Articles

Venuše v 9. domě Láska, Kariéra, Manželství, Zahraniční cesty, Finance

Venuše v 9. domě Láska, Manželství, Zahraniční cesty, Kariéra, Zdraví, Finance, Vzdělání/Vysoké školy, Rodina:- Shukra Graha Ve védské astrologii v devátém domě horoskopu/ Kundli/ Rodného listu: V devátém domě se nachází náboženství, kultura, duchovno, vyšší vzdělání a vyšší vědomí. Nativního člověka s Venuší v 9. domě velmi přitahuje cizí kultura, umění, tradice, cizí pracovní tempo a cizí hudba.

Šukra Graha v 9. domě od Lagny pro všechny ascendenty

Můžete uzavřít sňatek s osobou cizího původu s odlišným kulturním nebo náboženským zázemím. můžete také založit svou profesi daleko od svého rodiště, může to být v cizí zemi. Venuše v 9. domě vás činí soustředěnými a oddanými svému cíli nebo určitému životnímu záměru. Venuše v tomto domě vám zajistí v životě velkou prosperitu. Budou vás přitahovat krásy přírody.

Venuše v 9. domě z Lagny Pro všechny Ascendent Obecný účinek: – Účinek a výsledek Venuše nebo Šukry v 9. domě se může u jednotlivých osob lišit podle umístění různých znamení v 9. domě, stupně, malefické a benefiční důstojnosti, stupně, panovačného spalování, malefického a benefičního aspektu, aflikace, konjunkce, Venuše v různých nákšatrách (konstelacích) a také podle síly a důstojnosti Venuše v 9. domě.

Online astrologický kurz

Venuše v tomto domě způsobuje, že se rodák upíná k cizí kultuře, zvykům, vztahům a zahraničním cestám. Životní partner nativce může být z jiné kultury a cizí země. Venuše v 9. domě vám dá náklonnost k různým náboženstvím nebo k lidem odlišného původu.

Můžete také žít v cizích zemích nebo po mladém věku mnohokrát cestovat do cizích zemí. Můžete také plánovat, že se v cizí zemi usadíte natrvalo. Můžete vyznávat jiná náboženství než vaše rodina, ale ve svých praktikách a udržování rodinné tradice najdete správnou rovnováhu.

Talk to Astrologer

Our Apps On Google Play Store

Venuše v 9. domě v Kundli/horoskopu a váš milostný život

Milostný život bude velmi náročný po psychické i společenské stránce. Ve škole a na vysokých školách budete oblíbení pro své milostné vztahy, zejména pokud je 5. pán s Venuší nebo 9. pán aspektuje Venuši nebo je přítomen v 5. domě.

V lásce se vám sice dostane jistého štěstí, ale při naplňování partnerových potřeb nebo udržování plodného milostného vztahu bude panovat velké napětí a odloučení navzdory rodinné opozici a kariérním prioritám. Vaše milostné záležitosti se mohou změnit v manželství navzdory překážkám, těžkostem, bolesti a utrpení. Váš partner n bude vůči vám loajální a láskyplný.

Také si přečtěte: Venuše v 9. domě od ascendentu/lágny a vaše manželství

Venuše v tomto domě způsobuje, že rodák v životě touží po milostném manželství. Ačkoli počasí manželství z lásky nebo domluvené manželství, nativní bude žít velmi radostný, harmonický, úspěšný a dlouhotrvající manželský život. Manžel/manželka vám bude velmi oddaný/á a může vám pomoci v životním růstu, zejména v kariéře. Manžel/manželka vám také může pomáhat finančně.

Venuše v tomto domě přináší nativnímu partnerovi po svatbě štěstí a nativní partner po svatbě velmi rychle stoupá v životě. Mezi vámi a manželem bude panovat velký respekt a vzájemné porozumění. Manželský život bude blažený s velkým množstvím sexu a potěšení ze strany vašeho partnera.

Také čtěte: Venuše/Šukra v 9. domě horoskopu a vaše kariéra

Můžete si založit pečovatelskou službu nebo profesi v cizí zemi. Můžete podnikat v cizí zemi nebo se můžete nechat zaměstnat v cizí zemi pro práci a služby. Je-li Venuše ve znamení Berana nebo Lva nebo Střelce v 9. domě, pak bude mít nativita mnoho zahraničních spojení, kontaktů a nativita se také může zabývat obchodem s dovozem a vývozem.

Nativ s Venuší v tomto domě získá mnoho klientů ze zahraničí. Native stoupá vysoko a s růstem a úspěchem v profesi v cizí zemi nebo prostřednictvím zahraničních kontaktů. Potřebují svůj prostor pro tvůrčí svobodu a osobní růst, zejména když je Venuše retrográdní. Díky Venuši v tomto domě dosahuje nativec úspěchů v oblasti umění, literatury a zábavy.

Venuše v 9. domě v kartě D1/ Kundli – Vaše zahraniční cesty

Ve vašem životě se objeví mnoho exotických cest plných radostných požitků. V mladém věku můžete přistát v cizí zemi. Můžete také cestovat za vzděláním i za profesními účely. Můžete poměrně pravidelně cestovat do vzdálených zemí a míst vzdálených od vašeho domova nebo rodiště.

Můžete také cestovat od moře na místo svatby nebo jakýchkoli radostných obřadů, pokud je Venuše umístěna ve vodních znameních jako Rak, Štír, Ryby v 9. domě.

Přečtěte si také: Indu Lagna – Dhana Lagna – zásobárna bohatství & Prosperita

Venuše/Šukra Graha v 9. domě horoskopu – Vaše finance

Národy vydělávají hodně peněz v cizině nebo prostřednictvím zahraničních kontaktů, pokud je Venuše v tomto domě umístěna ve znamení Blíženců nebo Panny. Je-li Venuše umístěna ve znamení Vah nebo Býka v 9. domě, pak dosáhne slávy, uznání a velkého bohatství prostřednictvím umění a zábavy v cizích zemích.

Domorodec se v cizině finančně vyšvihne vysoko v životě. Venuše v tomto domě dává movitý i nemovitý majetek a usazení v zahraničí. Venuše v tomto domě také obdaří život nativního člověka množstvím likvidních peněz.

Venuše v 9. domě horoskopu – vaše vzdělání/vyšší studium

Možná dostanete příležitost studovat a učit se umění, hudbě, herectví, režii v cizí zemi. Mohli byste v cizí zemi vystudovat nebo získat titul v oblasti managementu, umění nebo literatury v cizí nebo západní zemi na vysoce uznávané vysoké škole nebo univerzitě.

Můžeš také získat znalosti v oblasti společenských věd nebo občanské nauky. Po dosažení vzdělání v cizí zemi budete mít jiný soubor morálních zásad a hodnot. Získáte také povědomí o kulturních vědách a můžete získat úspěchy v oblasti umění, dramatu nebo literatury. Můžete také získat magisterský titul v oblasti filozofie a vyššího vzdělání.

Venuše v 9. domě ve védské astrologii a vaše rodina

Venuše v tomto domě lidi v mladém věku velmi zaměstná rodinnými prioritami a povinnostmi. Narozený bude sdílet velmi blízké a přátelské pouto se svým otcem a matkou. I když jeden ze dvou rodičů narozeného nežije dlouho.

Narozenec se bude věnovat svým rodinným povinnostem a bude mít doma veškerý luxus a pohodlí. Nativnímu bude pomáhat i služebnictvo a v domácím prostředí nativního bude mnoho klidu a pohody. Nativec se bude doma cítit mnohem pohodlněji a uvolněněji.

Také si přečtěte: Venuše 9. dům v Kundli/harmonogramu narození – vaše zdraví

Zdraví nativního člověka bude celkově v pořádku a pevné. Někteří nativci však mohou trpět dyslexií, problémy se zrakem, hormonální nerovnováhou atd. Někteří nativové s Venuší v 9. domě se stanou závislými na alkoholu(alkohol) a kouření, což může ve středních letech života poškodit život a ledviny nativního člověka.

Někteří nativní mohou mít ve stáří také problémy s dýcháním. Venuše v tomto domě může některým nativním jedincům v průběhu života způsobit zranění kyčlí a kolen se silnými bolestmi. Celkově však nativita povede velmi jedlý energický a zdravý život.

Speciální účinky Venuše v 9. domě ve védské astrologii

Nativita s Venuší v tomto domě bude mít nestranný a spravedlivý přístup k ostatním. Osoby s Venuší v tomto domě budou mít náklonnost ke svým prarodičům a obdrží mnoho požehnání a bohatství také od příbuzných.

Narozený bude mít velmi bezproblémové vztahy s tchyní a příbuznými druhé ženy. Srdečné vztahy bude mít i s příslušníky opačného pohlaví. Venuše v 9. domě, pokud je retrográdní, pak způsobí, že nativec vynikne ve vyšším studiu, ale se zpožděním. Nativní bude veselé a optimistické povahy.

Hovořte s astrologem

Naše aplikace v obchodě Google Play

Spisovatel, astrolog, numerolog, palmista & Vastu expert Shankar Bhattacharjee, respektované &“známé“ jméno v oblasti védské astrologie. Narodil se v tradiční brahmínské rodině v Indii – Západním Bengálsku – nedaleko Kalkaty, „města radosti“, které je jedním z největších měst v Indii.

Zkušenosti:

Specializace: Více než 15 let:

Astrolog: Shankar Bhattacharjee se specializuje na předpovídání budoucnosti prostřednictvím védské Parashari & Nadi astrologie, numerologie, palmologie, Vastu & starověkého Horary systému.

Co je to?