértékben megnyilvánulnak
 • A bolygók méltóságai ötszörös táblázattal
 • A bolygók fő- és mellékidőszakainak részletes elemzése több tíz évre előre
 • A következő 5 év havi elemzése
 • Speciális Panchang vagy Sun-Hold jóga elemzés
 • Nakshatra és Pada értelmezés
 • Minden osztálydiagram
 • Matematikai bolygóerősségek
 • Speciális Lal Kitab értelmezések
 • Sok általános részletes jóslat
 • Szerencsés drágakövek
 • És még sok más egy 200+ oldalas jelentésben.