Articles

Bilateral VA Disability Rating & Compensation Calculator

Dr. Frank Tucker má více než 20 let zkušeností s poskytováním zdravotní péče, řízením projektů a řízením zdravotnických informací & Informační technologie se specializací na elektronické zdravotní záznamy. Je armádním důstojníkem ve výslužbě, který svou kariéru začal jako voják z povolání. Je držitelem doktorátu zdravotnických věd, dvojího magisterského titulu v oboru &řízení akvizic a &řízení počítačových zdrojů &informací, magisterského titulu v oboru asistent lékaře, DoD Acquisition Level III v programovém managementu a dalších odborných licencí a certifikací.

Dr. Tucker zastával vedoucí pozice jako zástupce CIO pro strategii armádního zdravotnického oddělení (AMEDD), hlavní systémový architekt a ředitel pro vývoj &společných služeb společného zdravotnického informačního systému (JMIS), asistent programového manažera obranného zdravotnického informačního systému (DHIMS) a technologický ředitel DHIMS. Během svého působení na různých pozicích zůstal praktickým lékařem se specializací na pracovní lékařství a preventivní medicínu, nyní působí jako dobrovolník Červeného kříže. Dr. Tucker je také pedagogem, který působil jako odborný asistent bioinformatiky na Uniformed Services University of the Health Sciences. Nadále vyučuje jako odborný asistent na Central Michigan University a Park University pro veřejné zdravotnictví a zdravotnickou informatiku na University of Maryland University College.