Articles

Jak šifrovat linuxové oddíly pomocí VeraCrypt v Ubuntu

Pokud máte v počítači citlivá data, měli byste je chránit šifrováním. Protože bez šifrování budou tato data viditelná a přístupná všem, kteří mají přístup k vašemu systému. Proč tedy místo toho, abyste data nechali otevřená pro všechny, je neskrýt pomocí šifrování. Šifrování je důležité jak při přenosu, tak při ukládání dat. Šifrování upravuje informace tak, aby byly nečitelné pro všechny kromě těch, kteří mají klíč k převodu informací zpět do původní a čitelné podoby.

V systému Linux existuje několik možností, jak přidat šifrování. VeraCrypt je open source nástroj pro šifrování souboru, složek a celého diskového oddílu. Tento nástroj se poměrně snadno používá. Je k dispozici nejen pro Linux, ale také pro Windows a Mac OS. V tomto článku vám ukážu, jak zašifrovat oddíl v Linuxu pomocí VeraCryptu.

Pro popis postupu v tomto článku používám Ubuntu 18.04 LTS.

Stáhnout VeraCrypt

VeraCrypt lze stáhnout ze stránky VeraCrypt ke stažení. Ujistěte se, že stahujete soubor určený pro Linux.

Instalace VeraCrypt v Ubuntu

Otevřete správce souborů. Na pravém panelu klikněte na položku Stažené soubory. Poté vyhledejte staženou instalaci VeraCrypt. Klikněte pravým tlačítkem myši na archivovanou instalaci a vyberte možnost Rozbalit zde.

Dvakrát klikněte na rozbalenou složku a otevřete ji. V této nové složce klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo a poté klikněte na možnost Otevřít v terminálu. Případně můžete použít příkaz cd a přejít do extrahované složky.

V extrahované složce nastavení je možnost použít k instalaci VeraCrypt buď grafické rozhraní, nebo příkazový řádek. K dispozici je také 32bitové a 64bitové nastavení. Možnost můžete zvolit v závislosti na požadavcích vašeho systému.

Pro instalaci VeraCrypt spusťte následující příkaz:

$ ./veracrypt-1.2.3-setup-gui-x64

V grafickém instalačním rozhraní klikněte na Instalovat VeraCrypt.

Přijměte podmínky kliknutím na I accept and agree to be bound by the license terms.

Pro zahájení instalace klikněte na Ok.

Instalace se spustí v samostatném okně Terminálu. Pokud budete vyzváni k zadání hesla sudo, zadejte toto heslo. Po dokončení instalace ukončete okno stisknutím klávesy Enter.

Spuštění aplikace VeraCrypt

Nově nainstalovanou aplikaci VeraCrypt můžete spustit z Terminálu nebo z nabídky Dash.

Šifrování oddílů pomocí VeraCrypt

Existují dvě možnosti vytvoření šifrovaného svazku pomocí VeraCrypt:

  • Šifrovaný kontejner souborů:
  • Šifrovaný svazek v rámci oddílu nebo jednotky: Šifruje existující pevný disk, oddíl pevného disku nebo externí disk.

Níže jsou uvedeny kroky k zašifrování oddílu:

  1. Vytvoření šifrovaného svazku
  2. Montáž šifrovaného svazku
  3. Demontáž šifrovaného svazku

Nyní provedeme tyto kroky jeden po druhém:

Krok 1: Vytvoření šifrovaného svazku

V okně aplikace VeraCrypt klikněte na Vytvořit svazek.

V Průvodci vytvořením svazku VeraCrypt vyberte možnost Vytvořit svazek v rámci oddílu /disku a klikněte na tlačítko Další.

V okně Typ svazku jsou dvě možnosti, jedna vytvoří standardní svazek VeraCrypt a druhá skrytý svazek VeraCrypt. Vyberte typ svazku a klikněte na tlačítko Další.

Nyní v okně Umístění svazku klikněte na tlačítko Vybrat zařízení. Zde můžete vybrat oddíl, který chcete šifrovat. Nezapomeňte však, že VeraCrypt tento oddíl vymaže a naformátuje, takže všechna data na něm budou vymazána.

Nyní vyberte oddíl a klikněte na tlačítko OK. Po výběru oddílu přejděte k dalšímu kroku kliknutím na tlačítko Další.

V okně Možnosti šifrování můžete vybrat šifrovací algoritmus. Jedná se o algoritmus, který bude použit k šifrování oddílu. Vyberte šifrovací algoritmus a klikněte na tlačítko Další.

Poté se zobrazí okno Heslo svazku. Zde můžete zadat heslo, které bude použito pro přístup k šifrovanému oddílu. V případě, že toto heslo ztratíte, nebudete již mít přístup k datům.

Po zadání hesla klikněte na tlačítko Další.

Nyní v okně Možnosti formátování vyberte z rozevírací, nabídky typ souborového systému. Poté klikněte na tlačítko Další.

Nyní jste připraveni na vytvoření svazku. V okně Formátování svazku klepněte na tlačítko Formátovat. Spustí se formátování a vytvoří se svazek.

Po dokončení procesu se zobrazí oznámení, že svazek byl úspěšně vytvořen. Klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Připojení šifrovaného svazku

Nyní připojte právě vytvořený svazek. V okně VeraCrypt klikněte na Vybrat zařízení.

Nyní vyberte požadovaný oddíl a stiskněte OK.

Po výběru požadovaného oddílu klikněte na Připojit.

Zobrazí se dotaz na heslo. Zadejte heslo, které jste nastavili při vytváření šifrovaného svazku, a klikněte na OK.

Nyní vidíte, že svazek byl připojen.

Nyní otevřete správce souborů Ubuntu a klikněte na Další umístění, uvidíte připojený svazek. Nyní jej můžete používat jako běžnou jednotku. Tento svazek můžete otevřít, přidávat z něj soubory, upravovat je a odstraňovat.

Krok 3: Odpojení zašifrovaného svazku

Pokud jste hotovi, budete muset svazek odpojit. To provedete tak, že otevřete program VeraCrypt, vyberete svazek a kliknete na tlačítko Dismount.

Nyní budete muset pokaždé, když budete potřebovat přístup k zašifrovanému svazku, připojit svazek zadáním hesla. Poté bude přístupný všem, kteří mají přístup k systému. Proto je nutné svazek odmontovat, když jej již nebudete potřebovat. Pokud svazek neodmontujete, zůstane připojený a bude přístupný všem, kteří mají přístup k systému.

Takto tedy můžete použít VeraCrypt k zašifrování oddílu. Můžete jej také použít k šifrování celého disku, a dokonce i jednotlivých složek a externích disků, například USB.

Jak šifrovat linuxové oddíly pomocí VeraCrypt v Ubuntu