Articles

Bränningar planeras i Valles Caldera i vinter

NEW MEXICO (KRQE) – Det kommer att ske en bränning i Valles Caldera National Preserve under de kommande veckorna. Besättningar förväntas bränna högar av skräp över ungefär 2 200 hektar för att minska risken för stora skogsbränder. Den kommer att börja den här månaden och pågå under hela vintern.

Enligt ett pressmeddelande ligger de planerade högbränningsprojekten inom reservatet på South Mountain (980 hektar), Cerro Seco (525 hektar), Cerro San Luis (670 hektar), Valle San Antonio (10 hektar), Banco Bonito (2 hektar) och ett område längs New Mexico State Route 4 på den östra sidan av reservatet (22 hektar). Enligt samma pressmeddelande kan rök från de föreskrivna bränningarna, på grund av läget och höjden, vara synlig från alla håll som kommer till Jemezbergen, inklusive La Cueva, Sierra Los Pinos, Jemez Springs, Jemez Pueblo, Cañon, Gilman och Los Alamos, och röken kan dröja kvar i några dagar efter varje bränning.

Nationalparkservicen säger att rökkänsliga personer och personer med problem med andningsvägarna eller hjärtsjukdomar uppmuntras att vidta försiktighetsåtgärder.