Articles

Citáty o uzdravení: Kdo je nemilovaná dcera

Nemilovaná dcera je krutá představa, kterou je třeba strávit, a co hůř, žít s ní. Dokážeme se někdy zbavit pocitu, že jsme nemilovaná dcera? Ale nejprve si řekněme, co tento pojem znamená? V průběhu let jsem o tom hodně přemýšlela, protože mě moje kultura učila, že jsem méněcenná než můj bratr, otec, strýcové a manžel. To znamená, že nade mnou visí mrak pocitu, že jsem nemilovaná, i když si ostatní myslí, že mě mají rádi. Nejsem sama s tímto zraňujícím pocitem, že mě nikdo neslyší, že jsem nedůležitá a méněcenná.

Syndrom nemilované dcery je zčásti ozvěna, zčásti historie

Důsledkem toho, že jste nemilovaná dcera, je, že nemáte dostatek zdravého narcismu nebo sebeúcty, abyste mohla jednat sama za sebe. Podle některých psychologů z nás tento nedostatek vlastní hodnoty a sebeúcty dělá echoisty, lidi, kteří se líbí více druhým než sami sobě. Dáváme ozvěnu a naplňujeme potřeby druhých a ignorujeme své vlastní. Což nás následně činí uraženými a nešťastnými.

Nemilované dcery neboli echoistky jsou často takto formovány svými matkami, ale je v tom mnohem víc. Nemluvíme o historii, tradicích, které přetrvávají, a genetickém přenosu. K nemilované dceři se jinak chovají i muži v jejich životě. Byla jsem nemilovaná dcera, ale ne kvůli mámě. Byl to můj otec, kdo mě považoval za méněcennou. Ale proč? Nejsem méně chytrá ani méně schopná než muži v mé rodině. Považovali mě za méněcennou jednoduše proto, že moje pohlaví jako dívky historicky založilo mou hodnotu na vzhledu a na tom, co přináším jako zboží, a ne na tom, kdo jsem nebo co dokážu jako člověk.

Je nemilovaná dcera opravdu nemilovaná

Byla jsem opravdu nemilovaná? Podle členů rodiny ani ne. Rodinní příslušníci, kteří se ke svým dívkám chovají nemilovaně a hanlivě, mohou být důsledkem kulturních tradic a nemyslí si, že jsou krutí nebo zraňující. Mají pro své zacházení výmluvy. Nemyslí si, že je to špatné.

Cítit se jako nemilovaná dcera, i když můžeš být v některých ohledech milovaná, vlastně znamená, že v sobě neseš genetický přenos celé historie. Jen velmi málo kultur v dějinách lidstva si váží svých dcer. Ženy byly kupovány a prodávány a využívány jako movitý majetek od počátku věků. Z tohoto důvodu se zdá být urážkou na kráse, když se nám říká, abychom se milovaly, soucítily samy se sebou, když bychom ve skutečnosti měly cítit hněv, bolest a vztek. Přijetí toho, že naše pocity nejsou naší vinou, neodrážejí realitu a nemusí nás určovat nyní ani do budoucna, nám však může pomoci. Možná nebudeme schopni zcela zacelit díry ve svém sebevědomí, ale pravdou je, že ostatní si nás budou vysoce cenit pouze tehdy, když si budeme vysoce cenit sami sebe. A to se můžeme naučit.

Snadno pochopitelné a jednoduše proveditelné

.