Articles

UTSA získává 3 miliony dolarů na rozšíření stáží a výzkumných příležitostí pro studenty

Filantrop Harvey Najim se zavázal věnovat Texaské univerzitě v San Antoniu 3 miliony dolarů, aby pomohl více studentům získat stáže a další praktické zkušenosti v jejich studijních oborech.

UTSA použije dar na vytvoření Centra Harveyho E. Najima pro inovace a kariérní rozvoj, které bude propojovat studenty s podniky a společenskými organizacemi, jež mají zájem s nimi spolupracovat.

Senior prorektorka pro akademické záležitosti Heather Shipleyová uvedla, že většina finančních prostředků bude použita na poskytování výplat nebo stipendií studentům během jejich účasti v programu.

„Naši studenti nyní mohou využívat tyto typy zkušeností tam, kde by možná (dříve) měli pocit, že takovou příležitost nemohou mít, protože potřebují pracovat někde jinde,“ řekla Shipley, která dohlíží na iniciativu UTSA Classroom to Career.

Neplacené stáže mohou být velkou překážkou pro studenty, kteří potřebují pracovat, zatímco chodí do školy.

Shipley uvedl, že v současné době se stáží, výzkumu, studia v zahraničí nebo jiných typů zážitkového učení účastní o něco více než třetina studentů UTSA.

Cílem iniciativy Classroom to Career je zajistit, aby se do roku 2028 účastnilo zážitkového učení 75 % studentů.

Seniorka UTSA Andrea Avilés pomáhá univerzitě rozvíjet centrum tak, aby bylo pro studenty co nejužitečnější. Řekla, že by si přála, aby tu bylo dříve.

„Vím, jaké to je být vysokoškolským studentem, který jen hledá příležitosti a nemá tolik vedení. A tak si myslím, že tohle je (super) příležitost pro studenty, aby měli jako dobrý odrazový můstek,“ řekla Avilés.

Avilés uvedla, že si stáž našla sama, když studovala na univerzitě sv. Na UTSA přestoupila před dvěma lety a očekává, že v květnu dokončí studium v oboru veřejného zdraví. Řekla, že díky stážím a pracovním zkušenostem si uvědomila, že chce pracovat v oblasti managementu ve zdravotnictví.

„V každé práci, kterou jsem měla, je společným jmenovatelem toho, co mě baví, možnost pomáhat řešit problémy a pomáhat vytvářet věci, které společnosti nějakým způsobem pomohou. Proto jsem si po všech svých stážích a po tom, co jsem trochu prozkoumala svět, uvědomila, že se chci věnovat něčemu, co souvisí s managementem,“ řekla Avilésová, která v současné době pracuje jako leasingová poradkyně ve svém bytovém komplexu.

Shipley uvedl, že Centrum pro inovace a kariérní rozvoj bude propojovat obchodní a komunitní partnery s multidisciplinárními týmy studentů, kteří budou pracovat na projektech určených těmito organizacemi.

„Mohou pomoci firmě vytvořit podnikatelský plán pro něco, co chtějí dělat. Mohou se podívat na nějaký nový způsob, jakým chce podnik expandovat,“ řekl Shipley. „Budou s těmito podniky, neziskovými a vládními organizacemi spolupracovat v malých týmech a skutečně získají ty tvrdé i měkké dovednosti, o kterých víme, že je zaměstnavatelé chtějí. A pak jim také užitečně poskytneme pracovní příležitost, aby mohli nastartovat svou kariéru, až na UTSA skončí.“

Shipley řekl, že univerzita plánuje začít s jedním nebo dvěma multidisciplinárními týmy letos na podzim a na jaře je rozšířit na pět nebo více týmů.

.