Articles

Uran v sedmém domě Natální význam v astrologii

Pokud máte ve svém horoskopu Uran v sedmém domě, je tento článek určen právě vám.

V horoskopu Uran ukazuje oblast života, ve které se lišíte od většiny lidí. Často se zde bouříte proti společenským normám a je samozřejmé, že zde dochází k velkým turbulencím.

Vnějšími planetami není v astrologii snadné se zabývat. Uran v sedmém domě může být náročným umístěním, pokud jde o závazné vztahy.

Proti prvnímu domu „já“ je sedmý dům domem „my“. Partnerské vztahy vyžadují přizpůsobení ze strany individualistické a svobodu milující planety Uran. S tímto umístěním Urana v horoskopu narození potřebujete ve vztazích hodně prostoru. Lidé s Uranem v sedmém domě chtějí svobodu.

Uran v sedmém domě se může projevovat různými způsoby v závislosti na jeho aspektech a vašich životních rozhodnutích.

Pokud si nejste jisti, kde se Uran ve vašem horoskopu nachází, můžete použít kalkulačku rodného listu na astro.com.

Pokračujte ve čtení a dozvíte se více o tom, jak interpretovat natální Uran v sedmém domě vašeho horoskopu!

Natální Uran v sedmém domě

Vzhledem k jeho nevyzpytatelné a nepředvídatelné energii není snadné s Uranem v horoskopu pracovat.

Sedmý dům je domem závazných vztahů, v přirozeném horoskopu je spojen s Váhami. Jde v něm o nalezení rovnováhy a harmonie.

Uran je naproti tomu nevyzpytatelná a nezávislá planeta, nemá rád kompromisy.

Lidé s natálním Uranem v sedmém domě často bojují s navazováním partnerských vztahů. Vynikáte v mnoha oblastech života, ale navázání závazných vztahů bývá při tomto umístění náročné. Vaše nejlepší vztahy často přicházejí v pozdějším věku.

Zapojit toto umístění je náročné, ale dobrou zprávou je, že jakmile se vám to podaří, máte velkou šanci vytvořit vztah, který vám bude dokonale vyhovovat.

V milostném životě zažíváte náhlé změny: často dochází k mnoha vzestupům a pádům. Díky tomuto umístění ve vašem horoskopu můžete očekávat, že svého partnera potkáte ve chvíli, kdy to budete čekat nejméně. Podobným způsobem mohou vaše vztahy také náhle skončit.

Sedmý dům se týká vyrovnání se s jinou osobou. Uran je však svéhlavý a individualistický. Když je tato planeta umístěna v sedmém domě v horoskopu zrození, jsou nutné určité úpravy, aby tato životní oblast ve vašem životě dobře fungovala.

Ve vašich vztazích je pro vás zásadní nezávislost a svoboda. Výrazný Uran v horoskopu vás může učinit odměřenými a individualistickými. Tyto vlastnosti vám vztahy nijak neusnadňují. Závazky zde mohou být náročné, často se cítíte omezeni, pokud se věci stanou příliš vážnými.

uranus in seventh house
Uran v sedmém domě

Pozitivní vlastnosti Urana v sedmém domě mohou vyžadovat čas, než se rozvinou. Jakmile tento vzorec ve svém životě rozpoznáte, můžete se rozhodnout žít vyšší oktávu Urana: toleranci, intelektuální spojení, nechat druhé být tím, kým skutečně jsou. Díky zkušenostem se můžete naučit, jak z této planety vytěžit maximum.

V menší míře je Vodnář na hrotu sedmého domu podobný tomu, když zde máte Urana ve svém horoskopu.

Uran v sedmém domě a veřejnost

Kromě závazných vztahů a partnerství je sedmý dům také domem vašeho vztahu k veřejnosti. Planety zde vám mohou přinést štěstí v jednání s ní, nebo naopak neštěstí.

Vaše jednání s veřejností je díky přítomnosti Urana často nepředvídatelné. Pozitivním projevem zde může být sdílení vaší kreativity s ostatními a pomoc svými originálními nápady. Na druhou stranu negativní stránka Urana může způsobit, že budete v očích ostatních trapní a podivní.

Uran v tomto domě naznačuje, že vyhledáváte společnost lidí, kteří mají podobné názory jako vy. Když je Uran ve vašem horoskopu silný, zvláště je-li spojen se Sluncem, často předbíháte svou dobu. To vám může činit potíže při spolupráci s ostatními.

Lidé s Uranem v sedmém domě se ve společnosti druhých často cítí nepochopeni. Společenské normy mohou při tomto postavení Urana v horoskopu působit dusivě.

Při náročných aspektech máte tendenci rezignovat na vztahy a žít na vlastní pěst.

Uran v sedmém domě je dobrým umístěním pro tvůrčí úsilí. Toto umístění může naznačovat umělecký nebo literární talent, pokud to podporuje celý horoskop.

Uran v sedmém domě a romantické vztahy

Jak natální Uran v sedmém domě ovlivňuje vaše závazné vztahy?

Planety v sedmém domě popisují, jaké partnery přitahujete a jací lidé vás přitahují.

Sedmý dům je opakem domu prvního (dům sebe sama). Planety zde představují vlastnosti, s nimiž se příliš neztotožňujete. Máte tendenci je promítat do druhých: dokud se nenaučíte, jak je integrovat, vidíte je pouze u jiných lidí. Tento dům slouží jako zrcadlo.

Uran v sedmém domě lidé buď sami ve vztahu projevují vlastnosti Urana, nebo je přitahuje někdo, kdo tuto planetu ztělesňuje.

Uran v sedmém domě naznačuje, že vás přitahují partneři, kteří vykazují silné uranské rysy: jsou inteligentní, výstřední, ale zároveň citově nedostupní. I když je Uran rád ve společnosti podobně smýšlejících lidí, je to planeta bez emocí.

Její vztahy jsou založeny spíše na intelektuální spřízněnosti než na citovém spojení.

S vaším Uranem v sedmém domě je pro vás ve vztahu důležité přátelství a intelektuální spojení. Uran se zde často chce vyhnout intimitě a hlubokým citovým vazbám.

Při tomto postavení Urana si můžete vzít někoho rozvedeného nebo můžete ukončit manželství, pokud máte pocit, že nemáte dostatek prostoru.

Uran v sedmém domě naznačuje, že dáváte přednost vztahu, který je nějakým způsobem netradiční: možná spolu nežijete, i když jste ve vážném vztahu, nebo je váš vztah neobvyklý v nějakém jiném ohledu, například můžete žít v otevřeném manželství.

Někdy se může stát, že s natálním Uranem v sedmém domě potkáte svého partnera online.

Význam Urana v astrologii

V astrologii existuje planeta, která vždy dělá opak toho, co dělají všichni ostatní. Hádáte správně: je to Uran.

Uran byl objeven teprve v roce 1781. Tato planeta je spojována se svobodou, nezávislostí, vzpourou. V astrologii Uran znamená zpochybňování statu quo. Lidé, kteří mají v horoskopu narození prominentní Uran, nepřijímají hotové odpovědi, je zde silná potřeba najít vlastní pravdu.

Uran je také spojován s genialitou, inovacemi, božskou jiskrou. Dobře aspektovaný Uran v horoskopu vás činí mimořádně chytrými a často předbíháte svou dobu.

Uran vládne moderním technologiím, vědě, elektřině, internetu, počítačům. Tato planeta vládne také humanitním ideálům a astrologii.

Pokud máte v horoskopu silný Uran, jste výstřední, individualističtí, intelektuální a svéhlaví.

V horoskopu vás postavení Urana podle domů ovlivňuje více než podle znamení. Uran, Neptun a Pluto jsou v astrologii generační planety, které v každém znamení stráví několik let.

Chcete-li se o této planetě dozvědět více, přečtěte si tento článek o významu Urana v astrologii.

Sedmý dům v horoskopu

Sedmý dům je v astrologii domem partnerství. Je tradičně spojován se znamením zvěrokruhu Váhy a harmonii hledající Venuší.

Kuspem sedmého domu je descendent, jeden z úhlů horoskopu. Tento bod je opakem ascendentu, cuspu prvního domu. Sedmý dům je úhlový dům a planety zde nabývají na síle.

Tento dům je prvním mezilidským domem: týká se druhých lidí a vašeho postoje k nim.

Některé životní oblasti, kterým sedmý dům v astrologii vládne:

  • manželství
  • závazné vztahy
  • obchodní partnerství
  • veřejné vztahy
  • právní záležitosti
  • otevření nepřátelé (nepřátelé, o kterých víte).

Lidé, kteří mají několik planet v sedmém domě, jsou diplomatičtí, skvělí vyjednavači a díky vztahům mezi čtyřma očima hodně rostou.

Pokud pro vás byl tento článek užitečný, možná si ho chcete uložit na později. Určitě se o něj podělte se svými přáteli, kteří se rádi učí astrologii!