Articles

Uran v kvadratuře s Plutem – několik úvah pro Velkou Británii by Janet Dare

Od roku 2008, kdy Pluto vstoupil do znamení Kozoroha, se toho v globálním měřítku událo již mnoho. Jako by tento ingres nebyl sám o sobě dostatečně významný, znamenal začátek neuvěřitelného sledu ingresů, které se všechny zdají být propojeny a představují nevyhnutelný posun ve způsobu existence lidstva.

Po ingresu Pluta do Kozoroha v roce 2008 a začátku krize finančních institucí, která odstartovala počátek naší ekonomické recese, došlo v letech 2009-2010 k ingresu Saturna do Vah, který v roce 2010 vytvořil náročnou kvadraturu s Plutem, a následně v letech 2010-2011 k ingresu Urana do Berana, a vytvořil kardinální T-kvadraturu s Plutem a Saturnem – někdy označovanou jako „kardinální klimax“ -, poté Neptun v letech 2011-2012 vstoupil zpět do své rybí domoviny a nakonec Saturn v tomto roce vstoupil do Štíra, kde se od nynějška až do roku 2015, kdy bude pokračovat v pohybu Střelcem, bude pohybovat ve znamení Štíra a Střelce.

Všichni nyní sedíme uprostřed bažiny kardinálního, ohnivého/zemského, kvadrátu Uran-Pluto protkaného vodním trinem Neptun-Saturn. Zdá se, že tyto energie naznačují – pro období 2012-2015, kdy se tyto planety pohybují v exaktnosti a mimo ni – jakousi touhu nechat jít a jít dál versus odpor k tomu, aby se tak stalo – jakousi energii „Pusť!“ versus „Jdeme!“. Základní energii kvadratury Pluto-Uran lze vnímat jako vážnou výzvu statu quo a energii pro radikální změnu. Zdá se, že trin mezi Saturnem ve Štíru a Neptunem v Rybách v době, kdy je Saturn sextilem s Plutem v Kozorohu, nabízí příležitost k dosažení určité dohody o dalším postupu v oblasti finanční stability, ale ne bez určitého „ústupku“ a kompromisu a vymýcení kapes kontroly. Saturn tvořící kvinkunx na Urana zároveň podtrhuje potřebu vědomého přizpůsobení a integrace toho všeho a je v sextilu s Plutem, což naznačuje, že k transformaci nemůže dojít, aniž by byly nejprve položeny nějaké pevné základy.

Současná vosková kvadratura Urana a Pluta je součástí mnohem většího cyklu Uran-Pluto, který trvá přibližně 140-142 let a jehož data jsou následující:

1965/66 konjunkce
1995/97 sextil
2012/15 vosková kvadratura
2026/28 trin
2046/48 opozice
2063/65 poslední trin
2073/74 ubývající kvadratura
2083/84 závěrečný sextil
2104 konjunkce – ZAČÍNÁ NOVÝ CYKLUS

Současná vosková kvadratura, kterou prožíváme, je přesná v následujících dnech:

24.06.2012 8 stupňů Beran/Kozoroh
19.09.2012 6 stupňů Beran/Kozoroh
20.05.2013 11 stupňů Beran/Kozoroh
01.11.2013 9 stupňů Beran/Kozoroh
21.04.2014 13 stupňů Beran/Kozoroh
15.12.2014 12 stupňů Beran/Kozoroh
17.03.2015 15 stupňů Beran/Kozoroh

Není snad třeba dodávat, že historie pravděpodobně ukáže, že právě vosková kvadratura celého tohoto cyklu byla nejvíce formující pro uskutečnění radikálních změn naznačených konjunkcí semen v letech 1965/66, neboť právě stres a napětí kvadratického aspektu nás tlačí k projevení jeho energie. Podíváme-li se na „zárodečnou konjunkci“ z roku 1965/66, vidíme, že se odehrála ve znamení Panny, takže tato první, vosková kvadratura představuje snahu projevit potenciál této původní konjunkce, která se týkala sexuální revoluce (zavedení antikoncepční pilulky umožnilo větší sexuální svobodu žen), národní nezávislost (mnoho afrických a karibských zemí usilovalo o nezávislost na Spojeném království), znovuzrození zájmu o přírodní léčiva, větší povědomí o poruchách příjmu potravy a snad největší inovaci ze všech, vynález křemíkového čipu, který umožnil větší svobodu komunikace po celém světě a náš celosvětový web.

Při pohledu na současné nepokoje v zemích, jako je Sýrie, Libye, Egypt, Řecko a Velká Británie, abychom zmínili jen některé ze zemí, které se bouří, je opravdu zajímavé si všimnout, jak mnoho z těchto zemí ve svých národních kartách rezonuje s některými z výše uvedených kardinálních stupňů. Unijní karta Spojeného království z roku 1801 (1) má Slunce na 10 stupních Kozoroha, Ascendent na 7 stupních Vah a MC na 9 stupních Raka. Je to jen náhoda, nebo má být Spojené království klíčové při řešení současné krizové situace?

Podíváme-li se na horoskopy Davida Camerona a Nicka Clegga – dvou politiků, kteří vedou naši zemi v tomto napjatém historickém období v politické „koalici“ (což je uspořádání velmi podobné Vahám), zdá se být zřejmé, že se narodili s vrozeným pochopením toho, co musí řešit na světové scéně, protože se oba narodili v době „semenné konjunkce“ a ve svých horoskopech mají konjunkci Uran-Pluto. Musí se vypořádat se stejnými problémy, které převládaly v době začátku současného cyklu – sociální změny zahrnující změnu věku odchodu do důchodu, minimální mzdu, otřesy v NHS, debatu o ženách jako biskupkách, krizi eura, sňatky homosexuálů, imigraci a rasové otázky. To vše jsou témata, která se dostala na veřejnou agendu v 60. letech 20. století. Cameron a Clegg také bojují (kvadrát) jménem naší země za její sebeúctu, nezávislost a samostatnost (Uran v Beranu) proti kontrolující byrokracii (Pluto v Kozorohu) EU. Staví se proti autoritě Evropy, aby autorita sloužila lidem. Jejich karty skutečně naznačují, že spíše oni než Tony Blair, narozený před konjunkcí, v roce 1953, jsou ve správný čas na správném místě.

Synastrie mezi našimi dvěma koaličními představiteli je zajímavá – jak se dalo očekávat.

David Cameron má svůj ascendent na přesně stejném kardinálním stupni, ve Vahách, jako Slunce ve Velké Británii, a má stejné kardinální úhly jako karta Velké Británie. Jeho Slunce na 15 stupních Vah pocítí přesnost kvadratury Uran-Pluto v roce 2015 (čas na volby?). Navíc jeho Venuše (vládkyně jeho mapy a Slunce) na 7 stupních 35 minutách leží téměř přesně na unijní mapě Spojeného království, hned v prvním domě. Nedávno se nechal v televizním rozhovoru slyšet, že chce pro Spojené království „to, co je spravedlivé“. Jak jinak by se mohl vyjádřit člověk se Sluncem ve Vahách, ascendentem ve Vahách a Venuší ve Vahách! Jeho konjunkce Uran-Pluto v Panně se nachází ve 12. domě, naproti Saturnu v konjunkci s Chironem v 6. domě, zajímavě ve znamení služby, napříč osou služby jeho horoskopu. Možná, že v této době voskové kvadratury je schopen naplnit významnou část svého rodového práva?“

Jeho Slunce je však v kvadratuře se Sluncem Nicka Clegga, který má Slunce v 16. Kozorohu na 16 stupních (konjunkce se Sluncem Velké Británie). Tato kvadratura a skutečnost, že oba mají Slunce v prvním domě, naznačuje napětí, které musí existovat v jejich osobních vztazích. Další dynamiku mezi oběma naznačuje skutečnost, že Cleggův Mars se nachází přesně v kvadratuře na jeho Slunce v Kozorohu (je to nejtěsnější aspekt v jeho horoskopu) a v těsné konjunkci s Cameronovým Sluncem ve Vahách. Aby toho nebylo málo, Cameron má ještě neaspektovaný Mars ve Lvu. Zdá se, jako by mezi těmi dvěma létaly jiskry. Ale možná to pro zemi není špatně, protože napětí se obvykle projevuje něčím konstruktivním. A Clegg se svým Sluncem v Kozorohu je ambiciózní a chladný a s Marsem ve Vahách je pravděpodobně připraven trpělivě čekat na svůj čas (doufá v konečnou autoritu) a může být tvrdší, než se zdá.

Mezi společenské otázky, které Cameron a Clegg musí v současné době řešit, patří rasová otázka, odrážející snahu o svobodu, rovnost a nezávislost ve čtverci. Nejedná se o kulturní asimilaci? Zajímavé je, že v květnu 2011 byli znovu souzeni a odsouzeni dva podezřelí zapojení do případu Stephena Lawrence, ubodaného v roce 1993 – mezi první konjunkcí a prvním sextilem cyklu. V nedávné době se objevila domněnka, že tehdejší labouristická vláda podporovala přistěhovalectví v naději, že přistěhovalci budou volit labouristy, protože lidé zpochybňují segregaci, která nastala v důsledku obrovského množství lidí vpuštěných do země bez řádné kontroly (možná bezohlednost v období přílišného působení Pluta ve Střelci), pokud jde o integraci ve školách (podle posledního sčítání lidu nemá nyní obrovské procento dětí ve školách angličtinu jako svůj první jazyk) a dostupné a cenově dostupné bydlení. Zažíváme oživení problémů vyprofilovaných v době konjunkce, kdy bylo v USA na pořadu dne hnutí za občanská práva Martina Luthera Kinga.

Cameronová a Clegg jsou přímo uprostřed problému stability měny euro. Kartářka pro počátek měny Euro (4) nemá své Slunce na nikom jiném než na 10 stupních Kozoroha! Myslím, že si to všichni dokážeme spojit. Podíváme-li se na cyklus Uran-Neptun-Pluto (500letý cyklus, přičemž ten současný probíhá od roku 1891 do roku 2032), můžeme si udělat určité korelace s tím, co se děje nyní, kdy Neptun vstupuje do arény v Rybách. Při konjunkci předcházející cyklu, který prožíváme nyní, tedy při konjunkci v letech 1398-99, byla ve Florencii založena první Medicejská banka, která znamenala počátek italské renesance. Následný sextil trval od roku 1460 do roku 1540. Celé období renesance údajně trvalo od roku 1398 do roku 1540 (142 let). Při pohledu na tento cyklus mezi Neptunem a Plutem se můžeme spojit s částí cyklu, která přinesla italskou renesanci, zejména s obdobím 1460-1540 (sextil). Přibližně v této době vstoupil Uran s Neptunem do nového cyklu (1478-9). Období 1478 až 1509 (Uran a Neptun ve vzájemné recepci) nám přineslo maximum energie intelektuální a umělecké renesance, spolu s pádem bankovního systému Medicejských, který byl nastolen na konci 14. století, a konjunkcí Neptuna s Plutem v letech 1398-99. V tomto období se také odehrávaly události, které se odehrály v době, kdy byl Uran v konjunkci s Neptunem. V době voskové kvadratury mezi Uranem a Plutem v posledních pěti letech 15. století banka zkrachovala. A co máme v současnosti – Řecko zbankrotovalo a mnoho dalších zemí, včetně té naší, se ocitlo na pokraji!“

Ačkoli tedy Cameronovi a Cleggovi nezávidíme jejich odpovědnost a úkoly, které je jménem Spojeného království ještě čekají, existuje mezi oběma a okolnostmi, v nichž se ocitli, jakési osudové spojení. Doufejme, že jsme se všichni poučili z historie!“

Poděkování a další četba:

Janet Dareová

Janet Dareová začala studovat na Fakultě astrologických studií, když se v roce 1994 rozhodla, že chce učit astrologii. Trvalo ještě několik životem naplněných let studia, než v roce 2010 získala ceněný diplom fakulty.

Janet nedávno strávila dva roky v radě fakulty a poslední dva roky ráda vyučuje v dálkovém kurzu fakulty. Kromě toho navštěvuje klienty ze své základny na hranicích Kingstonu a Richmondu a přednáší a vyučuje po celé zemi.