Articles

Venuše v 10. domě

Venuše v 10. domě se spojuje s energiemi Kozoroha, kterému vládne Saturn. Kozoroh jako 10. znamení zvěrokruhu přirozeně reprezentuje 10. dům, a proto s ním sdílí společné energie.

Více o Venuši

Více o 10. domě

Významnou roli při utváření účinnosti této předmětné kombinace nese stav Merkuru, Slunce, Jupitera, Saturna a pána 10. domu. Zmíněné planety by proto měly být silné a důstojné, aby zachránily nedůstojnou Venuši nebo rozšířily příznivé účinky důstojné Venuše.

Dané planety mají vztah k 10. domu z následujících důvodů. Merkur znamená odměnu a uznání za dobré úsilí, jehož významy se shodují s významy 10. domu.

Slunce je hlavní planetou autority, vedení, odvahy, veřejného obrazu, důstojnosti, slávy a primárních životních ambicí.

Jupiter je spojen s 10. domem, protože znamená bohatství, stejně jako daný dům. Zatímco Saturn je přirozeným vládcem 10. znamení zvěrokruhu Kozoroha. Proto Saturn přirozeně nese energie 10. domu, z nichž některé jsou náhlý vzestup v postavení, stejně jako úcta ke společnosti, masám a podřízeným.

Kromě toho síla a důstojnost Venuše v 10. domě nesou nejdůležitější roli při určování primárních výsledků této kombinace.

Výsledky Venuše v 10. domě

Pasivní dispozice

Desátý dům je také znám jako dům činu, protože označuje hlavní povinnosti nebo karmu, kterou je třeba splnit. Zároveň je Venuše hédonistickou planetou pohodlí, okázalého životního stylu a přepychu.

V prostředí 10. domu se proto Venuše cítí přirozeně nesvá, což vyžaduje velké úsilí a tvrdou práci. Venuše je navíc ženskou planetou, která velmi nerada tvrdě pracuje.

Astrologickým vysvětlením či důkazem tohoto jevu je skutečnost, že Venuše v 10. domě ztrácí směrovou sílu. V důsledku toho vzniká člověk, který je v životě spíše pasivní.

Neznamená to však nutně, že tato kombinace je zcela negativní. Skutečné výsledky jsou do značné míry závislé na důstojnosti Venuše v 10. domě.

Pokud je Venuše silná a důstojná, znamená to, že domorodci jsou schopni najít pohodlné způsoby, jak plnit své hlavní životní povinnosti a zároveň se stát prosperujícími.

Také to znamená, že jsou v životě aktivní, ale vyhýbají se těžké práci a snaží se dosáhnout svých cílů jemnými a opatrnými kroky.

Je-li naopak Venuše v daném domě slabá nebo nedůstojná, znamená to, že jsou neaktivní především kvůli nevděčnosti. Tito jedinci mají pocit, že si zaslouží větší úspěch s menším úsilím.

I když mají nějakou podporu, ať už finanční nebo morální, mají sklon být nevděční a stále nepodnikají patřičné kroky k naplnění svých cílů a ambicí.

Umělecké úspěchy

Když už mluvíme o hlavních životních povinnostech, 10. dům také značí vysoké úspěchy a nejjasnější místa v životě nativního člověka.

To proto, že 10. dům označuje střed nebe při narození nativního člověka. Střední nebe zase znamená nejjasnější a nejvyšší pozice, kterých je nativec schopen v průběhu života dosáhnout.

Jelikož je Venuše planetou lásky, krásy, designu, kompozic, tvarů, barev, tvořivosti atd. její umístění na středním nebi odráží, že rodák s touto kombinací nejlépe září svým uměleckým nadáním a úspěchy.

Je-li Venuše v daném domě důstojná a silná, zaručuje, že rodák dosáhne velkých výšin, poct, společenského uznání a odměn za své úsilí v tvůrčí nebo umělecké práci. Intenzita tohoto účinku je rovněž závislá na desátém pánu i na příchozích aspektech na desátý dům a pána.

To znamená, že nativnímu člověku se přinejmenším dostane odměny za jeho uměleckou práci, která je velmi dobře odvedená. V nejlepších případech se stanou veřejně obdivovanými a uznávanými za své velké úspěchy.

Pasivní úspěch

Hlavní karmické povinnosti v životě se projevují v podobě kariéry, podnikání nebo koníčků, které se promění v příjem na plný úvazek. Venuše v tomto domě naznačuje, že kariéra, podnikatelský záměr nebo hlavní aktivity souvisejí s krásou, módním průmyslem, architektonickým designem, šperky, poezií, hudbou, herectvím a luxusními vozidly, z mnoha dalších souvisejících případů.

Při tom všem je důstojná Venuše bez direktivní síly schopna obdařit nativního člověka relativně pasivním úspěchem. To znamená, že nemusí tvrdě bojovat, aby dosáhl svého blahobytu. Místo toho se o ni postará krása Venuše.

V podstatě Venuše ve vlastním znamení v 10. domě vytváří silnou kombinaci, která postupně zvyšuje slávu, čest, pověst, bohatství a finanční postavení nativního člověka prostřednictvím aktivit spojených s danou planetou.

Zářivá & Přitažlivá

Venuše jako planeta krásy také způsobuje, že nativní člověk září pro svou přitažlivost. Přitahují velkou pozornost veřejnosti díky své milé osobnosti, přirozenému šarmu a kráse.

Dobře umístěná nebo důstojná Venuše v 10. domě činnosti naznačuje, že jsou milí a soucitní vůči společnosti. Jejich jednání je motivováno vášní a soucitem s druhými.

Pozitivní vliv

Důstojně umístěná Venuše v daném domě je také motivuje k tomu, aby využívali svého uměleckého nadání a krásy k romantizování dobrých skutků a ovlivňovali tak masy, aby se staly lepšími a konaly více dobrých skutků.

Pro toto úsilí se jedinci s touto kombinací stávají členy společnosti ctěnými a uznávanými.

Harmonizuje společnost

Kromě toho je Venuše vládkyní znamení Vah, které značí harmonii, soucit a společenské normy, což vše je důležité pro vytvoření dobře fungující společnosti.

Tato kombinace tedy naznačuje, že jedinci s touto kombinací uplatňují svůj smysl pro spravedlnost a rovnost vůči veřejnosti a společnosti. Tyto záležitosti je velmi zajímají, a proto se snaží prosazovat spravedlnost a poctivost ve společnosti.

Pro tento osobnostní rys integrovaný s 10. domem mají tito nativové vysoký potenciál stát se dobrými diplomaty nebo lidmi, kteří usilují o prosazování míru, rovnováhy, soucitu a harmonie, jež spojují lidi ve společnosti. Mají také velmi velké vyjednávací schopnosti, které jim poskytuje Venuše, přirozená planeta spravedlnosti.

Pokud je naopak Venuše v tomto domě nedůstojná, naznačuje to využívání krásy a líbezného chování k oklamání druhých pro sobecké účely. Jejich sobecké, zkažené a společensky nepřijatelné činy mohou způsobit velké problémy ve společnosti.

Jsou schopni přitáhnout masy, aby uspokojili touhu po slávě, ale bez významnějších cílů, které by poskytovaly hodnotu pro společnost.

Bohatý & Luxusní

Desátý dům patří do trojúhelníku bohatství neboli Artha Trikona, zatímco Venuše je planetou luxusu, bohatství a pohodlí.

Z toho plyne, že silná a důstojná Venuše v 10. domě požehná rodilému člověku nejrůznějším bohatstvím a pohodlnými luxusními předměty, aby se cítil v životě spokojeně.

Nehodná Venuše naopak naznačuje potíže a těžkosti při dosahování dostatečných majetkových zisků. Překážky mohou spočívat v právních záležitostech týkajících se společenských norem nebo v přílišné pasivitě, která snižuje celkový příjem.

To také snižuje počet luxusních předmětů. Protože Venuše vrhá přímý aspekt na 4. dům, ovlivňuje negativně také jejich duševní klid.

Nedůstojná Venuše navíc vytváří člověka, který je příliš posedlý materialismem, což mu znemožňuje soustředit se na duchovní hodnoty.

Pokud postrádají vyšší hodnoty než bohatství, ztrácejí schopnost poskytovat společnosti hodnoty, což snižuje jejich šance na dosažení vysokého společenského postavení.

Autoritativní manžel

Tato kombinace ovlivňuje životního partnera nativního člověka v mnoha směrech. Za prvé, silou 10. domu je 7. dům manžela, manželství a partnerství.

Druhé, Venuše je významnou planetou manžela, manželství a milostných záležitostí obecně.

Venuše poskytuje některé podrobnosti o povaze a chování partnera nativního člověka. Podle toho tato kombinace odráží velmi autoritativního, náročného a dominantního manžela, jak naznačuje 10. dům.

Další výsledky jsou závislé na povaze znamení, v němž je Venuše umístěna. Obecně řečeno, pokud je Venuše důstojná, naznačuje to, že manžel je aktivní, zodpovědný, poslušný, ctižádostivý a prosperující.

Objevte Venuši v různých znameních zvěrokruhu pro rozsáhlejší výsledky.

Víte, že se tyto zmíněné účinky projevují v určitých obdobích?

 • Konkrétní období, kdy se plně projevují výsledky planet
 • Důstojnost planet s pětinásobnou tabulkou
 • Podrobná analýza hlavních a vedlejších období planet na desítky let dopředu
 • Měsíční analýza pěti příštích let
 • Speciální Panchang neboli Slunce-.Lunární jógová analýza
 • Váš výklad Nakšatry a Pády
 • Všechny divizní mapy
 • Matematická síla planet
 • Speciální výklad Lal Kitab
 • Mnoho obecných podrobných předpovědí
 • Šťastné drahokamy
 • A mnohem více ve více než 200stránkové zprávě.